Tipărituri vechi

românești sau despre români

Pomelnicele mânăstirii Tismana din 1798 și 1840

Pomelnicul din 1798

Pomelnicul din 1798

„Acest sf. și d(u)mnezeesc pomealnic ce să zice proscomisarion s-au prefăcut și s-au înnoit la anu(l) de la Nașterea D(o)mnului și Mântuitorului nostru Is. Hs. 1798 în zilele prea luminatului D(o)mn a toată Țara Rumănească Io Costandin Gheorghie Hanherli V(oe)v(o)d fiind mitropolit țării prea sfințitu(l) părintele Chiriochir Dositheu și în păstoria cuvântieto(a)rei turme a prea sfinții sale părintelui Episcopu Râmnicului chiriochir Nectarie și s-au hărăzit sfintei și d(u)mnezăeștii mănăstiri Tismana unde se cinsteaște și să prăznuiaște hramu prea slăvitei Adormiri a prea sf(i)ntei de D(u)mnezeu Născătoare și pururea fecioarei Marii și să odihnesc și sf(i)ntele moaște ale prea cuviosului părintelui nostru Nicodim sf(i)nțitu, întru care s-au scris domnii, mitropoliții și arhierei(i) aceștii de Dumnezeu păzite țări cum și fericiții ctitori.”

Pomelnicul din 1840

Pomelnicul din 1840

„Pomene cu blagocistivi domni la mănăstirea Tismanii

  • Vladislav voevod. Acesta este frate lui Radul voevod. Pentru acesta au făcut mănăstirea de la Vodița, înzestrăndu-o cu moșii și cu alte odoară.
  • Radul voevod Negru. Acesta au început di(n) temelie mănăstirea Tismana și au înzestrat-o cu moșii, dar n-au apucat să o isprăvească.
  • Dan voevod. Acesta este fecior lui Radul voevod Negru. Acesta au isprăvit măn(ăstirea) și au adăogat la înzestrare în anul 6894 (=1386).
  • Mircea voevod. Acesta Mircea au fost frate lui Dan voevod. Acesta asemenea au adăogat la ctitorie.
  • Dan voevod. Acest Dan, fecior lui Dan voevod sin (=fiul lui) Radu. Acesta au adăogat asemenea la ctitorie moșii și alte odo(a)ră.
  • Calinichia doamna.”
Carol I în vizită la Tismana (1867)

Carol I în vizită la Tismana (1867)

Sursa: Alexandru Ștefulescu, Mânăstirea Tismana, București, 1909

Single Post Navigation

2 thoughts on “Pomelnicele mânăstirii Tismana din 1798 și 1840

  1. irismister on said:

    Je vous demande gracieusement le droit de reblogger les posts sur irivatar.com 🙂

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: