Tipărituri vechi

românești sau despre români

Lista articolelor postate

 

 1.  Stihuri la stemele Moldovei și Țării Românești. Sec. XVIII
 2. Gramatica rumânească a lui Ienăchiță Văcărescu (1787)
 3. Gramatica românească a lui Radu Tempea, Sibiu, 1797
 4. Noul Testament, Sankt Petersburg, 1819
 5. Scurtă russască grammatică cu tălmăcire în limba moldovenească, Chișinău, 1819
 6. Istoria Scripturii Vechiului Testament spre întrebuințarea romaneștii tinerimi, Iași, 1824
 7. Povățuitoriul sănătăței și a economiei. Foae periodică pentru poporul romănesc, Iași, 1844
 8. Îndreptarea legii, Târgoviște, 1652
 9. Biblia de la București (1688)
 10. Molităvnic izvodit din slovenie pre limba rumănească, Alba Iulia, 1689
 11. Evanghelie învăţătoare, sau Cazanie preste Duminecile anului şi la Praznice gospodski şi la alţi sfinţi mari. Scoasă şi primenită de pre limbă rusască pre limbă rumânească, Govora, 1642
 12. Descrierea Moldovei, de Dimitrie Cantemir
 13. Gramatica română sau machedonovlahă a lui Mihail Boiangi, Viena, 1813, și muzică aromânească
 14. Pedagogia lui Constantin Ucuta, Viena, 1797
 15. Albina românească – primul ziar în limba română din Moldova (sub redacția lui Gheorghe Asachi)
 16. Fragmentul Todorescu, cel mai vechi text scris în limba română cu alfabetul latin (1570)
 17. Liturghierul lui Macarie, Târgoviște, 1508, prima carte tipărită în Țara Românească (slavonă)
 18. Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia și a lui Darie din Persida a Înpăraților, Movilău, 1796
 19. De ale casii voarbe, rusăști și moldovenești, Iași, 1789
 20. Școala Ardeleană
 21. Vasile Peltechi, Ențiclopedie ruso-română, Iași, 1854
 22. Pravila lui Vasile Lupu, Iași, 1646
 23. Hrisov domnesc al lui Constantin Racoviță, domn al Țării Moldovei, Iași, 1757
 24. Psaltirea slavo-românească a diaconului Coresi, Brașov, 1577
 25. Daniil Dimitrie Philippide, Geografia României, Leipzig, 1816
 26. Stema Transilvaniei în Psaltirea de la Alba Iulia (1651)
 27. Ediții vechi ale operelor lui Anton Pann
 28. Ioan Doncev, Cursul primitiv de limbă rumânâ, al lui Ioan Doncev, Chișinău, 1865
 29. Dimitrie Cantemir, Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Tomul I, Iași, 1835
 30. Heraldică: Țara Românească
 31. Heraldică: Țara Moldovei
 32. Heraldică: Transilvania
 33. Heraldică: steme unite
 34. Heraldică: steme princiare
 35. Heraldică: steme boierești
 36. Colecția de carte veche românească de la Casa Dosoftei, din Iași
 37. Codex Aureus – cel mai faimos manuscris occidental din România (realizat la Aachen, în 810, la comanda lui Carol cel Mare)
 38. Întâmplările răsboiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moskva, Buda, 1814
 39. Țările române văzute de artiști francezi: J.E. Liotard și Louis Dupré
 40. Țările române văzute de artiști francezi: Hector de Béarn
 41. Țările române văzute de artiști francezi: Charles Doussault
 42. Țările române văzute de artiști francezi: Michel Bouquet
 43. Țările române văzute de artiști francezi: Théodore Valerio și Dieudonné Lancelot
 44. Țările române văzute de artiști francezi: Eugène Jazet
 45. James Noyes – România: Granița dintre creștini și turci, New York, 1857
 46. Stanislas Bellanger – Căruța: Călătorie în Moldo-Valahia, Paris, 1846
 47. Critil și Andronius, Iași, 1794
 48. George Ioanid – Istoria Moldo-Romăniei, București, 1858
 49. Dionisie Fotino, Istoria Daciei, Viena, 1818
 50. Istoria lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii, Iași, 1820
 51. Bordeiul indienesc, Iași, 1821
 52. Bucureștii vechi: secolele XVII-XIX
 53. Xilogravuri din Chronica Hungarorum, a lui Johannes Thuróczy (Augsburg, 1488)
 54. Harta țărilor române din Rudimenta Cosmographica, a lui Johannes Honterus (secolul al XVI-lea)
 55. Portretul lui Ștefan cel Mare din Tetraevanghelul de la Humor (1473)
 56. Cronica pictată de la Viena, 1358 (Bătălia de la Posada)
 57. Abecedar greco-româno-bulgar, București, 1827
 58. Abecedar, Blaj, 1783
 59. Blazonul ”regelui vlahilor” în armorialul portughez Livro Do Armeiro-Mor, 1509
 60. Vieţile sfinţilor, Mănăstirea Neamţ, 1809
 61. Karte von der Moldau und Bessarabien, Viena, 1788
 62. Karte von der Walachei, Moldau und Bessarabien, Viena, 1788
 63. Gravuri, schițe și poze vechi ale Iașului
 64. Gheorghe Asachi, Odă cătră neamul Moldaviei, Iași, 1822
 65. Felix Colson, Starea prezentă şi viitorul Principatelor, Paris, 1839
 66. Poze vechi cu insula Ada Kaleh
 67. Cărţi vechi armeneşti din Biblioteca Centrului Cultural Armean din Bucureşti
 68. Harta Rumâniei în viziunea lui Cezar Bolliac, 1855
 69. Harta Țării Românești, Serbiei, Bulgariei și Romaniei (Traciei), Amsterdam, 1645
 70. Charta Poştală a Moldovei Post-und Strassen Charte der Moldau, Iași, 1854
 71. Mitropolitul Dosoftei, Parimiile preste an, Iași, 1683
 72. Mitropolitul Dosoftei, Molitvenic, Iași, 1681
 73. Cosmographey oder Beschreibung, 1588, și Palästinalied, cântec medieval despre cruciade
 74. Discours de ce qui passé en Transylvanie, de l’union des Princes de Moldavye et Duc de Valachie, avec la Vvaiuode pour la deffence de la Chrestienté contre le Turc, Lyon, 1595
 75. Hărțile Transilvaniei și Moldovei din Tartariae Descriptio, Köln, 1595, și cântece din Carmina Burana
 76. Meletie Smotrițki, Dreaptă alcătuire a gramaticii slavonești, Snagov, 1697
 77. Dosoftei, Psaltirea în versuri, Uniev (Podolia), 1673
 78. Mișcarea antiunionistă de la Iași din 3 aprilie 1866
 79. Răspunsul Mitropolitului Varlaam la Catehismul calvinesc, 1645
 80. Cazania lui Varlaam, Iași, 1643
 81. Anton de Marki, Gramatica germano-română, Cernăuţi, 1810
 82. Ștefan Hepites, Carte du régime pluviométrique de Roumanie, București, 1899
 83. Palia de la Orăștie, 1582
 84. Abrahamo Bruynus, Diversarum gentium armatura equestris, Köln, 1577 (gravuri reprezentând călăreți din diferite popoare)
 85. Medaliile Lojelor Masonice Ieșene din 1772
 86. Miniaturi și manuscrise din Muzeul de Artă Religioasă
 87. Blazonul Oblastului Basarabiei într-un joc de cărți rusesc din perioada 1812-1833
 88. Gubernia Basarabia pe hărți etnice ale Imperiului Țarist de la sfârșitul secolului al XIX-lea
 89. Ethnographische Karte von Europa, Weimar, 1847 (hartă etnică a Europei)
 90. Cetăți și biserici fortificate săsești din Podișul Târnavelor
 91. Harta lingvistică a Europei din Atlasul geografic și statistic de buzunar, Sankt Petersburg, 1908
 92. Hărți vechi din Biblioteca Digitală a Bulgariei
 93. Paul Iorgovici, Observații de limba rumănească, Buda, 1799
 94. Dimitrie Liubavici, Molitvenic slavonesc, Târgoviște, 1545
 95. Gramatică russască și rumâniască închipuită de Ștefan Margela, Sankt Petersburg, 1827
 96. Psaltire, București, 1694
 97. Fondul de carte românească veche al Academiei Române Filiala Iași
 98. Nicholas Visscher, Exactissima Tabula, Amsterdam, 1700
 99. Nicolas Sanson, Partie Septentrionale de la Turquie, Paris, 1670
 100. Thomas Thornton, Starea de acum a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei, Buda, 1826
 101. Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țării Românești, Iași, 1838
 102. Cântarea nemeșilor români, Oradea, 1808
 103. Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, copie din secolul al XVII-lea
 104. Iancu Nicola, Manual de patriotism, Iași, 1829
 105. Cronica Breuiter Scripta/Cronica moldo-germană
 106. Bucoavnă, Bălgrad (Alba Iulia), 1699: primul abecedar românesc
 107. Catechizmul cel mare pentru învățătura tuturora creștino-catolicilor, Buda, 1780
 108. Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, 200 de rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești, Iași, 1842
 109. noi, birăul cel rumânescu şi cu cel armenescu”, scrisoare din perioada 1592-1597
 110. Așăzământ pentru reorganizarea îmvățăturilor publice în Principatul Moldovei, Iași, 1851
 111. Apologhia, Iași, 1803
 112. Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele, Buda, 1826
 113. Amfilohie Hotiniul, De obște gheografie, Iași, 1795
 114. Courrier de Moldavie, primul ziar apărut în Principatele Române, Iași, 1790
 115. Arbitrul adevărului și al dreptății, Iași, 1746 (în limba arabă)
 116. Samuil Micu-Klein, Carte de rugăciuni, Viena, 1779
 117. Biblia de la Blaj, 1795
 118. Legiuirea lui Caragea, București, 1818
 119. Codul Calimach, Iași, 1816
 120. Ceaslov, Chișinău, 1817
 121. Pomelnicul de la Bistrița, 1407
 122. Guillaume Le Vasseur de Beauplan, Descriere generală a câmpiilor pustii (Ucraina) și a provinciilor învecinate, Gdansk, 1648
 123. Antoine du Pérac Lafréry, Tavole moderne di geografia, Roma, 1575
 124. Ducele Ramunc din Țara Valahilor în Cântecul Nibelungilor, secolul al XIII-lea
 125. Bodea Rumănul dintr-un hrisov al lui Ștefan cel Mare, emis la Suceava pe 13 martie 1489 (6997)
 126. Stemele reunite ale Moldovei și Țării Românești în secolul al XVIII-lea
 127. Gheorghe Roja, Măestria ghiovăsirii românești, Buda, 1809
 128. Întinderea Țării Românești în timpul lui Mircea cel Bătrân într-un act din iulie 1406 (6915)
 129. Emmanuel de Martonne în Basarabia
 130. Precipitațiile medii anuale în România între 1891-1915
 131. Molitvenic, Blaj, 1784
 132. Oglinda sănătății și a frumuseții omenești, București, 1829
 133. Manual de Istoria Principatului Moldavei de Prof. Ioan Albineț (Partea I), Iașii, 1845
 134. Pateric din perioada 1350-1380, originar din Niš sau Veliko Tărnovo probabil
 135. Minei pe luna Septembrie copiat din porunca lui Ștefan cel Mare în 1498
 136. Exploatarea lemnului din Munții Tarcău în perioada interbelică
 137. Monede moldovenești cu legenda în limba latină
 138. Obiceiul de a se roși ouă, Iași, 1827
 139. Cronicarul polonez Jan Długosz despre Ștefan cel Mare
 140. Apostolul – cel mai vechi manuscris românesc datat (1559)
 141. Monede muntenești cu legenda în limba latină
 142. Holograma lui Mihail Kogălniceanu de la casa memorială din Iași
 143. Vasile Lupu, autointitulat „Domn al Țării Moldovei și al Țării Românești” (Iași, 1 noiembrie 1639)
 144. Dosoftei, Viața și petrecerea Sfinților, Iași, 1682
 145. Gazeta de Moldavia, Iași, 1852
 146. Lexiconul de la Buda, 1825
 147. Ioan Bob, Dicționar rumanesc, lateinesc și unguresc, Cluj, 1822
 148. Liturghie, Chișinău, 1815
 149. Pietre funerare vechi din București
 150. Inscripție pe un clopot din Iași, din 1817, aflat în curtea bisericii Trei Ierarhi
 151. Hărți cu acțiunea luptelor de la Botoșani și Iași dintre austrieci și turci (1788)
 152. Gheorghe Săulescu, Gramatică românească, Iași, 1833
 153. Hartă a Dobrogei din 1789
 154. Letopisețul de când s-a început Țara Moldovei
 155. Prevestirea Unirii Principatelor în Regulamentul Organic al Moldovei
 156. Clopote medievale din Iași cu inscripții în latină, greacă și slavonă
 157. Învățături preste toate zilele, Câmpulung, 1642
 158. Steaua Dunării, Jurnal politic, literar și comercial, sub redacția lui M. Kogălniceanu, Iași, 1855
 159. Liturghie, București, 1680
 160. Notiții statistice asupra Moldaviei, de Prințul Neculae Suțu, Iași, 1852
 161. Rugăciunea Tatăl nostru în limba română cu alfabet latin în sec. XVI
 162. Hartă etnică maghiară a Europei din 1897 (Európa néprajzi térképe)
 163. Românii pe o hartă etnică rusească din 1876
 164. Românii din Imperiul Țarist sub numele de “volohi”. Hartă etnică din 1871
 165. Harta etnică a României după Recensământul din 1930
 166. Gheorghe Săulescu, Abețedariu romănescu, Iași, 1847
 167. Din colecția de carte veche de la Cetatea Neamțului
 168. Zodiac românesc din 1787
 169. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, București, 1847
 170. Statistica românilor din Calendarul pentru poporul romănesc pe anul 1847 (Iași)
 171. Călătorie la istro-români descrisă în Calendarul pentru poporul romănesc pe anul 1847 (Iași)
 172. Prognoza meteo la 1844 (meteorologie populară)
 173. Facsimile de la Muzeul Național al Literaturii Române din București
 174. Hippolyte Desprez, La Moldo-Valachie et le mouvement roumain, Paris, 1848
 175. Mașina amfibie și trăsura eoliană. Articol din Albina Românească (Iași, 28 Iunie 1834)
 176. Iosif Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă, București, 1835
 177. Nicolae Istrati, Corespondenție între doi amorezi sau limba romănească la anii 1832 și 1822
 178. Coresi, Pravila Sfinților Oteți (Părinți), Brașov, 1570-1580
 179. Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, Cluj, 1791
 180. Manolachi Drăghici, Despre puterea înarmată a Moldovii (din Istoriea Moldovei, Iași, 1857)
 181. Manolachi Drăghici, Cultura în timpul lui Mihail Sturdza (din Istoriea Moldovei, vol. II)
 182. Teodor Stamati, Disionaraș romănesc de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles, Iași, 1856
 183. Teodor Stamati, Manual de Istoria naturală. Prescurtată pentru tinerimea românească, Iași, 1841 (rasele omenirii)
 184. Cuvânt moldovenesc: Cine-s moldovenii? (Chișinău, mai 1913)
 185. Anonymus, Gesta Hungarorum, secolul XII (despre Transilvania)
 186. Vasile Alecsandri, Hora Ardealului, publicată în Foaie pentru minte, inimă și literatură (Brașov, 14 Iunie 1848)
 187. Nicolae Milescu, Manual sau Steaua Orientului strălucind Occidentului, Paris, 1669
 188. Filip Vighel, viceguvernator al Basarabiei între 1824-1826, despre români
 189. Laurentius Toppeltinus de Mediaș, Origines et occasus Transsylvanorum, Lyon, 1667
 190. Cronicarul bizantin Niketas Choniates (circa 1155-1205) despre vlahi
 191. Cronica lui Nestor despre români (din manuscrisul călugărului Laurențiu, 1377)
 192. Vlahia Mare (în Tessalia) menționată de cronicarul bizantin Georgios Akropolites (1217-1282)
 193. Documente din epoca fanariotă cu stemele reunite ale Moldovei și Țării Românești
 194. Document emis de Mihai Viteazul la Iași în 1600
 195. Cronicarul bizantin Ioan Kinnamos despre originea vlahilor (secolul XII)
 196. Expresia “Torna, torna, fratre” în Chronographia lui Theophanes Confesorul (760-817), cronicar bizantin
 197. Țările Române pe Carta Itineraria Europae, desenată de Martin Waldseemüller în 1520
 198. Legenda Duminicii din Manuscrisul de la Ieud (Maramureș, prima jumătate a sec. XVII)
 199. Georg von Reichersdorff, Chorographia (descrierea) Moldovei care a fost cândva parte a Daciei, Viena, 1541
 200. Georg von Reichersdorff, Chorographia (descrierea) Transilvaniei care odinioară se numea Dacia, Viena, 1550
 201. Actul de înființare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (1860)
 202. Carte veche la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 203. Ioan Nemișescu, Istoria politicească a Dachiei și a neamului românesc, Iași, 1808
 204. Mihai Eminescu, Epigonii (din Convorbiri literare, Iași, 15 August 1870)
 205. Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă (din Convorbiri literare, Iași, 1 Noiembrie 1870)
 206. Doina de Mihai Eminescu (din Convorbiri literare, Iași, 1 Iulie 1883)
 207. Cântecul popular despre Ștefan cel Mare din Gramatica cehă a lui Jan Blahoslav (1571)
 208. Letopisețul Țării Moldovei, scris probabil la Mânăstirea Coșula (jud. Botoșani) pentru Iordachi Cantacuzino (1780)
 209. Dosoftei, Dumnezeiasca Liturghie, Iași, 1679
 210. Bucvar, Iași, 1755
 211. Steme atribuite Valahiei în Cronica Conciliului din Konstanz (sec. XV)
 212. Chrestomaticul romănescu, Cernăuți, 1820
 213. Strabon despre Burebista
 214. Pravila căsătoriei, Cernăuţi, 1816
 215. Abecedariu cu slove cirilice și cu litere romane, Viena, 1868
 216. Stephan Ludwig Roth, Războiul limbilor în Transilvania, Brașov, 1842
 217. Statutul preoților români în Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae (Oradea, 1653)
 218. Aventura lingvistică a lui Publius Ovidius Naso (43 î.Hr.-18 d.Hr.) la Tomis
 219. Descriere a Țării Moldovei din 1573
 220. Platon despre învățăturile unui medic trac
 221. Evanghelie tipărită în Georgia la 1709 cu sprijinul Țării Românești
 222. Cărți tipărite la Moscopole, centrul cultural al aromânilor în sec. XVIII
 223. Miniaturi din Tetraevangheliarul lui Ieremia Movilă, dăruit mânăstirii Sucevița în 1607
 224. Vestigii medievale la Târgoviște
 225. Povestea lui Simion Dascălul despre întemeierea Țării Moldovei
 226. Istoria Ţării Rumâneşti, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino (sec. XVIII)
 227. Iosif Mușat, mitropolitul Moldovlahiei (document din 7 ianuarie 1407)
 228. Condica lui Gheorgachi, Iași, 1762 (ceremonialul de la Curtea Țării Moldovei)
 229. Roman I, Voievod al Moldovei și Domnitor al Întregii Țări Românești (document din 5 Ianuarie 1393)
 230. Stanisław Okrzyc Orzechowski (1513-1566) despre numele românilor
 231. Credințele tracilor despre moarte după Pomponius Mela (sec. I d.Hr.)
 232. Obiceiuri ale tracilor după Herodot (484-425 î.Hr.)
 233. Povestire pe scurt despre domnii Moldovei (Letopisețul de la Putna)
 234. Manuscrise de la Mânăstirea Putna
 235. Ion Neculce, O samă de cuvinte și Letopisețul Țării Moldovei (sec. XVIII)
 236. Document papal din 1234 cu privire la românii din episcopia de Milcov
 237. Diploma Cavalerilor Ioaniți (2 Iunie 1247)
 238. Mitropolitul Simion Ștefan, Noul Testament de la Belgrad (Alba Iulia), 1648
 239. Gavriil Uric, Evanghelia slavo-greacă, Mânăstirea Neamț, 1429
 240. Dictionarium Valachico-Latinum (Caransebeș, sec. XVII)
 241. Volohii (românii) din Țara Moldovei în timpul lui Ștefan cel Mare (document din 1470)
 242. Prevederile Tratatului de Pace de la Kuciuk-Kainargi pentru Țările Române (1774)
 243. Așezământ pentru școli al lui Grigore Ghica al II-lea (Iași, 1747)
 244. Papa Inocențiu al III-lea către Ioniță Asan Caloian (Decembrie, 1199)
 245. Ștefan cel Mare în Cronica lui Maciej Stryjkowski (1547-1593)
 246. Scrisoare a lui Mihai Viteazul despre incursiunile făcute la Sud de Dunăre (1598)
 247. Constantin Stamati, Imnul lăutei românești
 248. Martin Opitz, Zlatna sau Despre cumpăna dorului, 1623 (odă românilor)
 249. Iacob Hâncu (Ghinkulov), Gramatica valaho-moldovenească, Sankt Petersburg, 1840
 250. Document slavo-român din 1372 de la Muntele Athos
 251. Scrisoarea lui Sava, fost mitropolit, adresată lui Ion Neculce, 1722
 252. Ioan Cantacuzino, Poezii noo, 1792-1796, Dubăsari ori Movilău
 253. Nicolae Milescu, Carte cu multe întrebări foarte de folos, 1661
 254. Codicele lui Gheorghe Ștefan, 1665
 255. Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Despre petreceri și băutură (sec. XVI)
 256. Aventurierul scoțian William Lithgow în Transilvania și Țara Moldovei (1616)
 257. Restituirea Basarabiei cerută de locuitorii Principatului Moldovei (dupa Războiul din Crimeea)
 258. Șapte Taine ale Bisericii, Iași, 1644 (despre vârcolaci)
 259. Hartă cu denumiri de localități care amintesc de existența românilor în Peninsula Balcanică
 260. Corespondența caimacamului Nicolae Vogoride cu privire la Unirea Principatelor Române
 261. Paulus Sanctinus Ducensis, Tratat despre arta militară și mașinile de război (Timișoara, înainte de 1396)
 262. Grigore al III-lea Alexandru Ghica și Grigore Callimachi, Domni ai dacilor
 263. Cronicarul muntean Radu Popescu (sec. XVIII) despre Radu de la Afumați, Ștefăniță Vodă și Petru Rareș
 264. Rugăciunea lui Petru Cercel (1579/1580)
 265. Scrisoare a târgoveților rumâni și armeni din Botoșani din sec. XVII
 266. Fiziologul, Copia lui Costea Dascălul din Șcheii Brașovului (1693)
 267. Mic dicționar italian-român atribuit stolnicului Constantin Cantacuzino (sfârșitul sec. XVII)
 268. Cartea românească veche în Moldova dintre Prut și Nistru (tabel statistic)
 269. Nicolae Istrati, Mihul, Iași, 1850 (dramă despre Ștefan cel Mare)
 270. Nicolae Istrati, Despre cvestiea dzilei în Moldova, Iași, 1856 (dorințele și fricile antiunioniștilor)
 271. Propunerea lui Kogălniceanu în ședința Adunării Ad-Hoc a Moldovei din 7 Octombrie 1857
 272. Consulul britanic la Iași Henry Churchill despre alegerea lui Cuza în Muntenia
 273. Rhesus, regele tracilor (din Iliada)
 274. Așezarea Daciei după Claudiu Ptolemeu
 275. Un rob țigan ca plată pentru pomelnic (document din 1562)
 276. Primele istorii ale Americii în limba română
 277. Vornicul Costache Conachi despre relațiile dintre locuitorii Moldovei și cei ai Țării Românești (1829-1830)
 278. Trebnicul lui Petru Movilă, Kiev, 1646
 279. Harta Valahiei din Moravia
 280. Istoria Sindipii (povești orientale)
 281. Ioan Albineț, Macroviotica seau regule pentru păstrarea sănătăței, Iași, 1838 (igiena dentară)
 282. Dispozițiile privitoare de închisorile publice în Moldova, Iași, 1856
 283. Cântece câmpenești cu glasuri românești, Cluj, 1768
 284. Nomocanonul sau Pravila ritorului Lucaci (scrisă la Putna, în 1581)
 285. Alexandru Baldescul, Dicționar ruso-moldovenesc, Odesa, 1896
 286. Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii (despre daci, romani și români)
 287. Eustratie logofătul, Pravilă aleasă (1632)
 288. Postfața copistului pe o Psaltire de la Mânăstirea Bistrița (Țara Românească)
 289. Cronicarul maghiar Simon de Keza (sec. XIII) despre români și secui
 290. Georgius Pachymeres (1242-1310) descrie deportarea vlahilor în Asia Mică
 291. Dacia de la Dunăre în analele france (manuscris din sec. X-XI)
 292. Criptogramă din Antologhionul lui Evstatie Protopsaltul Putnei (1511)
 293. Românii (blökumenn) într-o saga islandeză
 294. Românii în Oguzname (legendele oguzilor)
 295. Giovanni Lucio, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, 1666 (cuvinte și expresii românești)
 296. Vocabularul istro-românilor (rumâri, chichi) în Historia di Trieste, 1698
 297. Satele aromânilor (pisticoșilor) din Bithinia
 298. Fazio degli Uberti (circa 1310-1370), Il Dittamondo. Descrierea popoarelor de pe malurile Dunării
 299. Asăneștii în cronicile franceze din sec. XIII
 300. Dispozițiile împăratului Iustinian privitoare la teritoriile de la Nordul Dunării (sec. VI)
 301. Goția (fosta Dacie) în Istoria Bisericească a lui Philostorgius rezumată de Photios
 302. Începuturile monahismului în Goția
 303. Cronografia lui Teofan Mărturisitorul. Invazia bulgarilor și creștinii de la Nord de Dunăre în sec. VII
 304. Românii din Serbia în recensăminte din perioada 1850-1948
 305. Răscoala lui Horea descrisă în periodicul german Politisches Journal (Hamburg, 1784)
 306. N-n-d-r (românii?) menționați în „Podoaba istoriilor” a geografului persan Gardizi (circa 1050)
 307. Costachi Conachi, Ce este nurul?
 308. Îndreptarea păcătosului. Carte tipărită la Iași și apărută la Timișoara (1765)
 309. Mitologhie pe limba rumânească, Craiova, 1830
 310. Corespondență între Ștefan cel Mare și boierii brăileni (1481)
 311. Învățătură sau povățuire pentru facerea pâinii, Iași, 1818
 312. Dacia pe o hartă din Saint-Sever Beatus (manuscris din Franța, sec. XI)
 313. Hartă a Țării Românești din 1789
 314. Teritoriul României în Geografia lui Idrisi (Tabula Rogeriana), 1154
 315. Catehismul bunei creșteri a fetelor, București, 1854
 316. Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, București, 1691 (pentru frumuseațea muerilor)
 317. Lorinț diac, Evangheliar slavonesc, Bălgrad (Alba Iulia), 1579
 318. Pedepse pentru proxenetism și devieri sexuale în Pravila lui Vasile Lupu (Iași, 1646)
 319. Hrisov de danie al lui Alexandru Ioan Mavrocordat voievod către mânăstirea Secu (1786)
 320. Boierul Petriman își dăruiește toată averea mânăstirii Cozia. Document din 1425
 321. Istorie domnului răposat Grigorie Ghica (1802)
 322. Bătălia de la Hotin (1616) povestită de Charles de Joppecourt
 323. Zaharia Orfelin, Caligrafia slavă și valahă, Carloviț, 1778
 324. Prințipiile noastre pentru reformarea patriei (Brașov, mai 1848)
 325. Călătoriile lui Johann (Hans) Schiltberger (circa 1380-1440) în Țările Române
 326. Românii din Banat descriși de Ignaz von Born (1770)
 327. Anton Verancsics despre originea românilor (circa 1550)
 328. Ideea Unirii la românii din Basarabia în sec. XIX (documente rusești)
 329. Cuvântarea lui Gheorghe Doja către răsculați (1514)
 330. Așezământul obrazovaniei (organizării) oblastei Basarabiei, Chișinău, 1818
 331. Leonard Gorecki, Descrierea războiului purtat de Ioan (Vodă cel Cumplit) Domnul Moldovei, în anul 1574, cu Selim II Împăratul turcilor
 332. Migrația ilegală în Țările Române. Document din 1760
 333. Sultanul Mahmud I apără țăranii aserviți din Țara Moldovei de abuzurile boierilor (1752)
 334. Cronica sârbo-moldovenească (mânăstirea Neamț, 1557)
 335. Cronica lui Macarie (1542)
 336. Reacții în Ardeal după victoria lui Mihai Viteazul de la Șelimbăr (28 oct. 1599)
 337. Comparația lui Johannes Bissel între Gheorghe Basta și Mihai Viteazul
 338. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, Pastorală în contra beției, Chișinău, 1819
 339. Mihai Eminescu, Rugăciunea unui Dac (manuscris, 1879)
 340. Giorgio Tomasi, Descrierea Țării Românești și a Moldovei (Veneția, 1621)
 341. Icoana Lumei, Iași (numere din 1840-1841)
 342. Așăzămăntul coloniilor bulgare, Iași, 1858
 343. Povestiri germane despre Vlad Țepeș
 344. Petru Șchiopul, Catastih de cisle, 1591 (cei care plăteau dări)
 345. Catastihul Țării Ardealului (1599)
 346. Pisania grecească de la mânăstirea Hlincea (lângă Iași)
 347. Românii în Cronica lui Rudolph von Ems (circa 1250)
 348. Românii în Cronica lui Jansen Enikel (1277)
 349. Enea Silvio Piccolomini despre Transilvania și Țara Românească în Liber chronicarum (Nürnberg, 1493)
 350. Manolachi Drăghici, Rețete cercate în număr de 500, Iași, 1846
 351. Buletin. Foaea publicațiilor oficiale a Prințipatului Moldaviei (Iași, 1854)
 352. Buletin. Gazetă Oficială, București, 1840
 353. Cătră nația rumânească de la nația sârbească (1848)
 354. Ziarul „Romania” (București, 1848)
 355. România literară, Iași, 1855
 356. Neamul ulach din Geografia armenească a lui Vardan Vardapet (sec. XIII)
 357. Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului (scrisă între 1825-1827)
 358. Laonic Chalcocondil, Expuneri istorice (sec. XV)
 359. Nicolaus Olahus, Ungaria, 1536 (informații despre români)
 360. Romanitatea balcanică și situația de la Nord de Dunăre în timpul lui Constantin Porfirogenetul (sec. X)
 361. Pudilă, fruntaș al vlahilor din sec. XI menționat de Ana Comnena în Alexiada
 362. Curtea hanului tătarilor de la Căușeni (1769)
 363. Doamna Elena, soția lui Matei Basarab, cere sibienilor un chirurg (1653)
 364. Posturi vacante la Academia Mihăileană (anunț din Albina Românească, Iași, 1832)
 365. Iacob Cihac, Istoria Naturală, Iași, 1837 (stampe)
 366. Proclamația lui Tudor Vladimirescu către locuitorii din București (20 martie 1821)
 367. Hrisov prin care Antonie Vodă întemeiază o școală în Câmpulung (1669)
 368. Andrei al II-lea al Ungariei întărește mânăstirii Cârța muntele Sf. Mihail și ținutul luat de la români (1223)
 369. Ștefăniță vodă spiona ungurii și polonezii pentru turci. Document din 1520-1521
 370. Scarlat Tâmpeanu, Geografia Țării Românești, București, 1840
 371. Alăuta Românească, Iași, 1838. Introducerea alfabetului latin
 372. Călătoria lui Edmund Chishull în Țara Românească (1702)
 373. Autoritatea și fastul domnilor fanarioți în descrierea lui Stephan Ignaz Raicevich
 374. Criptogramă în Tâlcuirea la cele patru Evanghelii, Iași, 1805
 375. Ștefan cel Mare trimite logofătului Mihail un salvconduct (Suceava, 1460)
 376. Veniamin Costachi, Funie sau Frânghie întreită, Iași, 1831
 377. Radu cel Frumos întărește mânăstirii Tismana vechii ei munți (1470)
 378. Ștefan al II-lea al Moldovei dăruiește mitropolitului robul tătar Pașca (1445)
 379. Jurământ de vasalitate al lui Bogdan voievod către Ioan Corvin de Hunedoara (1450)
 380. Molitvenic copiat în 1676 de popa Ursu din Cotiglet (lângă Oradea)
 381. Radu Lupescu, Cronica slovenilor, Iliricului și a Moesiei, 1727
 382. Românii din Serbia în documente din sec. XII-XIII
 383. Încercare de dicționar slavo-român într-un Minei din sec. XVI
 384. Acatistul Sfintei Treimi, Mânăstirea Dragomirna, 1833
 385. Aron Pumnul, Lepturariu românesc, Viena, 1862-1863
 386. Copie manuscrisă de la Chișinău a Cronicii lui Radu Popescu (1765)
 387. Cronica Hotinului (1769)
 388. Dionisie Eclesiarhul, Condica Mânăstirii Bistrița (jud. Vâlcea), 1795
 389. Hrisoave pentru înființarea Seminarului Teologic din Mânăstirea Neamțului și a Gimnaziului și Internatului din Târgu Neamț, 1857
 390. Pomelnicul bisericii Sfinții Teodori din Iași (1842)
 391. Anaforaua Epitropiei Școalelor, Iași, 1828
 392. Stemele orașelor muntene și moldovene (sec. XIV-XVIII)
 393. Însemnare dobrogeană din 1848 pe un Minei tipărit la Mânăstirea Neamț
 394. Cronica lui Ioan Dobrescu
 395. Pomelnicele mânăstirii Tismana din 1798 și 1840
 396. Tetraevangheliarul de la Căldăruşani, 1643
 397. Psaltire slavonească, Govora, 1638
 398. Pravila de la Govora, 1640
 399. Apostol, București, 1683
 400. Sicriul de aur, Sebeș, 1683
 401. Paris Mumuleanu, Rost de poezii adecă stihuri, București, 1820
 402. Sigiliile boierilor din Țara Românească pe un document din 1823
 403. Pecețile Țării Moldovei de la Roman I la Petru Aron (sec. XIV-XV)
 404. Catehism pentru neamul rumânesc, Sâmbăta Mare, 1726
 405. Înfrângerea suferită de tătari în timpul expediției din 1476 împotriva lui Ștefan cel Mare
 406. István Szamosközy (Zamosius) despre latinitatea românilor (1593)
 407. Români care doreau să se stabilească în Rusia în 1765
 408. Piatra de mormânt a lui Radu Mihnea Vodă
 409. Momente de distracție sau bune aventuri (București, 1857)
 410. Noul Testament, Mânăstirea Neamț, 1818 (Înfricoșata Judecată și alte gravuri)
 411. Daniil Moscopoleanul, Învățătură introducătoare, Veneția (?), 1802
 412. Coresi, Evanghelie cu învățătură, Brașov, 1581
 413. Gazeta de Transilvania, Brașov, 1838
 414. Dacia literară, Iași, 1840
 415. Anton Pann, Spitalul amorului sau Cântătorul dorului, București, 1852
 416. Veniamin Costachi, Dumnezeieștile liturghii, Iași, 1834
 417. Ioan Rus, Icoana Pământului sau Carte de Geografie, Blaj, 1842
 418. Proect de reorganizația îmvățeturilor publice în Prințipatul Moldovei, Iași, 1847
 419. Alecu Russo, Iașii și locuitorii lui în 1840 (din manuscris)
 420. Ianache Pashal, Dialog în trei limbi, București, 1849
 421. Povestiri din Spaimile Vrăjitorești, București, 1839
 422. Ștefan cel Mare scrie papei Sixt al IV-lea despre propunerile lui Uzum Hassan (1474)
 423. Scrisoarea Mitropolitului Sava Brancovici adresată Țarului Alexie Mihailovici (1668)
 424. Mitropolitul Dosoftei roagă pe Patriarhul Ioachim al Rusiei să-i trimită o tipografie (1679)
 425. Codex Caioni, Transilvania, sec. XVII
 426. Împăratul Leopold I recunoaște libertatea românilor din Ardeal de a păstra credința ortodoxă (1701)
 427. Bucovina. Gazetă Romănească, Cernăuți, 1848
 428. Encolpiul doctorilor sau Medicina practică, Iași, 1849
 429. Ioan Sârbu, Alcătuirele, Chișinău, 1852 (poezii)
 430. Ioan Sârbu, Fabule, Chișinău, 1851
 431. Modul de viață al țăranilor români din Banat descris de Arthur și Albert Schott (1845)
 432. François Recordon, Scrisori despre Țara Românească, Paris, 1821 (clima)
 433. Vasile Alecsandri, Protestație în numele Moldovei, a omenirei și a lui Dumnezeu, 1848
 434. Gheorghe Asachi, Poezii, Iași, 1836
 435. Costache Negruzzi, Aprodul Purice, Iași, 1837
 436. Balade adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri, Iași, 1852-1853
 437. Evanghelie, Râmnic, 1746
 438. Mineiul pe luna Ianuarie, Râmnic, 1779
 439. Mineiul pe luna Noiembrie, Râmnic, 1778
 440. Solia lui Ștefan cel Mare către Cneazul Moscovei Ivan al III-lea (1498)
 441. Vasile Fabian Bob, Gheografia elementară, Iași, 1840
 442. Domnul Țării Moldovei Ioan Mavrocordat trimite poruncă boierilor din Cernăuți (1744)
 443. Iacob Stamati, mitropolitul Moldovei, dă carte de blestem (1800)
 444. Gherasim, arhimandrit al mânăstirii Răchitoasa, și Matei Donici își împart copiii unei familii de robi țigani (1804)
 445. Ieremia Movilă scutește pe 3 ani de slujbe și dări pe toți oamenii care se vor așeza în seliștea Ciulinești, ținutul Iași (1605)
 446. Dimitrie Cantemir, Scurtă povestire despre stârpirea familiilor lui Brâncoveanu și a Cantacuzinilor (1719)
 447. Molitvenic, Râmnic, 1730
 448. Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia, Sibiu, 1794
 449. Luptele lui Mihai Viteazul cu turcii în gravuri
 450. Francesco della Valle de vorbă cu călugării din Târgoviște (1532)
 451. Răscoală a moldovenilor dintre Prut și Nistru (1671) povestită de Dimitrie Cantemir
 452. Pilde și povețe. Întăia carte moldovenească de cetire, Chișinău, 1908
 453. Carte de mână pentru bine orânduita economie, Buda, 1807
 454. Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, Mânăstirea Neamţ, 1807
 455. Jucăria norocului, Iași, 1816
 456. Trecerea baronului François de Tott prin Moldova (1767)
 457. Franz Josef Sulzer, Istoria Daciei Transalpine (1782)
 458. Condica criminalicească, Iași, 1820
 459. Plutarh nou, Buda, 1819
 460. Cozmorama. Articol din Albina Românească (Iași, 1832)
 461. Mihail Cantemir Moldovanul, Iași, 1851
 462. Cronica lui Azarie (Istoria Țării Moldovei între 1550-1574)
 463. Letopisețul cantacuzinesc
 464. Miron Costin, Viața lumii (circa 1671-1673)
 465. Pentru datoriile presbiterilor de popor, Chișinău, 1823
 466. Inscripții de la mânăstirea Bistrița (județul Neamț)
 467. John Page, Ungaria și Transilvania, Londra, 1855
 468. 25 Februarie 1866 – Mihai Eminescu debutează cu poezia „De-aș avea” în revista „Familia” din Pesta
 469. Mihai Eminescu, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie (din revista „Familia”, Pesta, 2 Aprilie 1867)
 470. Johannes Tröster, Vechea și Noua Dacie germană, Nürnberg, 1666
 471. Mijlociri pentru stingerea focului, Liov, 1794
 472. Dimitrie Cantemir, Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei (1718-1719)
 473. Hrisov domnesc de întăritură, Iași, 1785
 474. Mihail Cantacuzino, Istoria Țării Românești, Viena, 1806
 475. Cezar Bolliac către tinerii rumâni (București, 1835)
 476. Curierul rumânesc, București, 1829
 477. Căllĕtoriile lui Gulliver în țere depărtate, de la Swift (București, 1848)
 478. Ioan Budai-Deleanu, Țiganiada sau Tabăra țiganilor, 1800 (Prologul)
 479. Cântece veselitoare. Anul 1836 dechemvrie 18. Scrise de mine, cel iscălit Vasilache Slăvulescu
 480. Mic manual de legi (Pravilniceasca condică), București, 1780
 481. Costache Negruzzi, Păcatele tinerețelor, Iași, 1857
 482. Hora von Otzellowitz, Harta celor cinci ținuturi moldovenești, 1790
 483. Nicolae Dimachi, O adunari a trii cucoani
 484. Catavasier, Râmnic, 1747 (cântec de stea)
 485. Pomelnicul bisericii din Șcheii Brașovului (1753)
 486. Alegerile lui Ippocrat. Manuscris medical românesc (începutul sec. XVIII)
 487. Călătoria lui Balthasar Hacquet prin Carpații dacici și sarmatici (sfârșitul sec. XVIII)
 488. Lexicon de conversație, Iași, 1842
 489. Eliberarea țiganilor din robie, București, 26 Iunie 1848
 490. Însemnări românești din Bihor despre fenomene naturale (sec. XVIII)
 491. P. P. Soroka, Geografia guberniei Basarabia, Chișinău, 1878
 492. Viața Marelui Petră Samoderjeț a toată Rosiia, Huși, 1756
 493. Permis de liberă trecere pentru Basilius Frenk, misionar catolic și profesor de latină în Moldova (1746)
 494. Participarea românilor la Dieta de la Alba Iulia (11 Martie 1291)
 495. Mihail, domnul Țării Românești, înnoiește privilegiile locuitorilor din Cisnădie (1418)
 496. Prima înțelegere dintre răsculații de la Bobâlna și nobili (6 Iulie 1437)
 497. Lorand Lepeș, vicevoievodul Transilvaniei, recunoaște Unio Trium Nationum (Turda, 6 Februarie, 1438)
 498. Ludovic I, regele Ungariei, acordă nobilimii dreptul de a nimici răufăcătorii, mai ales pe români (28 Iunie 1366)
 499. Istorie a Moldovei pe scurt într-un document în limba poloneză (24 Ianuarie 1681)
 500. Constantin Sabie din Câmpulung Moldovenesc dă zestre feciorului său (1819)
 501. Cuvântare spre mângâierea și îmbărbătarea norodului, Cernăuți, 1848
 502. Bucoavnă pentru întrebuințarea junimei moldo-române din Bucovina, Cernăuți (circa 1850-1860)
 503. Calendariu pentru Ducatul Bucovinei, Cernăuți, 1860
 504. Anaforaoa cuprinzătoare de măsurile statornicite pentru stărpirea cănilor netrebnici de pe uliți (Iași, 1852)
 505. Proiect pentru îndestularea Principatului Moldovei cu lipitori, Iași, 1847
 506. Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, Sankt Petersburg, 1717
 507. Gheografia sau Scrierea Pământului, Buda, 1814
 508. Povățuitorul educației copiilor de amăndoă sexurile, Iași, 1846
 509. Foaia Duminecii, Brașov, Ianuarie-Iunie 1837
 510. Foae de Duminecă, Brașov, Iulie-Decembrie 1837
 511. Planuri ale orașului Iași din sec. XVIII
 512. Plan ichnographique de la Ville de Jassy fait en l’année 1819
 513. Planul drumului apelor capitaliei (Iași, 1843)
 514. Hristofor Jefarovici, Stematografija, Viena, 1741
 515. Viața Sfântului Mucenic Hristofor (sec. III)
 516. Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională, Iași, 1843
 517. Legenda lui Roman și Vlahata și începutul cronicii moldo-ruse (sec. XVI)
 518. Pedepse pentru încălcarea carantinei din Basarabia (1832)
 519. Mărturia preotului pentru doi tineri din Basarabia care nu au înpedecare spre a să însoți (1823)
 520. Inscripții moldovenești de la Cetatea Albă (sec. XV)
 521. Matei Basarab scoate mai multe mânăstiri de sub administrație străină (1639)
 522. Iliaș Vodă al Moldovei restituie regelui Poloniei Țara Șepenițului (1436)
 523. Cronica rimată a lui Georgios Palamedes despre viața lui Mihai Viteazul, scrisă în 1607
 524. Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698
 525. Pilde filosofești, Târgoviște, 1713
 526. Cheia înțelesului, București, 1678
 527. Dottrina Christiana tradotta in lingua valacha, dal padre Vito Pilutio, Roma, 1677
 528. Calendar, Brașov, 1733
 529. Ionică Tăutu către frații români (circa 1826-1830)
 530. Terorismul străin în Moldavo-Romănia. Articol din Gazeta de Transilvania (Brașov, 1848)
 531. Manifest prin care românii ardeleni erau îndemnați la luptă în timpul Revoluției din 1848
 532. La a treia Adunare Națională de la Blaj se hotărăște înarmarea românilor (1848)
 533. Baronul Miklós Wesselényi, despre români (1843)
 534. Ziarul revoluționar „Pruncul român”: Către frații noștri din Moldova (București, 1848)
 535. Semn de viață națională și în Besarabia (Brașov, 1841)
 536. Curier de ambe sexe. Periodul I. De la 1836 până la 1838. A doua ediție, București, 1862
 537. Istorie politică și socială a Principatelor Dunărene, Iași, 1856
 538. Florian Aaron, Idee repede de Istoria Prințipatului Țării Rumânești, București, 1837
 539. Codică țivilă sau politicească a Prințipatului Moldovii, Iași, 1833
 540. Desființarea iobăgiei în Transilvania (15 martie 1848)
 541. Cărticică care cuprinde multe lucruri spre folos, București, 1825
 542. Gheorghe Lazăr, Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire, Buda, 1826
 543. Teodor Stamati, Fizica elementară pentru clasele colegiale din Prințipatul Moldovei, Iași, 1849
 544. Doctorul și iconomul casnic, Iași, 1858
 545. Anton-Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Veneția, 1718
 546. Andreas Wolf, Contribuții la o descriere statistico-istorică a Principatului Moldovei, Sibiu, 1805
 547. Contele Auguste de Lagarde despre Bucureștii din vremea lui Vodă Caragea (1813)
 548. Starea țiganilor din Țările Române după William Wilkinson (Londra, 1820)
 549. Însemnare despre bătălia din Codrii Cosminului într-un manuscris din 1512
 550. Manuscris din vremea lui Vasile Lupu decorat cu bourul Moldovei (1640)
 551. Manuscris moldovenesc păstrat la Veliko Târnovo (1675)
 552. Blazonul lui Ștefan cel Mare dintr-un manuscris moldovenesc păstrat la Viena (1502)
 553. Manifest prin care bucovinenii erau chemați să lupte cu Napoleon (Lvov, 1813)
 554. Ludovic I, regele Ungariei, cheamă oastea împotriva „răzvrătitului” Vladislav, voievodul Țării Românești (1365)
 555. Papa Eugeniu al IV-lea trimite inchizitori împotriva ereticilor din Țările Române și alte țări din regiune (1446)
 556. Câțiva boieri munteni nemulțumiți de Mihai Viteazul îl cer pe Simion Movilă ca domnitor (Septembrie 1599)
 557. Doleanțele lui Mihai Viteazul adresate împăratului Rudolf al II-lea (iulie 1600)
 558. Rugăciunea Tatăl nostru în Evangheliarul slavo-român de la Sibiu (1551-1553)
 559. O scurtă geografie a țărilor dacice scrisă de Macarie tipograful (1526-1528)
 560. Însemnări despre domnitorii Țărilor Române într-un manuscris flamand (sec. XVII)
 561. Regele Ungariei Sigismund, întorcându-se de la Nicopolul Mic (cetatea Turnu), este atacat de români la Posada (document din 1397)
 562. Manifest către elini, români, bulgari și albanezi, spre a se răscula împotriva turcilor (mai 1807)
 563. Hronograf, Mânăstirea Neamț, 1837
 564. Orânduiala lui Iosif al II-lea pentru pădurile din Bucovina, Viena, 1786
 565. Raport din timpul răscoalei lui Horea (Zlatna, 11 noiembrie 1784)
 566. Execuția lui Horea și Cloșca. Relatare din ziarul „A Magyar Hírmondó” (Bratislava, 1785)
 567. Articol despre răscoala lui Horea în ziarul „Wekelyks nieuws uyt Loven” (1785)
 568. Memoriul căpitanului Egermann despre răscoala lui Horea (1784)
 569. Testamentul lui Horea (Alba Iulia, februarie 1785)
 570. Testamentul lui Ștefan cel Mare (reprodus de Dimitrie Cantemir)
 571. Manifest revoluționar din Moldova (1848)
 572. Dorința unirii Principatelor în proclamația Divanului Ad-hoc din Moldova din 9/21 Oct. 1857
 573. Alexandru Ioan Cuza, Proclamația Unirii (Iași, 11 Decembrie 1861)
 574. Cele dintâi cunoştinţe pentru trebuinţa copiilor care încep a citi (1828)
 575. Anuarul Principatului Țării Românești (București, 1842)
 576. Chronica Polonorum, 1521 (invazia lui Ioan Albert în Moldova)
 577. Toader, fiul Agathonei, vinde unui frate partea sa din satul Nemerniceni, ținutul Suceava (1609)
 578. Miron Barnovschi întărește Vărvarei și ginerilor ei mori la satele Zmiani și Rumâni (1628)
 579. Fragmente despre români în cronica lui Antonio Bonfini (1434-1503)
 580. Domnia lui Ștefan cel Mare descrisă în cronica lui Miklós Istvánffy (1538-1615)
 581. Ioan Micu Moldovanu, Istoria Ardealului, Blaj, 1866
 582. Iancu de Hunedoara, guvernator al Ungariei și voievod al Țării Românești (document din 4 decembrie 1447)
 583. Iancu de Hunedoara cere brașovenilor să trimită arme pentru apărarea Chiliei (1454)
 584. Matia Corvin îi scutește de taxe pe preoții români din Maramureș (1479)
 585. Sigismund, regele Ungariei, acordă anumite libertăți locuitorilor din Brețcu (1426)
 586. Românii din districtul Sebeș roagă pe banul Benedict să-i scutească de o dare pe care n-o pot plăti (1369)
 587. Cnezii din cele 4 scaune districtuale ale Devei cer o judecată după „legea românilor” (1371)
 588. Călătorul turc Evliya Çelebi vizitează Timișoara (1660)
 589. Paul de Alep vizitează Țara Moldovei în vremea lui Vasile Lupu
 590. Hrisov de la Leon Tomșa pentru izgonirea grecilor din țară, 1631 (publicat în Magazin Istoric pentru Dacia)
 591. Istoria românilor. Pentru clasa a II-a și a III-a primară și școlile sătești din Principatele-Unite (Iași, 1860)
 592. Brașovenii îl roagă pe Ștefan cel Mare să-i apere de turci (Aprilie 1479)
 593. Actul de înființare a Colegiului Vasilian (Iași, 1640)
 594. Trecerea lui Ebenezer Henderson prin Basarabia
 595. Calendar pentru Bucovina pe anul 1848
 596. Programa examenului public urmat în Eși în 20 Mai 1836 la Institutul pentru îmvățătura fetilor
 597. Bătălia de la Posada menționată într-un document de la Carol Robert de Anjou (1332)
 598. Roman voievod dăruiește lui Ionaș Viteazul trei sate pe Siret (1392)
 599. Foae sătească a Prințipatului Moldaviei (anunțuri din 1840-1843)
 600. Propășirea. Foaie științifică și literară, Iași, 1844 (Despre întrebuințarea rachiului la boale)
 601. Zimbrul și vulturul, Iași, 1858
 602. Proect pentru băi publice și o shoală de înotat, Iași, 1843
 603. Povățuiri pentru sătenii Moldovei la tămplare de holeră, Iași, 1848
 604. Gheorghe Asachi, Țiganii. Idilu cu căntice, Iași, 1856
 605. Iancu de Hunedoara într-un poem anonim despre căderea Constantinopolului (1453)
 606. Comunitate de vlahi pe muntele Athos (începutul sec. XII)
 607. Richard Knolles, Istoria generală a turcilor, Londra, 1603
 608. Andreas Reinheckel, Știri noi, adevărate, despre prințul din Valahia (Mihai Viteazul), 1599
 609. Georg Kraus, Cronica Transilvaniei: bătălie între Radu Șerban și Gabriel Báthory (1611)
 610. Georg Kraus, Cronica Transilvaniei: întâmplări din perioada 1618-1663
 611. Georg Kraus, Cronica Transilvaniei: sultanul cere Dietei Transilvaniei să-l detroneze pe Gheorghe Rákóczi al II-lea
 612. Raport privitor la o bătaie izbucnită între țigani, cârciumarul unui han și soldați (1840)
 613. Rățetă de praf pentru afumare înprotiva ciumii (din Curierul rumânesc, București, 2 Iulie 1829)
 614. Trăsurile cu vapor ale domnului Gurney (din Curierul rumânesc, București, 8 noiembrie 1829)
 615. Nicolae Milescu, Descrierea Chinei (copie din 1685)
 616. Dugonics András despre formarea limbii române și a poporului român la nord de Dunăre (1801)
 617. Documente de la Mihail Sturdza privitoare la Revoluția din 1848, publicate în Albina Românească
 618. Proclamația generalului rus Liders către locuitorii Țării Românești (publicată în Albina Românească, 1848)
 619. George Melidon, Drepturile Moldovei asupra Crâmului, Mărei Negre și a Ucrainei (1855)
 620. Vasvári Pál, Românii răzvrătiți (1849)
 621. Imaginea românilor ardeleni din timpul revoluției de la 1848-1849 în lucrările lui Szilágyi Sándor
 622. Saint-Marc Girardin, Principatele danubiene (articol din Journal des débats, Paris, 1854)
 623. Jurământul depus de membrii guvernului provizoriu al Țării Românești (1848)
 624. Atentat împotriva domnitorului Gheorghe Bibescu (București, iunie 1848)
 625. Nicolae Bălcescu îi scrie lui Vasile Alecsandri despre revoluția de la Paris (1848)
 626. Tripartitum-ul lui Werbőczy, 1517 (legarea iobagilor din Transilvania de glie)
 627. Opiniile istoricului sas Martin Schmeizel despre romanitatea românilor (sec. XVIII)
 628. Unire cu Moldova (articol din ziarul „Pruncul român”, București, 1848)
 629. Stephan Ignaz Raicevich, Clima Țărilor Române (1788)
 630. Îndemn în ziarul „Pruncul român” la înrolarea în Garda națională (București, 1848)
 631. Intențiile rușilor legate de Principatele Române și reacția din Gazeta de Transilvania (Brașov, 1848)
 632. Înființarea bibliotecii publice din București (articol din Gazeta de Transilvania, 1838)
 633. Știri despre vreme din Albina Românească (Iași, 1834)
 634. Apariția unui meteor deasupra Moldovei (Albina Românească, Iași, 1837)
 635. Kiril Lukaris, Patriarhul Constantinopolului, îi scrie lui Gabriel Bethlen în legătură cu românii din Ardeal (1629)
 636. Secuii cer regelui maghiar să-i scape de Ștefan Báthory, voievodul Transilvaniei (1493)
 637. Informații despre românii din Timoc publicate de Szabó József (1875)
 638. Stavrinos, Vitejiile preacucernicului și preaviteazului Mihai Voievod (Veneția, 1642)
 639. Stavrinos îi mustră pe unguri și pe alemani pentru uciderea lui Mihai Viteazul (1642)
 640. Gramatica lui Macarie (scrisă la schitul Sihla în 1772)
 641. Carte ghicitoare a Împăratului Solomon, București, 1839
 642. Regele Sigismund de Luxemburg amintește papei de libertățile acordate românilor de regii Ungariei (1412)
 643. Voievodul Transilvaniei confiscă posesiunile unor cnezi care se răsculaseră (Hațeg, 1435)
 644. Matei Basarab împuternicește pe Bunea logofăt să-i pună la lucru pe niște rumâni care s-au înscris la dărăbani și călărași (1632)
 645. Matei Basarab poruncește unor rumâni să-și dea toate obligațiile mânăstirii Radu Vodă (1632)
 646. Alexandru Iliaș decide împreună cu Sfatul țării să nu închine mânăstirea Snagov Muntelui Athos (1628)
 647. Matei Basarab împuternicește pe Dumitru, sluga sa, să prindă un țigan (1636)
 648. Radu Șerban, domnul Țării Românești, dăruiește trei puști mânăstirii Tismana, pentru apărare (1605)
 649. Radu Mihnea, domnul Moldovei, scuteşte de bir pe preoţii şi diaconii din Iaşi (1617)
 650. Gheorghe Duca împuternicește mân. Galata să aducă oameni străini și să-i așeze în ținutul Sucevei (1679)
 651. Pentru ceia ce fac silă fecioarelor de le strică fecioriia (din Pravila lui Vasile Lupu, 1646)
 652. Cum și când poate bărbatul să-și bată muiarea și în ce chip (din Pravila lui Vasile Lupu, 1646)
 653. Amfilohie Hotiniul, Gramatica fizicii (sfârșitul sec. XVIII
 654. Universu. Noătăți din toată natura, cultura, literatura, București, 1845
 655. Calendar așezat pe șapte planete (București, 1823)
 656. Emanțipația (disrobirea) femeilor. Din Albina Românească (Iași, 1841)
 657. Soțietatea de citit a damelor în Cluj (din Gazeta de Transilvania, Brașov, 1848)
 658. Articol despre Brăila în Curierul român (București, 1846)
 659. Statistica orașului București din decembrie 1831
 660. Vânătoarea asupra oamenilor. Articol din Albina Românească (Iași, 1844)
 661. Vlad Țepeș înștiințează sfatul Brașovului de înfrângerea suferită de Iancu de Hunedoara din partea turcilor (1448)
 662. Privilegiul comercial acordat negustorilor englezi de către Petru Șchiopul (1588)
 663. Dimitrie Cantemir, Sistema religiei mahomedane, 1722
 664. Lexiconul slavo-român întocmit de Mardarie de la Cozia (1649)
 665. Dimitrie Eustatievici Brașoveanul, Gramatica rumânească (1757)
 666. Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică (începutul sec. XVIII)
 667. Sultanul Selim al III-lea scutește Țara Românească de impozite pe timp de doi ani (29 decembrie 1790)
 668. Lucrările Obicinuitei Obşteşti Adunări din anul 1832 (București)
 669. Reglement ostășesc, București, 1850
 670. Ion Ionescu de la Brad, Calendar pentru bunul gospodar, Iași, 1845
 671. Ion Ionescu de la Brad, Românii din Dobrogea (România literară, Iași, 1855)
 672. Cuvântul adresat de M. Kogălniceanu lui Al.I. Cuza cu ocazia alegerii sale ca Domn al Moldovei (5 ian. 1859)
 673. Alegerile din Bucovina (știre din Albina Românească, Iași, 24 Iunie 1848)
 674. Spectacol caritabil la Iași pentru refugiații ardeleni (1849)
 675. Noă cuvinte rosești și românești, București, 1829
 676. Triod, București, 1798
 677. Raport către Ministerul de Resbel despre o familie de refugiați din Dobrogea (1862)
 678. Cătră moldoveni (poezie revoluționară din 1848)
 679. Isis sau Natura, București, 1857
 680. Isis sau Natura, București, 1858
 681. Al treilea concert al lui Franz Liszt la Iași (Albina Românească, 16 ianuarie 1847)
 682. Inscripție grecească din vremea lui Alexandru cel Mare descoperită lângă Montevideo (Albina Românească, 1832)
 683. Numărul școlilor elementare și cel al elevilor din Transilvania în 1841
 684. Pavel Vasici, Dietetica sau învățătură a păstra întreaga sănătate, Buda, 1831
 685. Vasilie Popp – Despre începutul tipografiilor în Transilvania (Sibiu, 1838)
 686. Vasilie Popp – Despre începutul tipografiilor în Moldova (Sibiu, 1838)
 687. Înfruntarea jidovilor, Iași, 1803
 688. Iosif Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă, București, 1851
 689. Carte veche și rară de la Muzeul de cultură și artă religioasă din Borzești (sec. XVIII-XIX)
 690. Raportul lui Giovanni de Marini Poli despre Mihai Viteazul (Caracal, 31 ianuarie 1598)
 691. Preda, mare ban al Craiovei, împuternicește pe egumenul Tismanei să apere ocina și braniștea mânăstirii (1602)
 692. Alexandru cel Bun dăruiește mânăstirii Bistrița robi țigani și tătari (1428)
 693. Măsuri obștești prin sate spre asigurarea lor despre făcătorii de rele (Țara Românească, 1847)
 694. Marele incendiu din București relatat în gazeta „Vestitorul Românesc” (1847)
 695. Îndreptări moralicești tinerilor foarte folositoare, Buda, 1813
 696. Cartea de dăspărțeala omului îndrăcit. Glava 416 (Îndreptarea legii, Târgoviște, 1652)
 697. Ceartă între negustorii din Iași și cei din Botoșani (1802)
 698. Cronica lui Pseudo-Enache Kogălniceanu: a doua domnie a lui Grigore Vodă Ghica în Moldova
 699. Cronica lui Pseudo-Enache Kogălniceanu: a treia domnie a lui Constantin Vodă Mavrocordat în Moldova
 700. Gavriil Protul, Viața Sf. Nifon, patriarhul Țarigradului (biografie și cronică a Țării Românești)
 701. Harta Ungariei și a țărilor învecinate. Descriere a Transilvaniei (Albina Românească, Iași, 1849)
 702. Vorbire între bărbat și muiere (din Calendarul de la Buda pe anul 1806)
 703. Radu Șerban îl înfrânge pe Moise Secuiul în 1603 (din Cronica lui Radu Popescu)
 704. Istoria și întâmplările Baronului de Miunhausen, București, 1855
 705. Prescurtarea istoriei universale: domnia lui Henric al VIII-lea (București, 1827)
 706. Obșteniască giudecătorească rânduială de criminal, Liov, 1789 (pentru temnițe)
 707. Spițăriea casnică sau de drum, Iași, 1848
 708. Vreo câteva meșteșuguri și sicreturi” din Calendarul pe anul 1818 de la Buda
 709. Iulius Barasch, Cursul de igiena populară, București, 1857
 710. Giovanni Lorenzo d’Anania, Sistemul universal al Lumii, sau Cosmografia, Veneția, 1582
 711. Grigore Pleșoianu, Caligrafie, 1829
 712. Viața și pildele preaînțeleptului Esop, 1812
 713. Dinicu Golescu, Adunare de pilde bisericeşti şi filosofeşti, Buda, 1826
 714. Cronica lui Radu Popescu: Bătălia de la Călugăreni (1595)
 715. Jefuirea Craiovei de către pazvangii în 1800 (din cronica lui Zilot Românul)
 716. Versuri anti-grecești în Cronica lui Zilot Românul
 717. Boierimea moldoveană din perioada fanariotă, descrisă de prințul Charles Joseph de Ligne (1788)
 718. Caracterul femeilor după culorile în care se îmbracă (articol din Albina Românească, 1849)
 719. Articol din Albina Românească despre expediția lui Kőrösi Csoma Sándor în Tibet (Iași, 1830)
 720. Proclamația lui Al. I. Cuza cu prilejul alegerii sale ca Domn al Moldovei (5 ianuarie 1859)
 721. Manolachi Drăghici – Despre caracterul și obiceiurile locuitorilor Țării Moldovei
 722. Capitol privitor la cerșători în Regulamentul Organic al Țării Românești (1847)
 723. Legiuire pentru Institutul sârmanilor copii (din Regulamentul Organic al Țării Românești, 1847)
 724. Deschiderea Cabinetului de Istorie Naturală din Iași (1834)
 725. Anton Pann, Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea, București, 1853
 726. Moralnice sentenții sau folositoare pilde, Buda, 1813
 727. Fabulă. Țăranul și jidovul (1841)
 728. Dintr-o predică pentru femei (Foaie pentru minte, inimă și literatură, Brașov, 1844)
 729. Carte de bucate din Țara Românească (manuscris, sec. XVIII)
 730. Pentru ceia ce suduesc și ocărăsc pre neștine cu scrisoarea (1646)
 731. Panvalahismul în Transilvania (1843)
 732. Boala amorului și periodurile ei (1838)
 733. Mica publicitate în „Cantor de avis și comers” (București, 1838)
 734. Știre despre cutremurul din ianuarie 1838 în ziarul „Romania” (București)
 735. Calendar pentru români pe anul 1853 (Iași)
 736. Despre arta militară moldovenească (sec. XVI)
 737. Românii din Bulgaria în recensăminte din perioada 1881-1926
 738. Îngreonarea sau însărcinarea (1841)
 739. Ieremiade sau plânsete patriotice ale unui maghiar și încă ceva (Foaie pentru minte, Brașov, 1842)
 740. Răscoala ieșenilor din 1819
 741. Știri despre revoluția din Transilvania (Octombrie 1848)
 742. Expediția lui Mahomed al II-lea contra lui Vlad Țepeș (1462)
 743. Hotărârea nobililor din Turda de a-i izgoni pe români din oraș (1711)
 744. Drepturi acordate românilor de pe pământurile sașilor (Albina Românească, Iași, 22 Aprilie 1848)
 745. Adunanța națională română din Blaj (Gazeta de Transilvania, Brașov, mai 1848)
 746. Războiul Troadei (dintr-un manuscris bucovinean, sec. XVIII)
 747. Istoriia lui Varlaam și Ioasaf, tradusă de Udriște Năsturel (Țara Românească, circa 1670)
 748. Mihail Halici-fiul, Odă dedicată lui Ferenc Pápai Páriz (Basel, 1674)
 749. Document de la Grigore Ghica al II-lea privitor la haznaua din fața Curții domnești din Iași (10 febr. 1741)
 750. Învoială între egumenul M-rii Golia și Vasile logofăt al doilea asupra unui rob țigan (Iași, 3 august 1741).
 751. Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, dăruiește un sat bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului (1602)
 752. Dimensiunile bisericii catolice care urma să fie construită în Iași (1746)
 753. Memoriul lui Mihai Viteazul către marele duce al Toscanei, în care își descrie faptele (1600)
 754. Contract de muncă din 1837
 755. Doaăsprezece învățături folositoare pentru fimeile acele îngrecate (Iași, 1827)
 756. Despre curățirea aerului în orașul Iași (1837)
 757. Declarație a revoluționarilor români din Banat (1848)
 758. Săteanul creștin, București, 1853
 759. Alese fabule, Viena, 1784
 760. Floarea darurilor, Snagov, 1700
 761. Moartea lui Baba Novac (1601)
 762. Acte de botez, vaccinare și de cununie de la mijlocul sec. XIX
 763. Cuvinte de laudă dedicate mitropolitului Kievului Petru Movilă (Lvov, 1639)
 764. Sigismund, regele Ungariei, acordă libertatea credinței locuitorilor din Țara Românească (1419)
 765. Asistență armată oferită de Neagoe Basarab regelui Ungariei (1520)
 766. Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, Iași, 1853
 767. Culegere de înțelepciune, București, 1827
 768. Înștiințare a Eforii Spitalului Brâncovenesc, Bucureşti, 1840
 769. Nicolae Chiparissa, Descrierea luptelor lui Mihai Racoviță cu austriecii în 1716-1717
 770. Așteptările românilor din Principate de la Rusia (1848)
 771. Horváth Mihály, Istoria maghiarilor, 1846 (despre răscoala lui Horea)
 772. Desființarea vămii dintre Moldova și Țara Românească
 773. Saint Marc Girardin, Amintiri de călătorie și de studii
 774. Manual pentru îngrijitorii și îngrijitoarele de bolnavi, București, 1842
 775. Structura confesională a populației Transilvaniei în 1857
 776. Despre raporturile religioase dintre românii și sârbii din Banat (1846)
 777. Polemică între Gazeta de Transilvania și un ziar sârbesc pe tema beției (1847)
 778. Băile Erculane de la Mehadia (articol din Albina Românească, 1845)
 779. Pavel Vasici, Neputința și a ei totala vindecare, Brașov, 1846
 780. Nunta fiicei mari a lui Vasile Lupu (1645)
 781. Victoria lui Gerontius, comandantul trupelor romane din Tomis, împotriva vizigoților (cca. 386)
 782. Icoana lumei. Foae pentru îndeletnicirea moldo-românilor, Iași, 1846
 783. Anton Pann, Înțeleptul Archir cu nepotul său Anadam, București, 1854
 784. Cronica anonimă a Brașovului (copie din 1780)
 785. Tudor Vladimirescu, Proclamația de la Padeș, 23 ianuarie 1821
 786. Gheorghe Asachi, Itineraru sau Călăuzul la Pion, Iași, 1840
 787. Orânduiala lui Iosif al II-lea pentru vânătoare, Viena, 1786
 788. Observații asupra pădurilor din Valea Bistriței, Iași, 1842
 789. Răscumpărarea unui țigan condamnat la moarte pentru furt (Târgul Baia, circa 1660)
 790. Opinia lui Johann Christian von Engel despre Mihai Viteazul (Buda, 1830)
 791. Pentru Atmosferă, adecă Văzduh (Buda, 1834)
 792. Anaforaua marilor boieri hotărâtoare pedepsilor pentru tâlhari, 1783
 793. Anaforaua Obșteștii Adunări către Domnul Moldovei pentru înstrăinarea Basarabiei (1812)
 794. Revoluția americană (din Prescurtarea istoriei universale, București, 1827)
 795. Sinopsis adecă Adunare de multe învățături, Iași, 1757
 796. Gromovnic al lui Iraclie înpărat, carele au fost numărătoriu de stele, 1795
 797. Articol din Gazeta de Transilvania despre votul universal (1850)
 798. Amfilohie Hotiniul, Ce trebue să luăm aminte despre Moldova? (Iași, 1795)
 799. Amfilohie Hotiniul, Fragmente despre Africa (Iași, 1795)
 800. Mihai Viteazul întărește satul Radovan mânăstirii Coșuna (Iași, 1 iunie 1600)
 801. Mihai Viteazul îl despăgubește pe Antonie Grama, pe care-l prădase pe nedrept (Gura Teleajenului, 26 sept. 1600)
 802. Ziarul revoluționar „Poporul suveran”, București, 1848
 803. Cântec despre dare (trad. de Vicențiu Babeș în 1847)
 804. Cu cine să țânem noi, românii? (din „Amicul poporului”, Buda, 1848)
 805. Ioan Molnar Piuariu, Economia stupilor, Viena, 1785
 806. Rugăciuni pentru dobitoacele bolnave, Râmnic, 1744
 807. Miron Costin, Cronica țărilor Moldovei și Munteniei, 1677 (cu un dicționar latin-român)
 808. Ghiciri pe mână sau Arta de a preghici prin diversele semne ale mânei
 809. Tâlcuirea viselor, București, 1847
 810. Carte de bucate, București, 1849
 811. Manuil Drăghici, Iconomia rurală și domesnică, Iași, 1837
 812. Paralelismul omului și al femeii (după Johann Kaspar Lavater)
 813. Spitalul Sf. Spiridon din Iași în anul 1842
 814. Episcopul Transilvaniei le cere sibienilor să trimită un spion în Țara Românească (1396)
 815. Alexandru Aldea, Domnul Țării Românești, respinge acuzația de aliere cu turcii (1432)
 816. Dan, pretendent la tronul Țării Românești, constată cruzimile săvârșite de Vlad Țepeș (1459)
 817. Radu Paisie, Domnul Țării Românești, invită magistratul orașului Brașov la nunta fiicei sale (circa 1541-1544)
 818. Petru Rareș îi ceartă pe brașoveni pentru ajutorul militar acordat lui Ștefan Mailat (1530)
 819. Mijloace și leacuri de ocrotirea ciumii, București, 1824
 820. Pedepse aspre în Pravila lui Vasile Lupu (Iași, 1646)
 821. Rânduiala cum să cade a priimi pre sarațini, carii vin să se boteze (Chișinău, 1820)
 822. Orânduiala înpreunării (București, 1829)
 823. Calendariu pe anul 1820
 824. Zodii despre nașterea omului
 825. Calendar pentru români pe anul 1851 (Iași)
 826. Septemâna. Foaie sătească, Iași, 1853
 827. Primele decrete ale guvernului revoluționar din Țara Românească (1848)
 828. Pavel Vasici, Nemărginirea vieții Universului (Brașov, 1840)
 829. Ion Ionescu de la Brad, Jurnal de agricultură, Iași, 1857-1858
 830. Arătări de vreo câteva doftorii și meșteșuguri (1831)
 831. Mahomet, pricinuitoriul legei turcești
 832. Cerșătorii din Sankt Petersburg (Foaie pentru minte, 1842)
 833. Alexandre d’Hauterive, Moldova în 1785
 834. Coloniștii germani și România, București, 1860
 835. Inscripții de pe biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului
 836. Nicolae Mavrocordat, Cuvânt contra nicotinei, Iași, 1786
 837. Magaziile Iașilor. Veacul merge sporind (din Albina Românească, Iași, 3 febr. 1846)
 838. Ospăția Moldovei. Hôtel de Moldavie (Iași, 1847)
 839. Extractul unei scrisori adresuite cătră redacția Albinei românești (San Petersburg, 10 Ghenariu 1830)
 840. Să te însori sau nu? (Iași-Brașov, 1843-1844)
 841. Apă minerală de Borsec (articol din Curierul rumânesc, București, 16 sept. 1829)
 842. Tratatul de pace al sultanului Mehmed II cu Ștefan cel Mare (1480/1481)
 843. Diplomă de înnobilare și blazon conferită de Mihai Viteazul (Alba Iulia, 1600)
 844. Dimitrie Cantemir la Timișoara, după bătălia de la Zenta (1697)
 845. Letopisețul lui Neculce: Domniia a doa a lui Dumitrașco-vodă Cantacozino (7192/1684)
 846. Votarea propunerii lui M. Kogălniceanu pentru Unirea Principatelor de Divanul ad-hoc al Moldovei (7 oct. 1857)
 847. Pentru neînplinirea, sau rea întrebuințare întru slujba obștească (Iași, 1826)
 848. Comedie pastorală (Ardeal, circa 1780)
 849. Despre alegerea lui Al. I. Cuza ca Domn al Moldovei, în Gazeta Transilvaniei
 850. Circulară pentru punerea în urmărire a unor răufăcători (Sibiu, 1787)
 851. Înștiințare pentru prevenirea emigrărilor în Moldova și Țara Românească (Brașov, 1832)
 852. Izvoare statistice privitoare la etniile din Transilvania și Banat
 853. Proclamația lui Alexandru Ipsilanti către munteni (1821)
 854. Johann Thunmann, Cercetări asupra istoriei popoarelor din Europa de Răsărit, Leipzig, 1774
 855. Discursul învățatului grec Neofit Duca contra aromânilor (1810)
 856. Vlad Călugărul, domnul Valahiei, îi roagă pe brașoveni să împrăștie tâlharii din Bucegi (1485/87)
 857. Arătări de vreo câteva doftorii și meșteșuguri (Sibiu, 1794)
 858. Învăţătură părintească, Iași, 1822

8 thoughts on “Lista articolelor postate

 1. AGHEASMA /CHISINAU on said:

  TRAIASCA ROMANIA MARE IN VECHILE HOTARE
  DIN ANUL 1918 DINTRE NISTRU SI TISA !

 2. Livia State on said:

  O lista impunatoare! De-a dreptul coplesitor!!!

 3. Foarte utile articolele postate. Felicitari!

 4. Pingback: Tipărituri româneşti – 500 de documente! | Lista lui Miu

 5. Pingback: Blog: Tiparituri romanesti | A.P.

 6. Materiale deosebit de interesante. Multumim pentru postări

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: