Tipărituri vechi

românești sau despre români

Român, românesc, România (înainte de 1859)

I. Etnonimul „român”/„rumân”/„neamul românesc”:

1. În Țara Moldovei:

 1. Hrisov al lui Ștefan cel Mare, Suceava, 1489
 2. Scrisoare din perioada 1592-1597  (Suceava)
 3. Act de vânzare din 1609 la care sunt martori doi șoltuzi: Petru rumânesc și Norco arminesc (Suceava)
 4. Miron Barnovschi întărește Vărvarei și ginerilor ei mori la satele Zmiani și Rumâni (1628)
 5. Cazania lui Varlaam, Iași, 1643
 6. Pravila lui Vasile Lupu, Iași, 1646
 7. Cartea carea să chiamâ Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu
 8. Dosoftei, Dumnezeiasca Liturghie, Iași, 1679
 9. Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei (copie din secolul al XVII-lea)
 10. Povestea lui Simion Dascălul despre întemeierea Țării Moldovei
 11. Scrisoare a târgoveților rumâni și armeni din Botoșani din sec. XVII
 12. Miron Costin, De neamul moldovenilor
 13. Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii
 14. Dimitrie Cantemir,Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Tomul I, Iași, 1835 (1717 în manuscris)
 15. Dimitrie Cantemir, Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei (1718-1719)
 16. Îndreptarea păcătosului, Iași, 1765
 17. Hrisov, Iasi, 1793
 18. Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, Mânăstirea Neamţ, 1807
 19. Ioan Nemișescu, Istoria politicească a Dachiei și a neamului românesc, Iași, 1808
 20. Vieţile sfinţilor pe luna Octombrie, Mănăstirea Neamţ, 1809
 21. Bordeiul indienesc, Iași, 1821
 22. Gheorghe Asachi, Odă cătră neamul Moldaviei, Iași, 1822
 23. Istoria Scripturii Vechiului Testament spre întrebuințarea romaneștii tinerimi (Iași, 1824)
 24. Ionică Tăutu către frații români (circa 1826-1830)
 25. Anaforaua Epitropiei Școalelor, Iași, 1828
 26. Iancu Nicola, Manual de patriotism, Iași, 1829
 27. Albina Românească, Iași (începând cu 1829)
 28. Iubitoriul de înțelepciune, Iași, 1830
 29. Minei pe luna Ianuarie, Mânăstirea Neamț, 1830
 30. Veniamin Costachi, Funie sau Frânghie întreită, Iași, 1831
 31. Codică țivilă sau politicească a Prințipatului Moldovii, Iași, 1833
 32. Veniamin Costachi, Dumnezeieștile liturghii, Iași, 1834
 33. Gheorghe Asachi, Poezii, Iași, 1836
 34. Costache Negruzzi, Aprodul Purice, Iași, 1837
 35. Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țării Românești, Iași, 1838
 36. Alăuta Românească, Iași, 15 August 1838
 37. Icoana Lumei. Foae pentru îndeletnicirea moldo-românilor, Iași, 1840
 38. Teodor Stamati, Manual de Istoria naturală. Prescurtată pentru tinerimea românească, Iași, 1841
 39. Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, 200 de rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești, Iași, 1842
 40. Lexicon de conversație, Iași, 1842
 41. Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională, Iași, 1843
 42. Gheorghe Șincai, Hronica Românilor şi a mai multor neamuri, Iași, 1843
 43. Ioan Albineț, Manual de Istoria Principatului Moldavei (Partea I), Iașii, 1845
 44. Povățuitorul educației copiilor de amăndoă sexurile, Iași, 1846
 45. Reglementul Organic a Prințipatului Moldovei, Iași, 1846 (cu sens de cetățean al Țării Românești)
 46. Calendar pentru poporul romănesc pe anul 1847 (Iași)
 47. Proect de reorganizația îmvățeturilor publice în Prințipatul Moldovei, Iași, 1847
 48. Vasile Alecsandri, Protestație în numele Moldovei, a omenirei și a lui Dumnezeu, 1848
 49. Cătră moldoveni (poezie revoluționară din 1848)
 50. Manifest revoluționar din Moldova (1848)
 51. Albina românească, Iași, 24 Iunie 1848
 52. Supliment la Albina românească, Iași, 31 Martie 1849
 53. Nicolae Istrati, Mihul, Iași, 1850
 54. Mihail Cantemir Moldovanul, Iași, 1851
 55. Balade adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri, Iași, 1852-1853
 56. Gazeta de Moldavia, Iași, Ianuarie 1852
 57. Steaua Dunării. Jurnal politic, literar și comercial, Iași, 1 Octombrie 1855
 58. România literară, Iași, 1855
 59. Foiletonul Zimbrului, Iași, 20 Martie 1855
 60. Costache Negruzzi, Păcatele tinerețelor, Iași, 1857
 61. Hrisoave pentru înființarea Seminarului Teologic din Mânăstirea Neamțului și a Gimnaziului și Internatului din Târgu Neamț, 1857
 62. Ședința Adunării Ad-Hoc a Moldovei din 7 Octombrie 1857
 63. Proclamația Divanului Ad-Hoc din Moldova din 9/21 Oct. 1857

2. În Țara Românească (uneori cu sens de cetățean al Țării Românești):

 1. Pravila de la Govora, 1640
 2. Cheia înțelesului, București, 1678
 3. Liturghie, București, 1680
 4. Biblia, Bucuresti, 1688
 5. Letopisețul cantacuzinesc, 1690
 6. Mărgăritare, București, 1691
 7. Cronica lui Radu Popescu (sec. XVIII)
 8. Istoria Ţării Rumâneşti, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino (sec. XVIII)
 9. Evanghelie tipărită în Georgia la 1709 cu sprijinul Țării Românești
 10. Mineiul pe luna Ianuarie, Râmnic, 1779
 11. Mineiul pe luna Iulie, Râmnic, 1780
 12. Triod, București, 1798
 13. Prescurtarea istoriei universale, tomul IV, București, 1827
 14. Cele dintâi cunoştinţe pentru trebuinţa copiilor care încep a citi (1828)
 15. Grigore Pleșoianu, Caligrafie, 1829
 16. Curierul rumânesc, București, 5 Iulie 1829
 17. Oglinda sănătății și a frumuseții omenești, București, 1829
 18. Operile lui Cesar Boliak, București, 1835
 19. Florian Aaron, Idee repede de Istoria Prințipatului Țării Rumânești, București, 1837
 20. Scarlat Tâmpeanu, Geografia Țării Românești, București, 1840
 21. Anuarul Principatului Țării Românești (București, 1842)
 22. Magazin Istoric pentru Dacia, Tom I, București, 1845
 23. Ziarul „Curierul român”, București, 20 Aprilie 1846
 24. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, București, 1847
 25. Scrisoarea lui Nicolae Bălcescu către Vasile Alecsandri despre revoluția de la Paris (24 Februarie 1848)
 26. Jurământul depus de membrii guvernului provizoriu al Țării Românești (1848)
 27. Ziarul Pruncul român, București, 12 Iunie 1848
 28. Ziarul „Pruncul român”, București, 22 Iunie 1848
 29. Ziarul Pruncul român, București, 13 Iulie 1848
 30. Ziarul Romania, București, 6 August 1848
 31. Eliberarea țiganilor din robie, București, 26 Iunie 1848
 32. Ianache Pashal, Dialog în trei limbi, București, 1849
 33. George Ioanid, Istoria Moldo-Romăniei, București, 1858

3. În Ardeal și Banat:

 1. Coresi, Evangheliar românesc, Brașov, 1561
 2. Coresi, Psaltirea slavo-românească, Brașov, 1577
 3. Palia de la Orăștie, 1582
 4. Mitropolitul Simion Ștefan, Noul Testament de la Belgrad (Alba Iulia), 1648
 5. Sicriul de aur, Sebeș, 1683
 6. Dictionarium Valachico-Latinum (Caransebeș, sec. XVII)
 7. Catehism pentru neamul rumânesc, Sâmbăta Mare, 1726
 8. Cântece câmpenești cu glasuri românești, Cluj, 1768
 9. Abecedar, Blaj, 1783
 10. Istoria a Alexandrului celui Mare din Machedonia, Sibiu, 1794
 11. Biblia de la Blaj, 1795
 12. Radu Tempea, Gramatica românească, Sibiu, 1797
 13. Ioan Budai-Deleanu, Țiganiada sau Tabăra țiganilor, 1800
 14. Ioan Bob, Dicționar rumanesc, lateinesc și unguresc, Cluj, 1822
 15. Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului (scrisă între 1825-1827)
 16. Vasilie Popp, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pănă la vremile noastre, Sibiu, 1838
 17. Gazeta de Transilvania, Brașov, 20 August 1838
 18. Foaie pentru minte, inimă și literatură, Brașov, 23 Noiembrie 1841
 19. Ioan Rus, Icoana Pământului sau Carte de Geografie, Blaj, 1842
 20. Gazeta de Transilvania, Brașov, 20 Mai 1843
 21. Gazeta de Transilvania, Brașov, 15 Martie 1848
 22. Gazeta de Transilvania, Brașov, 27 Mai 1848
 23. Gazeta de Transilvania, Brașov, 3 Iunie 1848
 24. Foaie pentru minte, inimă și literatuă, 14 Iunie 1848
 25. Manifest prin care românii ardeleni erau îndemnați la luptă în timpul Revoluției din 1848
 26. Manifest privind formarea gvardiei naționale (1848)

4. Cernăuți:

 1. Anton de Marki, Gramatica germano-română, Cernăuţi, 1810
 2. Bucovina. Gazetă Romănească, Cernăuți, 11 Octombrie 1848
 3. Bucoavnă pentru întrebuințarea junimei moldo-române din Bucovina, Cernăuți (circa 1850-1860)

5. Chișinău:

 1. Ioan Sârbu, Fabule, Chișinău, 1851

6. Buda:

 1. Paul Iorgovici, Observații de limba rumănească, Buda, 1799
 2. Carte de mână pentru bine orânduita economie, Buda, 1807
 3. Gheorghe Roja, Măestria ghiovăsirii românești, Buda, 1809
 4. Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Buda, 1812
 5. Petru Maior, Istoria Besearicei Românilor, Buda, 1813
 6. Întâmplările răsboiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moskva, Buda, 1814
 7. Gheografia sau Scrierea Pământului, Buda, 1814
 8. Descoperirea Americii, Buda, 1816
 9. Plutarh nou, Buda, 1819
 10. Lexiconul de la Buda, 1825
 11. Gheorghe Lazăr, Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire, Buda, 1826
 12. Thomas Thornton, Starea de acum a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei, Buda, 1826

7. Sankt Petersburg, Moscova:

 1. Colecția completă de legi ale Imperiului Rus din anul 1649. Volumul al XVIII-lea. 1767-1769 (Sankt Petersburg, 1830)
 2. Ștefan Margela, Gramatică russască și rumâniască, Sankt Petersburg, 1827
 3. Iacob Hâncu, Gramatica valaho-moldovenească, Sankt Petersburg, 1840
 4. Filip Vighel (1786-1856), Memorii (publicate la Moscova în 1865)

8. Carte străină:

 1. Narrazione di Francesco dalla Valle Padovano, 1532
 2. Anton Verancsics, De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, circa 1550 (manuscris publicat în 1857)
 3. Stephanus Zamosius, Analecta lapidum vetustorum et nonnullarum in Dacia antiquitatum, Padova, 1593
 4. Stanisław Orzechowski (1513-1566), Annales Polonici (ediția din 1643)
 5. Giorgio Tomasi, Delle Guerre Et Rivolgimenti Del Regno D’Ungaria, e della Transilvania, con succesi d’altre parti, Veneția, 1621
 6. Johannes Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Amsterdam, 1666
 7. Johannes Tröster, Vechea și Noua Dacie germană, Nürnberg, 1666
 8. Laurentius Toppeltinus de Mediaș, Origines et occasus Transsylvanorum, Lyon, 1667
 9. Manifestul Împăratului Leopold I , 1701
 10. Anton-Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Veneția, 1718
 11. Martin Schmeizel, De statu ecclesiae Lutheranorum in Transilvania, Jena, 1722
 12. Martin Schmeizel, Versuch zu einer Historie der Gelehrtheit, Jena, 1728
 13. Edmund Chishull, Travels in Turkey and Back to England, Londra, 1747
 14. Nicolaus Olahus, Ungaria (nota editorului din 1763)
 15. Ignaz von Born, Travels through the Bannat of Temeswar, Transylvania, and Hungary, in the year 1770, Londra, 1777
 16. Dugonics András, A magyaroknak uradalmaik, mint a régi, mind a mostani üdökben (Stăpânirile maghiarilor, atât în vremurile de demult, cât și în cele de acuma), Pesten és Pozsonyban, 1801
 17. Auguste de Lagarde, Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermanstadt: ou Lettres adressées à Jules Griffith, Paris, 1824
 18. Ebenezer Henderson, Biblical Researches and Travels in Russia including a Tour in the Crimea and the Passage of the Caucasus, London, 1826
 19. Felix Colson, Starea prezentă şi viitorul Principatelor, Paris, 1839
 20. Hippolyte Desprez, La Moldo-Valachie et le mouvement roumain, Paris, 1848
 21. Cătră nația rumânească de la nația sârbească, Carloviț, 1848

II. „Rumân” cu sens de țăran dependent în Țara Românească:

 1. Matei Basarab împuternicește pe Bunea logofăt să-i pună la lucru pe niște rumâni, 1632
 2. Matei Basarab poruncește unor rumâni să-și dea toate obligațiile mânăstirii Radu Vodă, 1632

III. Limba „românească”/„rumânească”:

1. În Țara Moldovei:

 1. Eustratie logofătul, Pravilă aleasă (1632)
 2. Cazania lui Varlaam, Iași, 1643
 3. Pravila lui Vasile Lupu, Iași, 1646
 4. Nicolae Milescu, Carte cu multe întrebări foarte de folos, 1661
 5. Codicele lui Gheorghe Ștefan, 1665
 6. Cartea carea să chiamâ Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu
 7. Miron Costin, Viața lumii (circa 1671-1673)
 8. Dosoftei, Psaltirea în versuri, Uniev (Podolia), 1673
 9. Dosoftei, Dumnezeiasca Liturghie, Iași, 1679
 10. Dosoftei, Molitvenic, Iași, 1681
 11. Dosoftei, Viața și petrecerea Sfinților, Iași, 1682
 12. Dosoftei, Parimiile preste an, Iași, 1683
 13. Miron Costin, De neamul moldovenilor
 14. Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii
 15. Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică (începutul sec. XVIII)
 16. Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, Sankt Petersburg, 1717
 17. Dimitrie Cantemir, Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei (1718-1719)
 18. Așezământ pentru școli al lui Grigore Ghica al II-lea (Iași, 1747)
 19. Condica lui Gheorgachi, Iași, 1762
 20. Îndreptarea păcătosului, Iași, 1765
 21. Gramatica lui Macarie, Schitul Sihla, 1772
 22. Apologhia, Iași, 1803
 23. Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, Mânăstirea Neamţ, 1807
 24. Vieţile Sfinţilor pe luna Octombrie, Mănăstirea Neamţ, 1809
 25. Vieţile Sfinţilor pe luna Mai, Mânăstirea Neamţ, 1813
 26. Jucăria norocului, Iași, 1816
 27. Istoria lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii, Iași, 1820
 28. Anaforaua Epitropiei Școalelor, Iași, 1828
 29. Iubitoriul de înțelepciune, Iași, 1830
 30. Veniamin Costachi, Funie sau Frânghie întreită, Iași, 1831
 31. Albina Românească, Iași, 21 Februarie 1832
 32. Gheorghe Săulescu, Gramatică românească, Iași, 1833
 33. Codică țivilă sau politicească a Prințipatului Moldovii, Iași, 1833
 34. Veniamin Costachi, Dumnezeieștile liturghii, Iași, 1834
 35. Gheorghe Asachi, Poezii, Iași, 1836
 36. Iacob Cihac, Istoria Naturală, Iași, 1837
 37. Alăuta Românească, Iași, 15 August 1838
 38. Vasile Fabian Bob, Gheografia elementară, Iași, 1840
 39. Dacia literară, Iași, 1840
 40. Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională, Iași, 1843
 41. Nicolae Istrati, Corespondenție între doi amorezi sau limba romănească la anii 1832 și 1822
 42. Ioan Albineț, Manual de Istoria Principatului Moldavei (Partea I), Iașii, 1845
 43. Gheorghe Săulescu, Abețedariu romănescu, Iași, 1847
 44. Proect de reorganizația îmvățeturilor publice în Prințipatul Moldovei, Iași, 1847
 45. Encolpiul doctorilor sau Medicina practică, Iași, 1849
 46. Așăzământ pentru reorganizarea îmvățăturilor publice în Principatul Moldovei, Iași, 1851
 47. Mihail Cantemir Moldovanul, Iași, 1851
 48. Gazeta de Moldavia, Iași, Ianuarie 1852
 49. Ențiclopedie ruso-română, Iași, 1854
 50. România literară, Iași, 1855
 51. Teodor Stamati, Disionaraș romănesc de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles, Iași, 1856
 52. Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei, vol. II, Iași, 1857
 53. Costache Negruzzi, Păcatele tinerețelor, Iași, 1857
 54. Hrisoave pentru înființarea Seminarului Teologic din Mânăstirea Neamțului și a Gimnaziului și Internatului din Târgu Neamț, 1857

2. În Țara Românească:

 1. Pravila de la Govora, 1640
 2. Evanghelie învăţătoare, Govora, 1642
 3. Învățături preste toate zilele, Câmpulung, 1642
 4. Mardarie de la Cozia, Lexicon slavo-român (copie manuscrisă din jurul anului 1670)
 5. Cheia înțelesului, București, 1678
 6. Liturghie, București, 1680
 7. Biblia, Bucuresti, 1688
 8. Mărgăritare, București, 1691
 9. Psaltire, București, 1694
 10. Istoria Ţării Rumâneşti, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino (sec. XVIII)
 11. Pilde filosofești, Târgoviște, 1713
 12. Molitvenic, Râmnic, 1730
 13. Evanghelie, Râmnic, 1746
 14. Mineiul pe luna Noiembrie, Râmnic, 1778
 15. Mineiul pe luna Ianuarie, Râmnic, 1779
 16. Mineiul pe luna Iulie, Râmnic, 1780
 17. Mineiul pe luna August, Râmnic, 1780
 18. Ienăchiță Văcărescu, Gramatica rumânească (1787)
 19. Paris Mumuleanu, Rost de poezii adecă stihuri, București, 1820
 20. Cărticică care cuprinde multe lucruri spre folos, București, 1825
 21. Prescurtarea istoriei universale, tomul IV, București, 1827
 22. Cele dintâi cunoştinţe pentru trebuinţa copiilor care încep a citi (1828)
 23. Grigore Pleșoianu, Caligrafie, 1829
 24. Noă cuvinte rosești și românești, București, 1829
 25. Mitologhie pe limba rumânească, Craiova, 1830
 26. Operile lui Cesar Boliak, București, 1835
 27. Vestitele vitejii ale lui Mihaiu Vodă, 1837
 28. Anuarul Principatului Țării Românești, București, 1842
 29. Ziarul „Curierul român”, București, 20 Aprilie 1846
 30. Ianache Pashal, Dialog în trei limbi, București, 1849
 31. George Ioanid, Istoria Moldo-Romăniei, București, 1858

3. În Ardeal și Banat:

 1. Coresi, Psaltirea slavo-românească, Brașov, 1577
 2. Coresi, Evanghelie cu învățătură, Brașov, 1581
 3. Simion Ștefan, Noul Testament de la Belgrad (Alba Iulia), 1648
 4. Simion Ștefan, Psaltirea de la Alba Iulia, 1651
 5. Molităvnic, Alba Iulia, 1689
 6. Dictionarium Valachico-Latinum (Caransebeș, sec. XVII)
 7. Catehism pentru neamul rumânesc, Sâmbăta Mare, 1726
 8. Calendar, Brașov, 1733
 9. Dimitrie Eustatievici Brașoveanul, Gramatica rumânească, Brașov, 1757
 10. Cântece câmpenești cu glasuri românești, Cluj, 1768
 11. Biblia de la Blaj, 1795
 12. Radu Tempea, Gramatica românească, Sibiu, 1797
 13. Ioan Bob, Dicționar rumanesc, lateinesc și unguresc, Cluj, 1822
 14. Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului (scrisă între 1825-1827)
 15. Foaie pentru minte, inimă și literatură, Brașov, 23 Noiembrie 1841
 16. Gazeta de Transilvania, Brașov, 20 Mai 1843

4. Chișinău:

 1. Liturghie, Chișinău, 1815
 2. Ceaslov, Chișinău, 1817
 3. Pentru datoriile presbiterilor de popor, Chișinău, 1823

5. Cernăuți:

 1. Chrestomaticul romănescu, Cernăuți, 1820

6. Dubăsari/Movilău:

 1. Ioan Cantacuzino, Poezii noo, 1792-1796

7. Sankt Petersburg:

 1. Noul Testament, Sankt Petersburg, 1819
 2. Ștefan Margela, Gramatică russască și rumâniască, Sankt Petersburg, 1827
 3. Iacob Hâncu, Gramatica valaho-moldovenească, Sankt Petersburg, 1840

8. Buda:

 1. Paul Iorgovici, Observații de limba rumănească, Buda, 1799
 2. Gheorghe Roja, Măestria ghiovăsirii românești, Buda, 1809
 3. Plutarh nou, Buda, 1819
 4. Lexiconul de la Buda, 1825
 5. Dinicu Golescu, Adunare de pilde bisericeşti şi filosofeşti, Buda, 1826
 6. Dinicu Golescu, Însemnare a călătoriei mele, Buda, 1826
 7. Gheorghe Lazăr, Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire, Buda, 1826
 8. Thomas Thornton, Starea de acum a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei, Buda, 1826

9. Carte străină:

 1. Narrazione di Francesco dalla Valle Padovano, 1532
 2. Anton Verancsics, De situ Transsylvaniae, Moldaviae et Transalpinae, circa 1550 (manuscris publicat în 1857)
 3. Anton-Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Veneția, 1718
 4. Nicolaus Olahus, Ungaria (nota editorului din 1763)

IV. Limba română numită „românie”/„rumânie”:

 1. Dictionarium Valachico-Latinum (Caransebeș, sec. XVII)
 2. Codicele lui Gheorghe Ștefan, 1665
 3. Floarea Darurilor, Snagov, 1700
 4. Așezământ pentru școli al lui Grigore Ghica al II-lea (Iași, 1747)
 5. Condica lui Gheorgachi, Iași, 1762
 6. Radu Tempea, Gramatica românească, Sibiu, 1797
 7. Gheografia sau Scrierea Pământului, Buda, 1814
 8. Descoperirea Americii, Buda, 1816
 9. Plutarh nou, Buda, 1819
 10. Bordeiul indienesc, Iași, 1821
 11. Calendar așezat pe șapte planete, București, 1823
 12. Abecedar greco-româno-bulgar, București, 1827
 13. Obiceiul de a se roși ouă, Iași, 1827
 14. Encolpiul doctorilor sau Medicina practică, Iași, 1849

V. Valahia numită „Țara Românească”/„Țara Rumânească”:

 1. Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung, 1521
 2. Coresi, Evanghelie cu învățătură, Brașov, 1581
 3. Doleanțele lui Mihai Viteazul adresate împăratului Rudolf al II-lea (iulie 1600)
 4. Piatra de mormânt a lui Mihai Viteazul
 5. Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, dăruiește un sat bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului (1602)
 6. Piatra de mormânt a lui Radu Mihnea Vodă, 1626
 7. Hrisov de la Leon Tomșa pentru izgonirea grecilor din țară, 1631
 8. Hrisovul lui Matei Basarab, 1639
 9. Pravila de la Govora, 1640
 10. Cartea carea să chiamâ Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu
 11. Johannes Tröster, Vechea și Noua Dacie germană, Nürnberg, 1666
 12. Hrisovul lui Antonie Vodă, 1669
 13. Dosoftei, Psaltirea în versuri, Uniev (Podolia), 1673
 14. Cheia înțelesului, București, 1678
 15. Liturghie, București, 1680
 16. Apostol, București, 1683
 17. Biblia, Bucuresti, 1688
 18. Letopisețul cantacuzinesc, 1690
 19. Mărgăritare, București, 1691
 20. Psaltire, București, 1694
 21. Miron Costin, De neamul moldovenilor
 22. Istoria Ţării Rumâneşti, atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino (sec. XVIII)
 23. Cronica lui Radu Popescu (sec. XVIII)
 24. Pilde filosofești, Târgoviște, 1713
 25. Anton-Maria del Chiaro, Revoluțiile Valahiei, Veneția, 1718
 26. Dimitrie Cantemir, Despre numele antice și de astăzi ale Moldovei (1718-1719)
 27. Radu Lupescu, Cronica slovenilor, Iliricului și a Moesiei, 1727
 28. Apostol, Buzău, 1743
 29. Evanghelie, Râmnic, 1746
 30. Octoih, București, 1746
 31. Liturghie, București, 1747
 32. Edmund Chishull, Travels in Turkey and Back to England, Londra, 1747
 33. Molitvenic, Iași, 1749
 34. Evanghelie, București, 1750
 35. Cronica lui Radu Popescu. Copie manuscrisă de la Chișinău (1765)
 36. Mineiul pe luna Noiembrie, Râmnic, 1778
 37. Mineiul pe luna Iulie, Râmnic, 1780
 38. Critil și Andronius, Iași, 1794
 39. Pravoslavnica învățătură, București, 1794
 40. Dionisie Eclesiarhul, Condica Mânăstirii Bistrița (jud. Vâlcea), 1795
 41. Pomelnicul mânăstirii Tismana din 1798
 42. Penticostarion, București, 1800
 43. Gheografia sau Scrierea Pământului, Buda, 1814
 44. Legiuirea lui Caragea, București, 1818
 45. Cronica lui Ioan Dobrescu, 1822
 46. Auguste de Lagarde, Voyage de Moscou à Vienne, par Kiow, Odessa, Constantinople, Bucharest et Hermanstadt: ou Lettres adressées à Jules Griffith, Paris, 1824
 47. Curierul rumânesc, București, 5 Iulie 1829
 48. Oglinda sănătății și a frumuseții omenești, București, 1829
 49. Codică țivilă sau politicească a Prințipatului Moldovii, Iași, 1833
 50. Iosif Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă, București, 1835
 51. Florian Aaron, Idee repede de Istoria Prințipatului Țării Rumânești, București, 1837
 52. Vestitele vitejii ale lui Mihaiu Vodă, 1837
 53. Alăuta Românească, Iași, 15 August 1838
 54. Vasilie Popp, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor pănă la vremile noastre, Sibiu, 1838
 55. Gazeta de Transilvania, Brașov, 2 Iulie 1838
 56. Gazeta de Transilvania, Brașov, 20 August 1838
 57. Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țării Românești, Iași, 1838
 58. Buletin. Gazetă Oficială, București, 23 Februarie 1840
 59. Scarlat Tâmpeanu, Geografia Țării Românești, București, 1840
 60. Dacia literară, Iași, 1840
 61. Lexicon de conversație, Iași, 1842
 62. Anuarul Principatului Țării Românești (București, 1842)
 63. Calendar pentru poporul romănesc pe anul 1847 (Iași)
 64. Regulamentul organic, București, 1847
 65. Proclamația generalului rus Liders către locuitorii Țării Românești (în Albina Românească, Iași, 1848)
 66. Gazeta de Transilvania, Brașov, 3 Iunie 1848
 67. Albina românească, Iași, 5 Mai 1849
 68. Iosif Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă, București, 1851
 69. România literară, Iași, 8 Ianuarie 1855

VI. Moldova și Muntenia numite împreună „Țările Române”/„Principatele Române”:

 1. Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor, Sankt Petersburg, 1717
 2. Mineiul pe luna Ianuarie, Râmnic, 1779
 3. Alăuta Românească, Iași, 15 August 1838
 4. Felix Colson, Starea prezentă şi viitorul Principatelor, Paris, 1839
 5. Ioan Albineț, Manual de Istoria Principatului Moldavei, Iași, 1845
 6. Gazeta de Transilvania, Brașov, 3 Iunie 1848
 7. Ziarul „Romania”, București, 6 August 1848
 8. Bucovina. Gazetă Romănească, Cernăuți, 11 Octombrie 1848
 9. România literară, Iași, 1855
 10. Presa franceză și Principatele Române. Articole extrase din Zimbru deTeodor Codrescu, Iași, 1856
 11. Hrisoave pentru înființarea Seminarului Teologic din Mânăstirea Neamțului și a Gimnaziului și Internatului din Târgu Neamț, 1857
 12. Ședința Adunării Ad-Hoc a Moldovei din 7 Octombrie 1857
 13. Proclamația Divanului Ad-Hoc din Moldova din 9/21 Oct. 1857

VII. Teritoriul României numit „România” înainte de Unirea lui Cuza:

 1. Daniil Dimitrie Philippide, Geografia României, Leipzig, 1816
 2. Cele dintâi cunoştinţe pentru trebuinţa copiilor care încep a citi (1828)
 3. Lexicon de conversație, Iași, 1842
 4. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, București, 1847
 5. Vasile Alecsandri, Protestație în numele Moldovei, a omenirei și a lui Dumnezeu, 1848
 6. Ziarul Pruncul român, București, 12 Iunie 1848
 7. Ziarul „Pruncul român”, București, 13 Iulie 1848
 8. Foaie pentru minte, inimă și literatură, 14 Iunie 1848
 9. Ziarul „Romania”, București, 6 August 1848
 10. Bucovina. Gazetă Romănească, Cernăuți, 11 Octombrie 1848
 11. Hippolyte Desprez, La Moldo-Valachie et le mouvement roumain, Paris, 1848
 12. Szilágyi Sándor, Istoria revoluției maghiare din 1848-1849, Pesta, 1850
 13. România literară, Iași, 1855
 14. Harta Rumâniei în viziunea lui Cezar Bolliac, 1855
 15. Costache Negruzzi, Păcatele tinerețelor, Iași, 1857
 16. Ședința Adunării Ad-Hoc a Moldovei din 7 Octombrie 1857
 17. James Noyes, România: Granița dintre creștini și turci, New York, 1857

VIII. Țara Românească numită „România”

 1. Iosif Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă, București, 1835
 2. Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țării Românești, Iași, 1838
 3. Anuarul Principatului Țării Românești, București, 1842
 4. Ziarul „Curierul român”, București, 20 Aprilie 1846
 5. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, București, 1847
 6. Ziarul „Pruncul român”, București, 22 Iunie 1848
 7. Ziarul „Pruncul român”, București, 13 Iulie 1848
 8. Iosif Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă, București, 1851
 9. Istorie politică și socială a Principatelor Dunărene, Iași, 1856
 10. Proclamația Divanului Ad-Hoc din Moldova din 9/21 Oct. 1857

IX. „Moldo-România” cu sens de Țara Moldovei împreună cu Țara Românească, sau doar de Țara Moldovei

 1. Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țării Românești, Iași, 1838
 2. Gazeta de Transilvania, Brașov, 27 Mai 1848
 3. Gazeta de Transilvania, Brașov, 3 Iunie 1848
 4. Corespondența secretă a domnului Vogoride, Paris, 1857
 5. George Ioanid, Istoria Moldo-Romăniei, București, 1858

X. Romanitatea balcanică:

 1. Constantin Porfirogenetul, De administrando imperio, Leyde, 1611
 2. Historia antica e moderna, sacra e profana della citta de Trieste, Veneția, 1698
 3. Constantin Ucuta, Noua Pedagogie, Viena, 1797
 4. Gheorghe Roja, Măestria ghiovăsirii românești, Buda, 1809
 5. Mihail Boiagi, Gramatica română sau machedonovlahă, Viena, 1813
 6. Calendarul pentru poporul romănesc pe anul 1847 (Iași)
 7. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, București, 1847

3 thoughts on “Român, românesc, România (înainte de 1859)

 1. Pingback: Limba română, limba moldovenească şi otrava Cominternului

 2. BLAGA NICULAE on said:

  ARDEALUL ESTE ROMANIA IMPLINITA VENITI ROMANI VENITI LA MECCA NOASTRA VENITI LA ALBA IULIA _N ARDEAL

 3. Pingback: Moldovean, nu moldovenist – Remus Tanasă

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: