Tipărituri vechi

românești sau despre români

Buletin. Foaea publicațiilor oficiale a Prințipatului Moldaviei (Iași, 1854)

Buletin. Foaea publicatiilor oficiale

Buletin. Foaea publicatiilor oficiale a Printipatului Moldaviei

„No 78
Anul XXII

Această Foae să publică de două ori pe săptămănă la Institutul Albinei Romăne unde să face abonamentul.

Prețul abonemantului acestei Foi cu adaosurile ei este pe an 3 galbini, pe hărtie velină trei și giumătate, iar … colonei tipărite 50 parale.

Buletin. Foaea publicațiilor oficiale a Prințipatului Moldaviei
Iașii, Duminică în 3 Octomvrie 1854

Partea administrativă
Secretariatul de Stat

În urmarea Jurnalului Sfatului Administrativ, Secretariatul de Stat, aduce la cunoștința publică Proclamațiea următoare a Excelenței Sale D. Comisarul 1 Derviș-Pașa.

Proclamație
Moldovenilor!

Mărirea Sa Împărătească Sultanul, grațiosul nostru Suveran, în Înalta și părinteasca Sa îngrijire cătră toți supușii săi fără nici o distincție, au binevoit a vă da o nuouă dovadă despre binevoința Sa, priimind a mă numi Comisarul seu Împărătesc în ambele Prințipate ca să veghez la fericirea noastră, și să restabilez ordina, carea, din nenorocire s-au tulburat prin nedreptatea și arbitrariul guvernului Rusesc. Dăndu-vă în cunoștință despre astă grațioasă hotărăre a Mărirei Sale Împărătești, mă grăbesc a vă face cunoscut ce urmează:

Înalta Poartă avănd încheietă o convenție spețială cu Guvernul Mărirei Sale În. R. și An., precum încheiese mai dinainte cu guvernile Franției și a Marei Britaniei, sănt dator a vă informa că după cuprinderea mai sus-zisului act, puteri militare Austriene intră provizoriu în amăndouă Prințipatile. Prezența acestor trupe în Moldavia, nu trebue nicidecum să vă neliniștească, fiind că ele intră ca niște trupe ale uniea din Puterile prietenești aliate ale Înaltei Porți; nu vor fi nicidecum ca o sarcină pe Dumneavoastră, fiindcă ele vor plăti cu esactitate și în bani gata, tot ce vor avea trebuință ca să cumpere în țară. Rușii părăsind cu desăvărșire Prințipatele starea de mai nainte a țărei trebue să fie restabilită și Înălțimea Sa Prințul Ghica, au priimit ordinul ca să vie să-și priimească cărma administrației Sale.

Vechile privilege și inmunități sănt și vor fi tot … păstrate, și veți …, păstrarea acestor privilege nu esvorăște de loc din tratatele care se află acum anulate, ce din solicitudiniea binevoitoare și părintească a Mărirei Sale Împăratului Sultanul, Augustul nostru Suveran, a cărui onor și glorie, sănt foarte mult interesate întru aceasta.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – Filiala Iași

Anunțuri

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: