Tipărituri vechi

românești sau despre români

Documente de la Mihail Sturdza privitoare la Revoluția din 1848, publicate în Albina Românească

Documente Mihail Sturdza, Albina Romaneasca 1„N. 27.

Albina românească
Gazetă politică și literară.

Iașii, Joi 1 April 1848. Anul XX.
____________________

Iașii.

Liniștea, de care Capitala noastră neîntrerupt se bucura de la întronarea Prea Î(naltului) Domn Mihail G. Sturza V(oe)v(o)d acum în curs de căteva zile s-au fost amenințat prin uneltirilea cățiva tineri dintre boeri, carii, pilduindu-se de cugetări vrednice de osăndă, s-au fost abătut de la datoria ce au cătră Ocărmuire. Mulțemită însă fie părinteștei îngrijiri a M.S. carele prin înțelepte și energhice măsuri, au întimpinat nenorocirea ce nesmintit s-ar fi răvărsat asupra pacinicilor lăcuitori a Capitaliei, încăt buna orăndueală și liniștea ear s-au restatornicit spre măngăerea publicului recunoscătoriu. În urmarea acestor tămplări s-au publicat două Ofisuri Domnești, ce aice se împărtășescu:

I.
Cu mila lui Dumnezeu
Noi
Mihail Grigoriu Sturza Vv.
Domn țerei Moldovei.
Iubiților Noștrii orășeni de toate treptele din Capitală!

Cu o vie măhniciune Am privit neliniștea ce v-au învăluit, în curgere de căteva zile, care s-au pricinuit de cățiva netrebnici cu cugetări tulburate dintre boeri.

Dragostea părintească, ce Domnia Noastră Avem pentru D-voastră, Ne-au îndemnat din început a lua măsurile cuvenite, pentru alinarea neodihnei ce numiții au împrăștiet în sinul pacinicilor D-voastre familii, însă aceeași simțire părintească Ne-au povățuit earăș mai întăiu să întrebuințăm toate chipurile de blăndeță, de care pururea Am dat dovadă, cu nedejde că se vor întoarce de la sine cătră datornica răndueală.

Văzănd în sfărșit că în această blăndeță, pomeniții restălmăcindu-o, s-au obrăznicit din mult, în mai mult după care părinteasca Noastră inimă n-au mai putut suferi a vă vide în necazurile îngrozirei, ce făce cu singură țintire, de a sminti și a răsturna dreptățile Ocărmuirei și liniștea obștească, Noi Am întrebuințat măsuri pentru înprăștierea tulburătorilor, și prinzăndu-să pe cei mai vinovați dintre dănșii, s-au și luat cuvenitele măsuri asupră-le, și pentru restatornicirea liniștei de care v-ați bucurat cu necurmare de la suirea Noastră pe scaunul Domniei țărei și pănă acum […]

Iașii 29 Martie 1848 No. 134.

Documente Mihail Sturdza, Albina Romaneasca 2II.

Prin Împărătescul Consulat al Rosiei am primit împărtășirea Strălucirei Sale Domnul Canțelariu al Imperiei, Contele de Neselrode, din 16 Martie curgătoriu supt No. 934.

Acest act este o noă dovadă a îngrijirei cu care Augustul Nostru Protector nu încetează a privighe asupra fericirei Moldovenilor și cu osebire în această epohă de crizis, ce amenință orănduiala soțială a Evropei apusane, care se învăluește de tulburări țintitoare a răsturna legiuitele guvernuri.

Mărirea Sa Împăratul au rostit a Sa nestrămutată hotărâre de a nu îngădui anarhiei să resbată în parte provințiilor Otomane, așezate subt a Sa protecție, și în urmarea a se opune cu toată puterea împrotiva încercărilor, care ar ave de scop a slăbi legăturile ce unesc aceste țeri cu Imperia Otomană, seau macar de a modifica condițiile ființei politice ce le sănt prescrise.

Drept aceea, pre temeiul Înaltei împărtășiri și dupre a Noastră Domnească îngrijire facem obștește cunoscut, ca fiecare se se ferească cu deadinsul de ori ce ademeniri de afară venite seau înlăuntru urzite, de defăimate și struncinătoare închipuiri, ce nu produc alta decum vătămare Patriei, răspundere Cărmuirei, la întămplare de a le trece cu vedere, nenorocire făptuitorilor și întristare familiilor.

Iașii, 31 Martie 1848.
No. 135.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: