Tipărituri vechi

românești sau despre români

Aron Pumnul, Lepturariu românesc, Viena, 1862-1863

Aron Pumnul, Lepturariu romanesc

„Lepturariu rumînesc cules de-n scriptori rumîni pre-n Comisiunea denumită de cătră naltul Ministeriu al învățămîntului, așiezat spre folosînța învățăceilor de-n clasa I și II a gimnasiului de jos, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba și literatura romînă în gimnasiul plenariu de-n Cernăuți. Tomul I. Vieanna. La c.r. editură a cărților scolastice. 1862.”

Lepturariu romanesc (Borsec)

„40. De-n descripciunea băilor de Borsec
(de V. Alesandri)

Borsec este un sat săcuesc în Ardeal, cu isvoară de apă acră, de carea se trimet spre vânziare pe an până la cinci-zieci de mii de șipuri, și unde călătoresc mulți bolnavi spre a-și răstători sânătatea pierdută. Unul de-n oaspeții băilor acestora ne descrie locul acesta în chipul următoriu: Borsecul e un ce, care nu se poate numi neci sat neci orașiu, pentru că n-are neci uliție, nici măgăzii, neci locuitori. El este uă adunătură de vruă cinci-zieci de case de lemn, pustie, și are multă asemănare cu muștele, carile stau amorțite toată earna, pentru ca să învieze primăvara. Trei părți ale anului este Borsecul uă cușcă deșieartă, pe care o visiteaziă poate numai urșii de-n munte. Ear cum sosește luna lui iuniu, atuncia, ca uă persoană leșinată, ce-și vine în sâmțiri, începe și el a prinde la suflet, seau mai bine zicând, la suflete. Casele se locuesc încet, încet, și în scurt tâmp se străfoarmă într-un orășiel viu și plin de tot feliul de friguri străine. Munții de pre-n // pregiur își pierd selbătăcimea, pentru ca să se prefacă în preîmblări misterioase, și în locul, unde cârăiau mai năinte cioarele, cântă acum uă ceată de musicanți de la Brașiov feliu de feliu de simfonii: valție pentru germâni; ungureasca pentru unguri, și Tu-mi ziceai uădată pentru români […]

Leturariu romanesc (Capra)

67. Capra și ezii
(după Isop)

O capră bătrână, având să meargă pentru niscari trebuințe la târgu, zice geamenilor săi ezi: iubiții miei! eu mă duc de acasă, ședeți frumușel în staur, și vă jucați, numai nu faceți nebunii, că deacă vă veți purta bine, înturnându-mă, vă voi aduce niște frunzișoare și rămurele bune, bune. Dar căutați, nu săriți pe afară și neci deșchideți ușa deacă ar veni vre un străin în neființa mea, că lupul dă roată amu de-n tâmp în tâmp pre-n pregiur, și ce bucățică bună ați fi voi pentru acest tâlhariu! – N’aibi grije mămucă! noi n-om îmbla pe afară, neci n-om deșchide până ce te vei întoarce dumea-ta, ziseră ezișorii, și eșind bătrâna, treaseră zăvorul […]”

Lepturariu romanesc (Cantec)

Cântec din „Lepturariu rumînesc cules de-n scriptori rumîni pre-n Comisiunea denumită de cătră naltul Ministeriu al învățămîntului, așiezat spre folosința învățăceilor de-n clasa IV a gimnasiului de jos, de Arune Pumnul, Profesoriu de limba și literatura romînă în gimnasiul plenariu de-n Cernăuți. Tomul II. Partea 2. Vieanna. La c.r. editură a cărților scolastice. 1863.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – filiala Iași

Reclame

Single Post Navigation

One thought on “Aron Pumnul, Lepturariu românesc, Viena, 1862-1863

  1. irismister on said:

    Reblogged this on Irismeister's Avatara: Rise and Fall of All Those Grandiose Irivatars and commented:
    Lepturariul Românesc

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: