Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “februarie, 2012”

Cronicarul polonez Jan Długosz despre Ștefan cel Mare

Pe coloana din dreapta: „O virum admirabilem heroicis Ducibus quos tantoperc admiramur nihilo inseriorem qui sub noftra setate tam aiagnisicam victo riam inter Principes mundi primus cx Tur retulit Meo iudicio digmssimus cui totius mundi Principatus & imperium & praecipuc munus Impcraxoris & Ducis con tri Turcum communi Christianorum con si lio con sensu óedecreto aliis Regibus & Principibus Catholicis in desidiam & volu ptates aut in bclla ciuilia resolutis commir teretur.”

Traducere: O, bărbat minunat, cu nimic mai prejos decât comandanţii eroici, de care atâta ne mirăm! În zilele noastre, câştigă el, cel dintâi dintre principii lumii, o strălucită biruinţă asupra turcilor. După a mea părere, el este cel mai vrednic să i se încredinţeze conducerea şi stăpânirea lumii şi mai ales cinstea de comandant împotriva turcilor, cu sfatul, înţelegerea şi hotărârea tuturor creştinilor, de vreme ce ceilalţi regi şi principi catolici îşi petrec timpul numai în trândăvii sau în războaie civile.

Sursa imaginilor: Ioannis Dlugossi seu Longini, Historiae Polonicae, Tomus secundus, Lipsiae (Leipzig), 1712

Sursa traducerii: stefancelmare.ro

Obiceiul de a se roși ouă, Iași, 1827

„Pentru începutul obiceiului de a să întrebuința în zilele sfintelor Paști oaă roșii. S-au alcătuit în limba Greciască de Iconomul și Propoveduitorul de cele sfinte, Preotul Patriarhii Țarigradului Constandin. Iar din limba Greciască acum întâiaș dată s-au tălmăcit romano-moldovenește în S. P. B. și s-au tipărit în anul 1827. Să află de vânzare în București la Dlor. I. Romanov și I. Popovici – în Iaș Moldavii la Dd. Tocaroși D. Nica. Preț uniia este 1 Sfanțih.

Iubiților!

Aflându-mă petrecând tot într-un oraș cu izvoditorul aceștii mici la vedere, iar mare la înțelegere cărți, și însuș el dându-mi și mie în dar în zioa Sfintelor Paști a următorului an tipărită în limba Grecească, o am priimit cu bucurie o am citit și apoi o am și tălmăcit moldovenește spre știința și a domniilor voastre, și ca unul ce și ieu am căpătat mare mulțumire când o am citit pentru lămurirea ce să face ce-i din tâiu începeri a oului celui roșu, de aceea iată că o și dau în tipar spre știința și a nații aceia de la care am învățat vorbirea moldovenească, a altor noroade care să slujesc cu aceiași vorbire.

Priimiți dar, citiți și aflați ceea ce prin ghiciri le vorbeați oare când.

Tălmăcitorul.

Istoria cei vechi hristianicești Biserici nu vorbește de aceasta nimic, și iarăș, mie nu îm este cunoscut ce păreri au pentru aciasta Hristiani altor relighii (legi); în țara Greciască însă, cât să atinge de acest obiceiu să păzește următoaria veche (predanie) Povestire.

După ce s-au înălțat la cer Mântuitorul nostru, cia în tocmai cu Apostoli Sfânta Maria Magdalina, mergând la Roma spre a propovedui Evanghelia, au stătut înaintia împăratului Tiberie, și aducându-i dar ou roșu, i-au zis, Hristos au înviat! și cu acest chip au început propoveduiria Sa înaintea lui. Tiberie atunci încă întâiaș dată auzind dela dânsa pentru ucideria Mântuitorului Hristos, eu chemat pe Pilat la judecată […]

Sfârșit

Iubiților în Hristos frați Hristieani primiți-o cu toată căldura și dragostea inimii această acum întâi pă rumânie tipărită carticică, și lăudați pe Dumnezeu din tot sufletul și în limba nații noastre și avem nădejde de civilizație în scurt timp.”

Sursa: http://www.dacoromanica.ro/

Monede moldovenești cu legenda în limba latină

Petru I Mușat (1375-1391). Avers: +SIMPETRI*WOIW Revers: +SIMOLAVINSIS

Alexandru cel Bun (1400-1432). Avers: +MONE*ALEXANDRI Revers: +WD*MOLDAVIENSIS

Ștefan cel Mare (1457-1504). Avers: +MONETAMOLDAVIE Revers: +STEFANVSVOIEVODA

Alexandru Lăpușneanu (1552-1561, 1564-1568). Avers: ALEXANDERD*G*W*MOL*1558 Revers: PATRONA*MOLDAWI

Despot Vodă (1561-1563). Avers: PRINCIPIS*MOLDAVIAE 15.63. Revers: MONETA*NOVA*MOLDAVIAE

Ștefan Răzvan (1595). Avers: STEPII*BOIBOD*MOL*DOB Revers: GROS*ARGT/RIP*REG*MO/OLDABIA/15-95

Ieremia Movilă (1595-1600, 1600-1606). Avers: SIGIII*DGR*EPOLI Revers: GR-OS/ARG-IRI/PREGP/GE

Istrate Dabija (1661-1665). Avers: IOHAN*ISTRAT*DOR*VV Revers: SOLIDUSCIVI*M*D18 (căciulă domnească rotundă, dedesubt spadă şi buzdugan, încrucişate)

Sursa imaginilor: Monedele Moldovei și Valahiei (expoziție virtuală)

Navigare în articole