Tipărituri vechi

românești sau despre români

Anaforaoa cuprinzătoare de măsurile statornicite pentru stărpirea cănilor netrebnici de pe uliți (Iași, 1852)

Manualul administrativ al Principatului Moldovei 1„Manualul administrativ al Principatului Moldovei, cuprinzătoriu legilor și dispozițiilor întroduse în țară de la anul 1832 pănă la 1855, inorânduite de o comisie din naltul ordin al Înălț. Sale Princepelui Domnitoriu al Moldovei Grigorie A. Ghica vv.

Tomul întăiu. Întroducerea Regulamentului Organic. Divanul Obștesc. Sfatul Administrativ și Departamentul din Năuntru.

Iașii. (manualul se vinde în folosul ospițului de la Galata) 1855.

Manualul administrativ al Principatului Moldovei 2SECȚIA VIII.
Despre uciderea cănilor pentru ferirea publicului

No. 220. Anaforaoa Sfatului din 18 Octomvrie 1852 supt N. 3289 înnalt încuviințată la 24 Octom. 1852 cuprinzătoare de măsurile statornicite pentru // stărpirea cănilor netrebnici de pe uliți.

Depart. din lăuntru au referat Sfatului supt N. 18539 că prin budgetul Eforiei capitaliei pe anul următoriu este între alte cheltuele asignuit și un înadins de 720 lei leafa a trei oameni pe timp de șesă luni, spre stărpirea cănilor netrebnici ce se poartă pe ulițele capitaliei, fiind însă că acum Poliția municipală prin raportul supt N. 897 arată că modul care pănă acum se întrebuința în stărpirea unor asemene căni prin uciderea lor pe uliță, sau în locurile unde se putea prinde, pricinuește crudă și urăcioasă priveliște, Depart. zis, propune că spre înlăturarea unei asemene necuviinți să se statornicească în acest obiect pe viitoriu următoarele regule:

Manualul administrativ al Principatului Moldovei 31-iu. Să fie oprit cu totul țircularea cănilor pe ulițele orașului fără botniță sau fără a fi puși în zgardă de stăpănii lor spre a se feri prin aceasta primejdiile ce se pot cășuna trecătorilor, mai ales la caz de turbăciune.

2-le. Să se alcătuească de Eforie 4 oameni carii de apururea să se poarte pe ulițele orașului, și îndată ce vor întălni vre un căne cu care nu s-ar fi luat măsurile cuvenite de siguranție obștească, precum mai sus se arată, să-l prindă cu chipul ce va găsi mai nimerit, precum de pildă cu mici arcane ce înadins s-ar purta de oamenii năimiți, și să-l ducă la un loc hotărât de cărmuire în mahalalele tărgului; nu va fi ertat însă supt nici un cuvânt a se ucide vre un căne pe uliță.

3-le. Cănii ce se vor prinde să vor ține la locul însemnat vreme de 36 ceasuri, în care vor fi în dreptate proprietarii lor a merge și a-i reclama plătind ștraf de un sorocoveț pe căne pentru cea întăea dată, dacă însă în această vreme nu se va înfățoșa nime spre a reclama cănile său și a plăti ștraful cuvenit pentru căne, se va omori prin otravă.

4-le. Ștrafurile se vor aduna în folosul casăi Eforicești spre întimpinarea cheltuelelor ce va fi sălită a face cu năimirea oamenilor, precum și cu închirierea unui local, unde se vor păstra cănii, ear o asămine măsură polițienească să se publice prin oraș, precum și prin Foaea Ofițială spre știință și regula fie cărue particularnic, și se aibă lucrarea ei 15 zile după eșirea foaei, asămene să se publice și locul hotărăt spre păstrarea cănelor.

Această propunere încuviințindu-să de Sfatul Cărmuitoriu spre punerea în aplicație, plecat se aduce la cunoștința înălțimei Voastre spre desăvărșita hotărăre.

Această Anafora de cătră Secretariatul de Stat s-au înpărtășit Depart. din lăuntru pe lăngă adresa din 1852 Octomv. 25 sub N 3389.”

Sursa: Biblioteca Facultății de Istorie din Iași.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: