Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “februarie, 2014”

Mijlociri pentru stingerea focului, Liov, 1794

Mijlociri pentru stingerea focului, Liov, 1794 (ger)Mijlociri pentru stingerea focului, Liov, 1794„Mijlociri noao aflate păntru stângerea focului cu bună sama descoperite de la Nils Niștrem, Apothecariul din Norcheping în Șveția. Tălmăcit din Limba Șvețască în Nemțască, și Moldovenească. În Liov cu tipariu lui Piller. 1794.

Mijlociri pentru stingerea focului 1Aprinderea de foc ce s-au întâmplat aici în oraș, m-au îndemnat a face ispitiri noao cu tot fealiu de materii de foc potolitoare. Mai de mulți ani am fost început despre lucru acesta a găndi, și multe ispitiri mai mici a face; iar de când întru acestaș lucru strădaniile Dumisale Asessorului din Achen vrednice de laudă a fi cunoscut, nu mi s-au văzut a fi de trăbuință ca să merg mai încolo cu ispitirea, mai vârtos, că ispitirile Dumisale mai mari, și de multe ori poftorite să vedea a face o nădeajde întreagă de încredințarea a aflării sale.

Mijlociri pentru stingerea focului 2Însă fiindcă această fericite și păntru țară mare aflare, pănă acmu obștimii încă nu s-au pus la cunoștință, și într-ace vreame un oraș după altu în fum, și cenușă să schimbă, păntru aceia am socotit că și ispitirile meale pot doară cevaș folos aduce obștimii, deci bine am voit eșirea ispitirilor meale Crăeștii Academii a Științălor a o închina, și a lăsa ca mai încoalo, și mai cu măruntul să o cerceteză.

Fiindcă mai toate lucrurile nearzătoare carii să pot mesteca cu apă, slujăesc spre potolirea focului, așa dară aceasta m-au îndemnat ca să fac ispitiri cu acel fealiu

Mijlociri pentru stingerea focului 3de materii stângătoare de foc, care sânt mai eftine, și să află mai în tot locu: am aflat cum că aceale mestecate cu lucruri arzătoare, stau înpotriva lucrării focului, ba tocma cu apă mestecate, aruncate pe foc lucrurile mai tare aprinsă le stâng îndată.

La amestecarea lor cu apă, ce s-au hotărât spre înproșcare, măsura mai bine slujitoare am aflat aceasta, adecă:

Nro. I.

1) Doaosprăzece cofe leșie de cenușă foarte tare, la 100 cofe de apă.
2) Opt cofe de potaje foarte merunt zdrobită la 100 cofe de apă.
3) Zece cofe de sare uscată, și zdrobită mărunt la 100 cofe de apă.
4) Zece cofe de vitriul  (vitriul verde) uscat, și zdrobit mărunt la 100 cofe de apă.”

Sursa: www.digibuc.ro

Johannes Tröster, Vechea și Noua Dacie germană, Nürnberg, 1666

Johannes TrösterJohannes Tröster, Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia, Nürnberg, 1666Johannes Tröster 2Johannes Tröster 3

Vocabular valah-latin-german

Ghid de conversație valah-latin-german

Johannes Tröster 5

„Assa greschte Rumunyi”

„Assa greschte Rumunyi”

Medwisch (Mediaș)

Medwisch (Mediaș)

Millenbach (Sebeș)

Millenbach (Sebeș)

Nösen (Bistrița)

Nösen (Bistrița)

Sursa: J. Tröster, Das Alt- und Neu-Teutsche Dacia,  Nürnberg, 1666

Mihai Eminescu, Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie (din revista „Familia”, Pesta, 2 Aprilie 1867)

Revista Familia, 1867Procesiunea PapeiMihai Eminescu, Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie

Sursa: Biblioteca digitală Transsylvanica

Navigare în articole