Tipărituri vechi

românești sau despre români

Știri despre vreme din Albina Românească (Iași, 1834)

Albina romaneasca, 22 februarie 1834„Eșii, 22 Fevruarie 1834. No 22.
Albina Românească
Gazetă politică și literară

În vreme când jurnalurile străine înștiințază despre dese ploi și înecări, de care să ceartă țările apusane a Evropii, și despre fenomenele (sămnele), care arată înturnarea timpului de primăvară în mijlocul Ernii, domnează în provințiile noastre o temperatură schimbătoare cu căldură și răceală, însoțită de o săcetă care nicicum nu mângăe pe lucrătoriul de pământ despre temerarea rodirii sămănăturilor de toamnă.

Însă noi avem înaintea noastră încă căteva luni aducătoare de ploi, care înca vor putea pregăti pămăntul pentru sămânăturile de primăvară.”

Nr. 25, 4 Martie 1834.

Nr. 25, 4 Martie 1834.

„De doaî zile liniștindu-să vântul de Nord (mează-noapte) au început cu înbelșugare a ninge, încăt îngrijirea despre săceta atât de întristătoare pentru lucrătorii pământului s-au împuținat.”

Nr. 44, 13 Mai 1834.

Nr. 44, 13 Mai 1834.

„După o săcetă aproape de o lună, ploaia, carea de câteva zile să pogoară pe deosăbite țănuturi a Moldovii, în sfărșit au răcorit și pe pământul din împregiurimea Eșului.”

Nr. 48, 27 Mai 1834.

Nr. 48, 27 Mai 1834.

„După ploile carile au înturnat sămănăturilor a lor putere crescătoare, de care de săcetea cea mare începusă a să lipsi, au urmat de odată un frig foarte simțitori, ce au ținut pănă la 23 a curgătoarei, și care samână a fi fost pricinuit din o mare grindină. Acuma căldurile s-au înnoit și termometrul arată în umbră, la amează 26, graduri R [32.5°C].”

Nr. 58, 1 Iulie 1834.

Nr. 58, 1 Iulie 1834.

„Nepilduita secetă, căldurile mari și vânturile periodice care să schimbasă numai cu trecutul frig simțitori, au adus măhniciune pe la țară, mai // ales pe la oarecare țănuturi a Țării de Gios. Din norocire sămănăturile de toamnă s-au nemerit îndeobște și o dorită ploae ar spori creștirea păpușoilor.

Să pare cum că pretutindene va fi lipsă de fân, și prețul acestui product simțitori s-au suit.”

Nr. 64, 22 Iulie 1834.

Nr. 64, 22 Iulie 1834.

„O cumplită săcetă întristează toată a noastră țară. De la 18 a curgătoarei un fum foarte des, cu miros greu, au acoperit tot orizonul din partea apusului care să pare însămnând vreo ardere a codrilor de la munte.”

Nr. 65, 26 Iulie 1834.

Nr. 65, 26 Iulie 1834.

„Nemăsurata căldură și săcită nepilduită s-au curmat luni sara de cătră o ploae carea fără încetare au țânut pănă mercuri dimineață, și care au adus o priincioasă lucrare asupra celor crescătoare și asupra dobitoacilor ce începusă a fi lipsite de apă adăpătoare.

Această ploae au stâns fără îndoială și focul carile ardea codrii de la munte.”

Nr. 67, 2 August 1834.

Nr. 67, 2 August 1834.

„Lipsa, născută din nepilduita săcită, este astăz una din cele de căpitenie îngrijări a Guvernului; afară de măsurile potrivite ce întru aceasta s-au luat, s-au mai poroncit încă tuturori setenilori a să cultivi Napii [Brassica napus] carii prelângă înlesnirea lucrării înfățoșază o sănătoasă și mănoasă hrană, și carii pot încă a să sămăna și a să face pănă la luna Octomvrie; pentru aceasta D.C. Udrițchi s-au trimes în provințiile megieșite spre a cumpăra sămânță de această legumă, carele să vor împărți fără plată la fameliile cele mai nevoeșe.

De luni sara în 30 Iulie, urmează pe la noi ploae îmbielșugată și însoțită de tunete.”

Nr. 82, 23 Septembrie 1834.

Nr. 82, 23 Septembrie 1834.

„După căldurile cele mari a verii urmează de câteva zile un frig aspru pricinuit de vântul de mează-noapte, carile amenințază de omăt timpuriu această țară, unde toamna au fost pănă acuma timpul anului cel mai plăcut.”

Nr. 92, 28 Octombrie 1834.

Nr. 92, 28 Octombrie 1834.

„Aice urmează cea mai frumoasă toamnă ce este la noi nepilduită. Ploia cea mică carea au fost la 9 în a noastră împregiurime, au făcut să înverzască câmpul, și după căldurile ce au urmat nu numai că pe alocuri au răsărit flori de câmp, ce un feli de copaci au scos frunză noî, încă și la smochinu s-au arătat mugurul. Termometrul însămnează la amează în umbră între 18 și 20 graduri Romiuri [22.5-25°C]. Pe la alte ținuturi a Prințipatului timpul este asemine priincios.”

Nr. 97, 15 Noiembrie 1834.

Nr. 97, 15 Noiembrie 1834.

„Să pare că Iarna s-au așăzat aice în 8 Noem. Frigul au fost de 9 graduri [11.3°C], noaptea spre 9 Noem. au nins, și prin aceasta mult au folosit sămănăturilor.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: