Tipărituri vechi

românești sau despre români

Evanghelie, Râmnic, 1746

Evanghelie, Ramnic, 1746„Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie acuma întâi tipărită, întru al doilea an, din a patra Domnie a Țărăi Rumânești, a prea luminatului și prea înălțatului Domn Io Constantin Nicolae Voevod. Cu blagosloveniia prea sfințitului Mitropolit al Ungrovlahiei Kir Neofit și cu toată osârdiia și cheltuiala sfinției sale iubitoriului de Dumnezeu Kir Climent, Episcopul Râmnicului. În Sfânta Episcopie a Râmnicului. La anii de la Facerea Lumii 7254, iară de la Hristos 1746.

Evanghelie, Ramnic (2)Stihuri poetice 10 asupra Stemei prea luminatului slăvitului și blagocestivului Io Constandin Nicolae voevod:

Doao închipuiri ce în pecete s-au însemnat,
Domnul Constantin de la Hristos ne-au dat.
Bourul stăpân Moldovei îl adeverează,
Corbul Vlahiei Domn îl încredințează.
Amândoao Steme de Domnie încorunat,
Pre acest de bun neam Mavrocordat.
Pre Domnul Constandin cel de bună Viță,
Păzească-l Dumnezeu cu multă biruință.
Ce acum domneaște Țara Rumânească,
Domnul păzească ca s-o stăpânească.

Evanghelie, Ramnic (3)Preblagocestivului, prea luminatului, prea înălțatului și oblăduitoriului a toată Țara Ungrovlahiia, Domnului Domnului nostru Io Constandin Nicolae voevod, sănătate, viiață îndelungată, pace și spăsenie de la Dumnezeu, ca să dăruiască Măriei tale, rugăm.

Tot lucrul iaste mai bun, și mai lăudat întru această lume. Luminate și prea Milostive Doamne, folosul și facerea binelui de obște, și iară a căștiga cineva numele muritoriu. Și pentru ce sânt mai lăudate aceaste doo. Pentru căci cu folosul și binele de obște iaste lucru Dumnezeesc. Iară căștigarea numelui nemuritor, încă să veade a fi lucru de-a pururea lăudat, și cât viețuiaște omul întru această lume, și încă și după ce să mută dintru această viiață, și de aceasta avem bune dovediri din faptele oamenilor celor vechi, căci că ei s-au dus din lumea aceasta, iară numele lor și istoriile lor sânt pănă astăzi în mii de cărți. Pentru aceaia zice Isus Sirah: Omule cât ești pre lume sileaște-te pentru nume, că numai acesta rămâne după moarte, ca o mie de comori de aur. Deci, de aceaste doao lucruri vedem pe Măria ta că pururea te nevoiești a le căștiga. Întâi cu folosul facerii binelui de obște, și multa sârguială și nevoință ce arăți, ca să crească și să să lățască cuvântul Sfintei Scripturi, nu numai în țara Măriei tale, ci în toate țărăle și ținuturile ce vorbesc în limba Rumănească. Poruncind a să scrie și a să tipări multe fealiuri de cărți, spre folosul a tot sufletul creștinesc, aceasta este căștigarea numelui care rămâne nemuritoriu după moarte. Deci, și eu smeritul Episcop al Râmnicului-Noul Severin, cu bun sfatul și voia Măriei tale, am dat în tipar această Dumnezeiască și podoabă mai aleasă a Sfintei Besearici Sfânta Evanghelie (zic) pre limba Rumânească, spre folosul a tot sufletul creștinesc și întru nemuritoare pomenirea numelui Măriei tale […]

Evanghelie, Ramnic (4)Ioanne prea fericite,
Al lui Hristos apostol iubite.
Că Domnul cel prea putearnic
Te-au ales capreună vreadnic,
Ca pre creștini să-i întărești
Și pre eretici să-i smerești.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – filiala Iași

Publicitate

Single Post Navigation

One thought on “Evanghelie, Râmnic, 1746

  1. Pingback: Fondul de carte românească veche al Academiei Române – Filiala Iași | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: