Tipărituri vechi

românești sau despre români

Mineiul pe luna Noiembrie, Râmnic, 1778

Mineiul pe noiembrie, Râmnic, 1778„Mineiul, luna lui Noemvrie, care s-au tipărit acum întâiu Rumâneaște, în zilele prea Luminatului Domn Io Alexandru Ipsilant Voevod, cu blagosloveniia prea Sfințitului Mitropolit al Uggrovlahiei Kir Grigorie, prin nevoința și tâlmăcirea iubitoriului de Dumnezeu Kir Chesarie, Episcopul Râmnicului, în Sfânta Episcopie a Râmnicului, la anul de la Hristos 1778. De Popa Costandin Tipograful Râm(nicului) și de Dimitrie Mihai Popovici Tip(ograf).

Mineiul pe noiembrie (2)Stihuri politice 5 asupra Coroanei prea Înălțatului, slăvitului și binecredinciosului Domn Io Alexandru Ioann Ipsilant voevod:

Corbul odinioară pre Ilie au hrănit
și Dumnezeiasca Poruncă au plinit.
Carele în gura sa ține Crucea cea Cinstită,
Ceaia ce iaste din Darul lui Iisus armă nebiruită.
Aceasta s-au dat nădeajde și tărie de la Cel prea Înalt,
Înălțimei Tale Doamne Alexandre Ipsilant.
Prin carea pre toți vrăjmașii să biruești,
Ca Luminata și Slăvita Domnie să-ți întărești.
Întărească-te dar Dumnezeu întru Domnie cu mare biruință,
Pre cum și noi ne rugăm cu fierbinte umilință.

Mineiul pe noiembrie (3)La toată persoana ce să va îndeletnici a ceti, dând cea întru Hristos înbrățișare, rog pre același Dătătoriu de Haruri a-i dărui toată Fericirea.

Trei Epohas, adecă Veacuri însemnate au avut Țara Rumânească. Un Veac au fost întru carele s-au luptat cu războae, altul întru carele s-au început zidirea mănăstirilor celor domnești, altul întru carele s-au început tâlmăcirea cărților dupre slovenie pe Limba Rumânească.

Țara Rumânească când avea războae, să numiia Dachiia, și lăcuitorii ei Dachi și Gheti, carii au avut războae cu înpărații Râmleani, însă de la Avgust Chesar, prelungindu-se războaele până la Traian și Sevir, fiind Dicheval pe aceale vremi voevod Dachilor, după cum Dion și Zonara cei ce istoresc de Traian anume arată pe Dicheval cum că au avut războiu cu Dometian și cu Traian Înpăratul.

Iar zidirea mănăstirilor s-au început de la Radul Voevod ce-i zic Negrul, întâiul Domn al Țării, carele au zidit Mănăstirea din Câmpul Lung și Besearica din Târgul Argeșului, unde să află Sfintele Moaște ale Muceniții Filoftia.

Iară tâlmăcirea s-au început în zilele lui Matei voevod Basarab și s-au adăogit în zilele lui Șărban Voevod Basarab. Iară la cea desăvârșit podoabă au venit în zilele lui Constandin Voevod Basarab Brâncoveanul, prin osârdiia lui Kir Damaschin, Episcopul de Râmnic.

Din Veacul Războiului avem înștiințări: ne-au rămas seamne pline de întristăciune, că Dicheval s-au săvârșit în robie, în Beligrad, iară a lui Traian și Sevir Pomenirea să săvârșaște cu picioarele podului de piatră și cu sfărâmarea turnului care până acum stau în marginile Dunării lângă Orașul Cerneții.

Iară din Zidirea Mănăstirilor să slăveaște Dumnezeu cu bună orânduială: să pomeneaște Numele și să laudă Râvna Ctitorilor Domni, își găsesc răpaos într-însele cei ce fug din Politie, precum și mulți din Politie ajung din ajutoriul lor […]”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Publicitate

Single Post Navigation

One thought on “Mineiul pe luna Noiembrie, Râmnic, 1778

  1. Pingback: Fondul de carte românească veche al Academiei Române – Filiala Iași | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: