Tipărituri vechi

românești sau despre români

Cătră nația rumânească de la nația sârbească (1848)

Catre natia rumaneasca de la natia sarbeasca, 1848

„Cătră nația rumânească de la nația sârbească

Cea mai plăcută și mai sințeră închinăciune de sânătate!

Au bătut ceasul și pentru noi și pentru voi Fraților! au bătut ceasul Libertății, Egalității, și a Frățietății! – a Libertății, carea vre, carea poftește, nu numai ca să fie tot omul liber, ci și toată Nația, – a Egalității, carea nu sufere ca să se rădice o Nație asupra altora și să domnească pre cestecele, ci vre, ca după vecinica și nestrămutata dreptate, după vrednicia personalității Nației, carea e la toate Națiile fără deschilinirea puterii și a mărimii lor, asemenea, toate Națiile întru rând să stee cu asemenea drepturi, – a Frățietății, carea poftește de la Națiile cele apăsate frățasca întră sine iubire și sințera tare nărăvire înprotiva apăsătorilor Naționalității lor, a drepturilor lor firești, și a vredniciei lor, iară de la domnitoarele până acuma Nații cere, ca nu celelalte Nații frățește să se înpăce, și acelora în pace și dragoste să le deetoate drepturile ce după fire li se cuvin.

Ca Nație vă trimitem noi voo închinăciune de sânătate iubiților Frați! noi, cărora până eri ne-au fost oprit a ne numi Nație, noi, a cărora limbă și Naționalitate au fost până eri apăsate, noi, carii numai atuncea am însămnat ceva, când ne-am lăpădat de limba și de dulcea noastră Naționalitate, noi, cărora ne-au amărunțat cea de pre urmă perire a Naționalității prin lățirea limbei maghiare. Aceste grele și afund tăiate răni, răni de moarte am știut și știm noi, că au fost câmpul și a voastre Naționalități aceea însăși gheață carea a voastre, că v-au amărunțat și voo cu noi dinpreună perirea. Și încă nu sântem toți. Și frații nostrii Slovaci în Ungaria de Sus și ei or fost în acea însăși primejdie, ei sânt goniți ca și noi, ei sânt apăsați ca și noi, ei au fost sâliți cu tăria ca și noi a întroduce limbă străină și neînțăleasă în Școlile și Bisericile, în lucrările și ocârmuirile lor, – cu un cuvânt, tuturor Națiilor, care trăesc sub sfânta corună a Ungariei și s-au săpat groapa, marea și groaznica groapă, asupra căriia s-ar fi rădicat lespedea și monumentul domnitorilui Maghiarism! Însă toată tăria merge cu vremea, iară potca de-a rândul!

Dumnezeu atotputernicul Stăpânitor a Lumii Acestia, în a căruia mâni este norocul și nenorocul tuturor Națiilor, și carele toate Națiile cu asemenea dragoste le iubește, Dumnezeu, carele cu părinteasca îngrijire ne-au văzut pre noi repezându-ne cătră groapă au strigat din vreme cu atotputernicul și toate inimile în viitoriul Seu glas: Nu mai departe! nu e orânduita Voastră moartea ci viața, nu e orânduita voastră supunerea ci egalitatea! Toate Națiile trebuie să fie ca Nații libere, precum toți oamenii trebue să fie ca oameni liberi. Toate Națiile trebue să fie întră sine asemenea, fie acele mici ori mari, slabe ori tari, precum trebue și toți, bogați ori săraci! Acesta e glasul părintescului Stăpânitoriu a toate Națiilor, acesta e glasul îndreptate și cătră apăsătoarele și cătră apăsatele Nații, cătră apăsătoarele ca din vreme să se pocăiască și să se întoarcă, cătră cele apăsate ca să sâmtă din vreme și să învingă. Vai și unora și altora dacă nu-l aud; vai și unora și altora dacă aud dar nu-l înțăleg; vai și unora și altora dacă înțăleg dar nu se poartă după el, căci dreptatea lui Dumnezeu e nestrămutată, și judecata Lui e nemitarnică, și dreapta Lui deși târzie totuși ajungătoare […]

Din Sesia Deputației Naționale în Carloviț în 5 Maiu anul 1848.
Prezul Deputației Iosif m.r. Arhiepiscop și Mitropolit alesul Patriarh Sârbesc.”

Sursa: Biblioteca Digitală Matica Srpska din Novi Sad

Single Post Navigation

2 thoughts on “Cătră nația rumânească de la nația sârbească (1848)

  1. za mnoge velika nepoznanica. ali, mnogi i ne žele da znaju. šteta, za sve.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: