Tipărituri vechi

românești sau despre români

Molitvenic, Râmnic, 1730

molitvenic râmnic 1730„Molitvenic, acum într-acest chip tipărit în Sfânta Episcopie a Rimnicului, cu nevoința și cu toată chieltuiala a Preasfințitului și de Dumnezeu iubitoriului, Kir Inochentie, Episcopul Rimnicului. În anul de la Nașterea lui Hristos, 1730, Fe(vruarie), 1.

În timpul stăpânirii austriece (1718-1739), episcopia Râmnicului depindea de mitropolia sârbească din Belgrad.

În timpul stăpânirii austriece (1718-1739), biserica ortodoxă din Oltenia depindea de mitropolia sârbească din Belgrad.

Stihuri închinate prea sfințitului Arhiepiscop și Mitropolit al Belgradului:

Neamul sârbesc cel slăvit,
Pre tine te-au agonisit.
Ca pre cel ce ai strălucit,
A fi Arhipăstoriu cinstit.
Că acel neam îl slăvești,
Și cu bunătăți îl mărești.
Că într-însul ești minunat,
Și în fapte bune arătat.
Prea pravoslavnic fiind,
Și pre norod povățuind.
La calea pocăinții,
Cea vreadnică mântuinții.
Drept fiind întru toate,
Pentru că ți să și poate.
De Chesariul înălțat,
A fi sveatnic prea minunat.
Dumnezeu să-ț sporească,
În raiu să te odihnească.
Cu sfinții întru una,
Ca să iai cea de veaci cununa.
Carea ți s-au și gătit,
Pentru carea te-ai nevoit.
În veaci a te odihni,
Cu drepți a te veseli.

Din Predoslovie (cuvânt înainte).

Din Predoslovie (cuvânt înainte).

[…] De harurile tale, mărturisesc bunătatea ta, precum și eu cest mai smerit ucenic al Arhipăstoriei tale, carele de prea sfintele mâini ale vredniciei tale, fiind rânduit la această stepenă // a Arhieriei, la această de Dumnezeu păzită eparhie a Episcopiei Râmnicului în Chesariceasca Valahie (=Oltenia), a fi păstoriu și cercetătoriu. Am socotit dară și eu cu ce mijlocire aș putea înmulți talentul stăpânului mieu, cel dat mie. Și întâi am pus în cuget grija sfintelor besearici, din eparhia smereniei meale și văzându-le prea lipsite de trebuincioasele cărți în limba noastră cea de moșie măcar că acum de o vreame încoace cevaș s-au mai luminat cu tălmăcituri în limba noastră Rumânească cea de moșie în patria noastră, că mai nainte cu limba elinească și cu slovenească să îndestuliia. Am socotit a înbogăți sfintele besearici cu înmulțirea sfintelor cărți în limba patriei noastre Rumânești și socotind ce ar fi mai de folos și mai de trebuință, mai întâi am aflat mai multă lipsă de Evhologhion, adecă de Molitvenic, și nu numai în eparhia noastră, ci și într-alte osebite locuri, ce s-au obicinuit cu aceastăși limbă a să îndestuli, măcar că s-au și mai tipărit de acest fealiu de cărți. Dar sânt puține și nu-s acum mai bine întocmindu-să […]”

Rânduiala sfântului Botez.

Rânduiala Sfântului Botez.

Rânduiala Cununiei.

Rânduiala Cununiei.

Învățătura pre scurt pentru Ispovedanie.

Învățătura pre scurt pentru Ispovedanie.

Sursa: www.digibuc.ro

Single Post Navigation

One thought on “Molitvenic, Râmnic, 1730

  1. Ciobanu Mihai on said:

    hahaha ce binecuvantati sunt sarbi si cica au venit si de la Cesar.Astia sunt niste neamuri de origine mongola care au venit din stepele Asiei prin anul 500-700 ca si toti slavii inca se mai vad trasaturile la ei,in special la ochi si piele.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: