Tipărituri vechi

românești sau despre români

Vieţile Sfinţilor pe luna Septembrie, Mânăstirea Neamţ, 1807

Vieţile sfinţilor pe luna septembrie, Măn. Neamţ, 1807„Întru Slava Sfintei ceii de o Ființă de viață Făcătoare și Nedespărțitei Troiță, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.

În zilele prea înălțatului și prea blagocestivului și de Hristos iubitoriului singurului stăpânitoriului Marelui Înpărat Alexandru Pavlovici a toată Rossiia. Cu Blagosloveniia și marea ajutorință a prea osfinții sale Kiriu Kir Veniamin Arhiepiscop și Mitropolit a toată Moldaviia și a altor iubitori de Hristos Patrioți, s-au tipărit această sfântă și prea folositoare Carte ce cuprinde întru sine viețile sfinților din Luna lui Septemvrie. Care acum întâi s-au tâlmăcit din limba slovenească în cea Rumânească, spre cel de obște folos, în Sfânta Mănăstire Neamțul întru însăși a sa tipografie.

În vreamea cuvioșiei sale Kir Dositei Ieromonahul și Starețul sfintelor Mănăstiri Neamțului și Secului. În anii de la mântuirea lumii, 1807. Luna Iulie 4.

Vietile sfintilor (Zodiac)

Zodiacul

Sfinților celor din pământul Lui, minunate au făcut Domnul toate voile Sale întru dânșii.

Psalmul 15, Stih 3.

Vietile sfintilor (Inaltarea)Înălțatu-te-ai întru mărire Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințindu-se prin blagoslovenie, că Tu ești Fiiul lui Dumnezeu Izbăvitorul Lumii.

Ultima pagină din Prefața către Mitropolitul Veniamin Costachi

Ultima pagină din Prefața către Mitropolitul Veniamin Costachi

[…] Iară deaca prin lumina cea pusă pre sfeașnic va străluci Lumii, și ia să va mări, și slava i să va creaște , și comorile eii înaintea tuturor și le va descoperi, și pre toți îi va înbogăți, și de bunele mireazme ale sale îi va umplea, că bună mireazmă iaste ia, dupre Apostolul, celor ce să mântuesc. Și încă și pre prea osfințiia ta te va proslăvi, și arătat tuturor te face, și mare făcătoriu de bine la tot neamul Rumânesc, nu numai la cest din patrie ci și la cel de preste munți, și la cel din Valahiia te va descoperi. Și nu numai aceastea, ci și cu sfinții cei ce să cuprind într-însa, și încă și cu cei întru cealelalte toate câte urmează de la aceasta înainte, te va înprieteni, și prea de aproape iubit te vor avea, și printr-înșii, și cu prea sfânta de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, și printr-însa, cu Dumnezeu cel proslăvit întru dânșii, că face voia eii, ca a unii Maice adevărate și iubite Lui, și ai sfinților Lui, și proslăveaște cu Dumnezeiască putearea Sa pre cei ce iubesc buna podoabă a casii lui. Amin.

Ai prea osfinții tale, prea plecați și nevreadnici robi, Dosithei Ieroshimonahul și nevreadnicul Stareț, al sfintelor Mănăstiri Neamțului și Secului, dinpreună cu tot Soborul cel dintru dânsele.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Publicitate

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: