Tipărituri vechi

românești sau despre români

Prevederile Tratatului de Pace de la Kuciuk-Kainargi pentru Țările Române (1774)

„Punturile carile s-au făcut la așezarea Păcii înpărății Rossii cu înpărățiia Turcului pentru aceăste doao Țări creștinești, pentru Țara Moldovii și pentru Țara Muntenească la anii de la Hristos 1774, la [luna] Iulie.

  1. Aceaste doao Țări creștinești să fie la bună orănduială și lăcuitorii acestor doa Țări fieștecarele după cuviința Stăpănii stării chiemării și a neamului păzindu-să deplin cinstea lor. Și să fie în veaci uitată fapta acelora carii au fost înpotrivitori interesurilor ori la o parte ori la alta, sau la o întămplare ca aceasta de sănt și cu prepusă să nu li să facă nici o răsplătire. Nici pre alții să nu să lase să le facă mustrări, străcăciuni și pagube, sau orice nevoe pentru fieștece vinovății. Toate să să lase rămăind în cinstea și în cinurile lor ceale vechi. Și stăpănind acealea cu care s-au mulțămit pănă la înceaperea oștirii. Ca să poată trăi supt paza și acoperemăntul Legii. Și a obiciaiurilor pămăntului aseaminea și cu moșiile lor.
  2. Să nu li se facă înpiedecare oricu ce chip la mărturisirea și păzirea legii creștinești, ce să fie slobozi desăvorșit cum și a-ș face besărici noao.  Așea  a … și a înnoi și ceale vechi, după cum au fost mainainte.
  3. După cuviința cea de osăbită a cinstei cinurilor să să cunoască și să să cinstească partea Duhovnicească.
  4. Moșiile și alte acareturi a mănăstirilor și acilora lalți Păminteani ce au avut mai nainte și li s-au luat fără dreptate, pre lăngă Brăila, pre lăngă Bendir și pre lăngă Hotin, și pre lăngă alte cetăți carele să numesc raiale, toate să să dea înapoi fieștecare moșie a cui au fost.
  5. Să nu ceae, nice să ia, nice un fealiu de somă de bani după numele și numărul și socoteala ce veache, ori după ce fealiu de cuviință s-ar cuvini.
  6. Să nu ceae de la dănșii nici un feliu de dajde pentru toată vreamea oștirii, ce încă pentru multa a lor sfărmare și stricăciune și greutate ce au suferit în … aceștia. Doi ani să nu să supere la nemică, socotindu-să vreamea de la începătura Păcii.
  7. Și după vreamea aceasta aceasta iarăș să să păzască toată iubirea de oamini și mărirea de suflete cu luare aminte, socotindu-să dăjdile de bani și să să ia aceastea prin trimișii Deputații totdeauna la doi ani. Și la această așezare de darea banilor, nimene din Pași, nice di Gubernatori, nice din orice fealiu de obrază să n-aibă a-i asupri, sau să ceară de la dănșii orice fealiu de plată sau alte îngreoeri ori cu ce numire. Ce să aibă voe să să folosască cu toate aceale odihni cu care s-au folosit în vreamea înpărății lui Soltan Mehmet al Patrule.
  8. Domnii acestor doao Țări fieștecare din partea sa să aibă la Poartă capitihaile din Creștinii Legii Grecești carii vor fi purtători de grije pentru trebile numitelor Țări. Și vor avea rănspundeții cu Poarta, avănd cinste și treacere și folosință și nefiind supuși nice la un fealiu de silnicie.
  9. Așijdere învoiaște Poarta ca după așezarea acestor doao Țări, Solii înpărății Rossii carii să vor afla la Poartă, pururea să poată vorbi pentru ajutoriu și folosul acestor doao Țări. Și să făgăduiaște Poarta să asculte după asămănarea Prietișugului și a cinstii altor Stăpăniri.”

Sursa: Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale

Single Post Navigation

One thought on “Prevederile Tratatului de Pace de la Kuciuk-Kainargi pentru Țările Române (1774)

  1. Pingback: Istoria ținutului Hârlău mai puțin cunoscută: Ocolul Prut | Harlau625's Blog

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: