Tipărituri vechi

românești sau despre români

Plutarh nou, Buda, 1819

Portretele lui Licurg, Romulus, Pithagoras, Coriolan și Milțiades.

Portretele lui Licurg, Romulus, Pithagoras, Coriolan și Milțiades.

Plutarh nou, Buda, 1819„Plutarh nou sau pe scurt scrierea vieților celor mai vestiți bărbați și mueri a toate neamurilor, din ceale mai vechi vremi pănă în vremile noastre. În limba franțozească de Petru Blanhard dată afară. Iar acum întâiu pentru nația romănească pre romănie tălmăcită, și dată la lumină. Tomul I. Cu 26 chipuri. Cu toată cheltuiala D. Nicola Nicolau s-au tipărit. La Buda. În Crăiasca Tipog. a Universitatei Ungariei. 1819.

„Preasfințitului și de Dumnezeu alesului Kirio, Kirio, Gherasim, Episcopului a Sfintei Episcopii a Romanului închinat.”

„Preasfințitului și de Dumnezeu alesului kirio, kirio, Gherasim, Episcopului a Sfintei Episcopii a Romanului închinat.”

Plutarh nou 2Preasfințite și de Dumnezeu ales Episcop!

Această carte, numită Plutarh nou, ce cuprinde în sinul său pe scurt istoriia a multor bărbați cu duh mare, carii adânc avându întru inima sa înrădăcinată acea dreaptă, și întru soțietatea omenească tocma de lipsă maximă, cum că omul nu atăta șie, precum patriei este născut; cu toate puterile sale s-au nevoit a lucra spre folosul patriei; și noao pildă arătată ne lăsară, ca cu fierbinte dragoste, după măsura puterei noastre, să pășim a folosi patriei.

Plutarh nou 3Această carte, zisei, carea întâiu s-au tipăritu în Paris la Anul Domnului 1803, și după aceaia de toate națioanele cele deșteptate fu socotită și pre osebitele ale lor limbi întoarsă, ca nu singură limba românească, carea e una din cele vechi ale Europei limbi, ca ceaia ce fu în gura preastrălucitului popor al romanilor celor vechi, a cărora strănepoți sânt românii, să fie lipsită de acest vistiiariu prețuitu, și eu, după pilda altor neamuri, m-am străduit a o

Plutarh nou 4preface în limba românească, carea tinerețele le va hrăni, bătrănețele va desfăta, lucrurile cele norocite va înfrumuseța, și scumpe roduri va aduce.

Că, măcar că pământul din fire are bunătatea, și rodirea sa, totuși, lucrându-să, mai mult, și mai bun rod aduce. Așa și neamul românesc întru nemica nu este mai de jos cu talanturile cele firești, decât alte neamuri, care mai de multe veacuri se deprind,

Plutarh nou 5și sânt luminate întru învățături, și întru științe. Însă, ca acele talanturi mari, care înpreună cu sângele au rămas de la romanii cei de demultu întru neamul românesc, să poată cele bine cuviințate roduri ale aduce, și a să înmulți, de multă cetanie de cărți spre acela sfârșit întocmite este de lipsă […]

Plutarh nou (cuprins)Coprinderea
Tom întâiu.

Omer, vestitul poet al vechimei … 5
Licurg, legiuitoriul Spartei … 17
Romulus, întâiul Craiu al Romei … 26
Pithagora, un filosof de la Samo … 32
Solon, legiuitoriul Athinei … 37
Esop, un poet de Bazne vestit … 47
Anacreon, un vestit poet grecesc … 49
Leonidas, un viteaz al Spartei … 52
Pindar, un vestit poet grecesc … 54
Confuțius, un filosof al chinezilor … 55
Aristid, acel mai drept dintră greci … 59
Themistoclit, un vestit gheneraiu al Athinei … 65
Miltiadis, un gheneraiu al Athinei … 70
Caie Mar. Coriolan, un Patriț al Romei … 80
Euripid, un vestit poet de comedii jalnice … 89
Eșil, un vestit poet de comedii jalnice … 92
[…]”

Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Single Post Navigation

One thought on “Plutarh nou, Buda, 1819

  1. Pingback: Fondul de carte românească veche al Academiei Române – Filiala Iași | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: