Tipărituri vechi

românești sau despre români

Trăsurile cu vapor ale domnului Gurney (din Curierul rumânesc, București, 8 noiembrie 1829)

Curierul rumanesc, 8 noiembrie 1829Curierul rumanesc 1„Industrie
Trăsurile cu vapor ale D(omnului) Gurney.

Această trăsură făcută spre a călători pe orice fel de drumuri, a fost o foarte folositoare aflare, căci celelalte trăsuri care să punea până acum în mișcare tot prin mijlocul vaporului, până atunci nu putea să meargă pe airea decât numai pe drumuri făcute într-adins cu făgașe. Mai nainte de a pune înaintea cititorilor noștri povestirea ce o face un martur care a fost de față la cea

Curierul rumanesc 2dintâiu călătorie ce a făcut acest car cu vapor, vom arăta mai întâiu câteva amărunturi de frunte asupra alcătuirei cei de acum a acestui car, pentru că D. Gurney a făcut acum multe scrimbări asupra planurilor sale dintâiu.

În sistema cea nouă, trăsura nu este hotărâtă ca mai nainte ca să transporte călători și bagajuri (greutăți). Acuma slujaște numai ca niște cai să tragă după sine o altă trăsură pe care într-un ceas o duce cale de trei leghe (mai o poștie). Carul are patru roate și din nainte are un scaun pe care șăd doi inși: inginerul și cârmaciul. Înaintea scaunului este o a cincea roată așăzată orizontal, care are a face cu osia roatelor din nainte, și această roată pornește toată mișcarea carului, încât poate să fie cârmuit mai bine decât un car cu cai și să poate opri numaidecât la orice fel de întâmplare.

Lungimea acestui car este deopotrivă cu a unei trăsuri cu patru roate fără oiște, și când din napoi i să mai acață și altă trăsură atunci amândoă înpreună nu fac o lungime mai mare decât a unui car cu patru roate, cu doi cai. Iuțimea sau repeziciunea sa, după încercările ce s-au făcut când urcă nu să înpuținează nicidecum. Și cu mare înlesnire să întoarce la orice fel de cotitură.

Mașina în care lucrează aburii mistuește o mulțime de apă care ferbe, se desaburează și seacă, și prin urmare trebue la toată jumătatea de ceas să se umple cu apă și la fieștecare ceas să i se înprospeteze cocul (un fel de cărbuni într-adins pentru această treabă).

Sgomotul ce face acest car mergând dinpreună și cu trăsura care i se acață dinapoi este mult mai mic decât a unei căruțe de poște trasă de doi cai. Și să crede că să va înpuțina și mai mult, daca să va putea aduce ca amândoă trăsurile să aibă numai șase roate în loc de opt.

Cheltuiala ce să face cu mașina pe drum este foarte puțină. Depărtarea de la Londra până la Sutamtpon este aproape de 27 leghe (peste 6 poști) și pe toți călătorii câți să coprind în lăuntru îi ține aproape la 27 franci adecă la 70 lei. Și de vor fi 10 inși atunci pe fiește care îl ține pentru o călătorie de 6 poști, 7 lei.”

Sursa: Biblioteca Digitală BCU Cluj.

Trăsura cu aburi inventată de Goldsworthy Gurney. Ilustrație din Henry Charles Moore, Omnibuses and cabs: their origin and history, London, 1902.

Trăsură cu aburi inventată de Goldsworthy Gurney. Ilustrație din Henry Charles Moore, Omnibuses and cabs: their origin and history, London, 1902.

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: