Tipărituri vechi

românești sau despre români

Manifest prin care românii ardeleni erau îndemnați la luptă în timpul Revoluției din 1848

Revolutia de la 1848„Fraților romani.

Ridicați-vă capetele voastre! Ziorile unui viitor frumos se revarsă pentru voi. Priviți îndărăt! Mai nainte de vreocâteva luni voi erați o națiune gonită, părăsită, fără căpetenii, fără arme. Voi v-ați ridicat acum în mulțime ce nu s-a mai văzut până astăzi; v-ați sfătuit slobod asupra trebilor voastre; voi aveți în fruntea voastră bărbați care au toată încrederea voastră; cea mai înaltă și legiuită dregătorie a țării și jurisdicțiunea militară a cunoscut dorințele și silințele voastre cele legiuite; ea vă dă arme, vă dă căpetenii militare, unește cu voi puterea imperială armată spre dobândirea scopului comun pentru împăratul, patrie, libertate și naționalitate. Națiunea săsască este unită cu voi pentru acele mari scopuri de a birui sau de a cădea.

Daca vreodată împregiurări priincioase au făgăduit biruință, voi trebue să biruiți.

De aceea nu vă descuragiați; ridicați-vă cu toții până la cel mai din urmă om; vărsați-vă sângele până la cea mai din urmă picătură pentru causa cea dreaptă.

Aduceți-vă totdeauna aminte că pentru strălucitele nădejdi ale posițiunei voastre de acum aveți să mulțămiți scopurilor voastre celor sfinte, faptelor voastre celor legiuite; nu părăsiți niciodată calea virtuții, a dreptății, și voi veți fi biruitori pretutindenea.

Nu uitați niciodată că pentru viitorul vostru cel fericit aveți să mulțumiți înduratului vostru Împărat; nu călcați niciodată jurământul de credință ce i-ați făcut și veți fi fericiți.

Purtați-vă frățește către toate națiunile, omenește chiar și către vrăjmașii voștrii, și toată lumea vă va cinsti și vă va iubi. Fiți recunoscători către înalta jurisdicțiune militară, supuși și ascultători către căpeteniile voastre militare; buna orânduială și disciplina vă va da unire și putere.

Încredeți-vă căpeteniilor voastre, căci ei vă vor feri de rătăciri, de greșeli, și vă vor apăra de nenorociri.

Cu tărie și cu curagiu să mai îmbiem odată cu pacea pe concetățenii noștri pe unguri și pe săcui. Dacă nu vor vrea să o priimească, atunci să începem sângerosul răsboiu pentru causa noastră cea sfântă.

Aduceți causei acestia tot felul de jertvă, tot bunul și sângele vostru; aceste jertve vă vor aduce roduri bogate, voă și fiilor voștrii. De vom începe răsboiul, să batem pe vrăjmaș până îl vom subjuga, până îl vom nimici.

Să nu ne spăriem de nenorocirile răsboiului; mulți dintre noi vor sângera și vor cădea pentru causa cea dreaptă; dar sângele lor va îngrășa pământul libertății și al naționalității. Unele din satele noastre se vor preface în cenușă; dar în locul lor se vor ridica alte slobode ale romanilor slobozi. Averea noastră ce se va jertfi pe altariul credinței și al iubirii de patrie, o vom priimi înapoi cu dobândă îndoită.

Ca să biruim trebue să ne luptăm; să lovim pe vrăjmaș pretutindinea, să-i aducem stricăciune în tot locul, și pe acela care ni se împrotivește să-l nimicim. Dar în întâmplarea aceasta să nu pâșim peste hotarele ce sânt puse între relele cele neapărate ale răsboiului, și între cruzimi nefolositoare. Moarte și prăpădenie vrăjmașului, ertare și milă celor nearmați, prinșilor […] muierilor, copiilor și bătrânilor.”

Sursa: Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: