Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “decembrie, 2011”

Paul Iorgovici, Observații de limba rumănească, Buda, 1799

”La cetitoriu”

”În carticica aciasta, cetitoriule binevoitor! Vei vedea cuvintele limbii nostre Romanesci, ca nește remeșițe a limbii unei Nații, care au numerat căndva mulți puternici împerații: dintre care pre Iuliu Chesariu, și August Împeratu, și acuma prin lunele de pre nomele lor așa numite Iulie, August în tote Calendarele Romanesci, precum și în mineiu Romanesc de tote lunele, adeche mineiu de Obște, spre vecinica laude pomenim.”

”Precum cuvintele care vorbim, și nomele care portem, ne merturisesc pre noi a fi urmetorii Nații Romanesci, așa și starea noastre a rumănilor de acuma ne arate chiar, că așa de parte am cazut din florea Sciințelor și a limbii, căt acuma cuvintele de Sciințe, care s-au întrebuințat în redecina limbii care noi o vorbim, se par noo în starea aciasta a fi streine […]”

Sursa: Biblioteca Digitală Națională a României

Hărți vechi din Biblioteca Digitală a Bulgariei

Daciarum Moesiarum et Thraciae Vetus et nova Descriptio (O descriere a părților vechi și noi din Dacia, Moesia și Tracia; probabil secolul al XVII-lea)

Hungaria sive Imperii Turcici in Europa pars septentrionalis, Frankfurt, 1679 (Ungaria sau partea nordică a Turciei europene)

Turquie européenne avec les pays limitrophes, Paris, 1766 (Turcia europeană și țările limitrofe)

Ethnographische Ubersicht des Europäischen Orients, Berlin, 1882 (Prezentare etnografică a Orientului european)

Етнографска карта на Балканския полуостров, Viena, 1900-1912 (Harta etnografică a Peninsulei Balcanice)

Site-ul Bibliotecii Digitale a Bulgariei

Harta lingvistică a Europei din Atlasul geografic și statistic de buzunar, Sankt Petersburg, 1908

Limbile Europei/Languages of Europe/языки Европы

Harta densității populației europene la 1908/Europe population density in 1908/Плотность населения Европы

Stemele statelor europene/Coats of arms of Europe/Гербы всех государств Европы

Sursa: Всеобщий Географический и Статистический Карманный Атлас

Navigare în articole