Tipărituri vechi

românești sau despre români

Ioan Budai-Deleanu, Țiganiada sau Tabăra țiganilor, 1800 (Prologul)

Tiganiada 1

Ms. Rom. BAR 2429

„Țiganiada
sau
Tabăra țiganilor

Poemation eroi comico-satiricu alcătuit în doaosprăzece cântece de Leonachi Dianeu

Îmbogățitu cu multe însămnări și luări aminte critice, filosofice, istorice, filologice și gramatice, de cătră Mitru Perea ș-alții mai mulți.

În anul 1800.

Tiganiada 2

Prologu

Să fie preceputu ș-alte neamuri a Europei prețul voroavei și dulceața graiurilor bine rânduită, adecă ritorica și poesia, cum au înțălesu-o elinii și romanii, o! câți eroi slăviți să ar ivi dintre varvari, sau doară din cei ce să numea sălbateci, pe carii oameni luminați, lipsindu, întru neamul lor și pe vremile când au trăit, un Omeru ș-un Virghilu, vecinică i-au acoperit nepomenire. Ș-unde era Ectoru, cel a Troii naltă sprijană, și Ahilu, tăria și zidul grecilor, de nu să ar fi născutu cântărețul Omeru?

Deci nu pentru că numai Ellada și Roma au pututu naște oameni înalți și viteji luminați, ne mirăm cetind viețile slăviților eroi elinești și romani, ci mai vârtosu pentru că Ellada și Roma au crescutu oameni întru podoaba și măestria voroavei deplin săvârșiți, carii cu supțirimea și gingășia condeiului său, au știutu într-atâta frumsăța pe eroii săi, cât noi astezi, necunoscându pe alții asemene, ne uimimu de mare-sufleția, naltă-cugetarea, bărbăția ș-alte vărtuți a lor, și doară nu luomu sama că mai mare partea întru aceasta este a scriptoriului.

Luându firul istorii neamului nostru romănescu, de când să au așezatu în Dacia, câți și mai câți bărbați, cu tot feliul de vărtuți strălucitori, am cunoaște doară acum, deacă să ar fi aflat între români, din vreme în vreme, bărbați care să fie scrisu viața lor și cu măestru condeiu

Tiganiada 3împodobindu-le fapte și înălțându-i după vrednicie, să îi fie trimisu strănepoților viitori. La lipsa unòr ca acești autori, acum pre toate acele persoane luminate din căruntele veacuri, ceața uităciunii i-au acoperitu. Puține raze a mărimii lor, cu care viețuindu strălucea, au pututu străbate la noi.

Și unde aflămu la istorie un eroe asemene lui Stefan, principul Moldavii, sau unui Mihaiu, domnului Ugrovlahii, cărora nu lipsea numai un Omeru, ca să fie înălțați preste toți eroii.

Răvărsându-se întru mine niște scântei din focul ceresc a muselor, bucuros aș fi cântatu doară pre vreunu eroe dintru cei mai sus numiți; însă băgând de samă că un feliu de poesie de-aceste, ce să chiamă epicească, poftește un poetu deplinu și o limbă bine lucrată, nesocotință dar ar fi să cântu fapte eroicești, mai vârtos când nice eu mă încredințăzu în putere, iar neajungerea limbii cu totul mă desmântă…

Cu toate aceste, răpit fiindu cu nespusă poftă de a cânta ceva, am izvoditu această poeticească alcătuire, sau mai bine zicând jucăreauă, vrându a forma ș-a introduce unu gustu nou de poesie romănească, apoi și ca prin acestu feliu mai ușoare înainte deprinderi să se învețe tinerii cei de limbă iubitori a cerca și cele mai rădicate și mai ascunse desișuri a Parnasului, unde lăcuiescu musele lui Omeru și a lui Virghilu…

Eu (spuindu adevărul!) vrui să mă răpezu într-o zburată, tocma la vârvul muntelui acestui, unde e sfântariul muselor, ca să mă deprindu întru armonia viersului cerescu a lor; dar ce folos? Căzui și eu cu mulți alții depreună, și căzui tocma într-o baltă, unde n-auzii numa broaște cântându…

Pentru aceasta, până la un alt prileju, cându mi să va lovi să beu din fântâna curatelor surori, primește, iubite cetitoriu, cu bună voință această izvoditură și socotește cu priință, aducându-ți purure aminte că apa de baltă nice odinioară nu este limpede ca de fântână.

Leonachi Dianeu”

Sursa: Microfilm de la Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: