Tipărituri vechi

românești sau despre români

Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

Dimitrie Cantemir, Divanul (1)„Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumia sau Giudețul sufletului cu trupul. Prin de truda și de ostenință iubirea a lui Ioan Dimitrie Constantin Voevod. Întăiu izvodit și de izioavă din vechiul și noul Testament în slava și folosința Moldovenescului niam. În vremile a Măriei sale Blagocestivului Prealuminatului Moldavii Oblăduitoriu Ioan Antioh Constantin Voevod alcătuit. Turma a Pravoslavnicului Moldovenescului Nărod de prea Osvințitul Părintele Savva Arhiepiscopul și Mitropolitul Suciavii Otcărmuindu-să. Iară cu osirdiia si epitropiia Cinstitului și blagorodincului Boiar dumnealui Lupul Bogdan Hatmanul s-au tipărit în orașul scaunului domnii. În IaȘi. V leat de la Adam 7206. Iară de la mântuința lumii 1698. M(e)s(e)ța Avgust 30. Și s-au tipărit prin osteniala smeriților și mai micilor Athanasie Ieromonahul si Dionisie Monahul Moldoveanii.

Dimitrie Cantemir, Divanul (2)Stihuri pre he(r)bul țărâi. Stih 7

Herbul țărâi vechii ș-au fost ale buâr,
Numele vestindu-și, ca tunul prin nuâr,
Noii mai pre urmă, avându-l moșie,
Tot acel vechiu nume, mai vestindu-l șie.
Într-această vreame, cine-l stăpâneaște,
O Dumnedzău svinte, tu îl ocroteaște.
Că mâna ta sv(â)ntă l-au încorunatu-l,
Și brațul tău tare l-au întemeiatu-l.
Părințasca scară și scaunul dându-i,
Ceriasca ta armă, cruciia întindzindu-i.
Spata-i povățeaște, biruind pre toată,
Vădzut, nevădzutî, vrăjmășasca gloată.
Cărunteaște vadză, bătrâneaț-agiungă,
Slăvit fericeaște, cu viață îndelungă.

Dimitrie Cantemir, Divanul (3)A lui Ioan Dimitrie Constantin Voevoda
Divanul lumii cu înțeleptul
sau giudețul sufletului cu trupul

Cartia întâia

Lumia de cine-i făcutî a ști ți să cade.
Înțeleptul

Vriaria-și și a-și pohti ca să te știu (precum mi să pare) o lume falnică, amăgitoare și trecătoare, cine ti-a făcut și ce ești, și de când ești și de când ești, cum te ții?

Lumia de Dumnedzău fâcută a fi criade.
Lumia

Eu sânt fapta și plăzmuiria a viacinicului înpărat și sânt grădină plină de pomi sau pomi plini de roadă și, mai adevărat, vistiariu plin de tot binele; și sânt 7207 ani de când întru acest chip frumos Domnul m-au meșterșuguit și mă țiiu cu oamenii și oamenii cu mine.

Lumia trecătoare a fi să știi.
Înțeleptul

Adevărat precum plăzmuirea lui Dumnedzău să fii, știu și crez. Așijderia, grădină plină de flori. Numai eu pre cât pricep, florile tale iar curunde veștedzătoare și pomii și poamele pomilor tăi mă tem să nu ca pomul cela ce Dumnedzău au poruncit lui Adam a nu mânca să fie și porunca Dumnedzăului

Dimitrie Cantemir, Divanul (4)și a ziditoriului său călcând, au mâncat și cu moarte au murit. Iară avuțiile visteariului tău nestătătoare și ca pravul trecătoare. Petriaceria ta cu oamenii și oamenii cu tine, deșertare și amăgeală iaste. Iară pentru a anilor vechime mult mă mir, atâta că ești de amăgitoare, minciunoasă și șugubață, cum te Dumnedzău rabdă și nu te, cu un cias mai înainte, prăpădiaște? Ce cu aceasta pre a sa pria bogatî milî și îndelung răbdare svinteaște.

Cu a lumii frămsațe, nu te amâgi.
Lumia

O nebunule, și deșertule de minte, cum că amăgitoare și minciunoasă să fiu dzici, nu cauți să vezi și să cunoști frumseațele meale? Nu prăvești podoaba mia? Nu oglindești bunurile miale? Nu iai aminte desfătările și dezmierdările meale?

Lucrurile lumii ca pravul înaintia văntului.
Înțeleptul

Vădz frumsiațele și podoaba ta ca iarba și ca floaria; bunurile tale în mânule tălharilor și dintele moliilor, desfătările tale pulbere și fum, carele cu mare grosime în aer înalță și, îndată rășchirându-se, ca când n-ar hi fost să fac.

Pre înpărații limbilor putearnici vădzând, nu te mâhni.
Lumia

Vai, nepriceputule și streinule de minte (ce dzici că ai bună priceapere) cu ce minte și cu ce socoteală, cuvânt ca acesta dzici? Ei ia aminte și ia sama pre înpărați, cum sfarmă și fac cetăți, // cum prăpădesc și fac oaste, cum omoară și iartă, cum iau și dau și prăviaște pre bogați, pre carii eu îi înbogățesc, că nice cum ceva le lipseaște și tot ce poftesc li să află, au nu eu le dau, au nu de la mine iau aciastia? […]”

Sursa: Biblioteca Digitală Națională a României

Single Post Navigation

2 thoughts on “Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea, Iași, 1698

  1. Gloria on said:

    Ori limba era asa de grea ori cine scria nu stia 🙂 Multam fain

  2. TARE FRUMOS SUNA,GRAIUL ISTA VECHI !!!!MESAJUL TEXTULUI FOARTE ACTUAL SI PROFUND TOTODATA!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: