Tipărituri vechi

românești sau despre români

Hrisov domnesc al lui Constantin Racoviță, domn al Țării Moldovei (Iași, 1757)

”Cu mila lui Dumnezău, Io Constantin Mihail Cehan Racoviță Voevod: domn Țării Moldavii.

Facem știre printr-acest Domnesc al nostru hrisov, de vreme că datoria Domnilor, a Stăpânilor, ce au supt stăpânirea lor supuse noroade: pururea trebuie cu mare răvnă și totdeauna în gândul inimii lor să fie a socoti a lui sama, ca să afle și să găsască chipuri bune de laude și fericiri: cu carele să aducă țărâle și mai vârtos Patria lor, spre mai bună întemeiare,  și pre supușii săi cu fericire la odihnă. Mare datorie le iaste aceasta: fiindcă din Proniia lui Dumnezău s-au ales Domni și Povățuitori de Noroade, li să cade dară după datoriia ce au a da acea cătră Dumnezău mulțămită pentru mari milile sale, ce are deapururea cătră ei, și ei aseamene datori sânt cătră supușii săi a fi cu mare osârdie și silință, ca cum ar putea să găsască ceale mai bune chipuri de bună stare și fericire lor cu carele de mare slavă și de multă laudă iaste pomenirea ca acestora. După altele au și acaeastă datorie Povățuitorii noroadelor: a lua aminte, a socoti, și pentru ceale trecute vremi, cum s-au purtat lucrurile și cu ce orânduială și ce temelie au arătat a fieștecăruia sfârșit. Și din ceale trecute poate fieștecine a lua pildă și lumină de învățătură și pentru ceale ce întru acea vreame curg, și pentru ceale viitoare, căci zice: Fericit iaste acela carele ia pildă de la alții. Și așa mai cu lesnire va putea să pue la mai bună cale stăpânitoriul povățuirea și orânduiala supușilor săi, ca să aducă starea lor la întemeiare și odihnă. Deci și noi din darul lui Dumnezău, și din mila a prea Puternicii Înpărății miluiți fiind cu Domniia Țării aceștiia a Moldovii, de cum am venit aicea la Părintescul Scaun al Patriei noastre, dintâiași dată toată socoteala și gândul nostru au fost și iaste cu mare râvnă spre ceale de folos, de odihnă, și bună stare a tuturor de obște lăcuitori ai Țării aceștiia […]

Cartea de blestem a mitropolitului Iacob Putneanul[…] Toți aceiia să fie afurisiți de Domnul Dumnezeu a tot // puternic, și blăstămați, și după moartea lor în veci nedezlegați. Fierul, pietrele și toată firea neputrezetoare să putredească și să se râsipească, iară trupurile acelora să stea întregi, și sufletele lor nice odânâoară să nu vază Lumină. Să-i omoare pre dânșii Dumnezeiasca Sabie, să se facă ei mâncare vulturilor și corbilor, să cază asupra lor cărbuni de foc, întunerecul să-i acopere pre dânșii, casăle lor să se pustiiască, și săgeți să între întru inimile lor, obrazăle lor să se înple de necinste. Zilele lor să fie puține. Averea lor spre cea desăvârșit pierzare și pustiire, fiii lor săraci, și femeile lor văduve. Diavolul să stea den dreapta lor. Să se prăpădească de pre pământ pomenirea lor, să se înbrace cu blăstămul ca cu o haină. Averea lor ca un fulger să se topască, și ca un tunet spre pierzare de glas să se întoarcă această nelegiuire, și vicleșugul acestora spre capetele lor, și strâmbătatea aceasta să se pogoare asupra creștetului lor, și ochii lor să se întunece ca să nu vadă, să fie oftând și tremurând pre pământ ca Cain. Să dobândească bubele lui Ghiezi, și zugrumarea Iudii. Partea lor cu cei ce au răstignit pre Domnul Slavii. Foc să mănânce temeliile caselor lor, să afle aceștiia și pre Dumnezeu Giudecătoriul cel Înfricoșat și Drept în zioa aceaia înprotivnic și Puterile cele Cerești să fie oștitoare asupra lor, să piarză viața aceasta, și de cea viitoare încă să se păgubască, și întru cea desăvârșit să fie cufundați în focul cel veacinic, și întru munca cea nesfârșită a Tartarului celui Întunecat. Amin.”

Sursa: http://www.dacoromanica.ro/

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: