Tipărituri vechi

românești sau despre români

Thomas Thornton, Starea de acum a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei, Buda, 1826

”Starea de acum din oblăduirea gheograficiască, orășenească și politiciască a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei după îngrijirile făcute de o lăcuire de ani cincisprăzeace, atât în Țarigrad [Constantinopol], cât și în Înpărăția Tucească, de Thomas Thornton englezul, sol fiind la Țarigrad, tipărită la Paris în anul 1812. Iar acum tălmăcită în limba romanească, și dată la tipariu spre cunoștiința acestor doao Prințipaturi de un roman poftitoriu de îndreptarea neravurilor neamului romanesc, și a sa luminare, spre mărire și buna fericire. La Buda în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungar. 1826”

”Die dermalige geographisch bürgerlich und politische Lage der Fürstentümer Walachen und Moldau”

”Iubite cetitoriule!”

”Păcatul mărturisit nu mai este păcat, măcar cât s-ar strădui cineva să se ascundă dupa deaget precum zice pilda, nu poate rămânea până în sfârșit ascuns; căci pre fieștecarele sau portul, sau faptele sale îl vădeaște despre toate mișcările sale. Aciasta dar cunoscând și eu, și fiind încredințat că pre ori carele va lăsa inima să apuce în mână aciasta tălmăcire a o ceti, ne greșit trebue să fie român, fiind în limba romanească. Pentru căci alte neamuri au aciasta pre scurtă Istorie a neamului nostru în limba lor fiind scrisă întâiu în limba englezească de un englez Thomas Thornton, apoi tălmăcită în limba franțozească, și tipărită în Pariz la anul 1812.

Alăturată fiind în sfârșitul Istorii Otomanicești, scrisă și aciasta tot de mai sus numitul englez. Și eu tălmăcitoriul aflându-mă iarăși român din strămoși, moși, și părinți născuți neaoși români cu toate că însumi mă cunosc nedestoinic să apuc condeiul a scrie ceva în însuși limba mea părintească, cu cât mai vârtos să tălmăcesc din alte limbi, care nici părinții mei le-au cunoscut, fiind cutrupiți de adâncul întunerec, carele și până astăzi sunt aceaiași cutrupire și jalnică întunerecime, ține pre ticălosul neamul nostru. Dar cu toate aceastea mi-am luat inima în dinți, și cu hotărâre am pus înainte toate câte privesc spre hula, și dojenirile câte mulți din însuși compatrioții mei vor lipi în obrazul meu și în spatele mele […]”

Thomas Thornton (rumanii)

Thomas Thornton (imbracamintea locuitorilor)

„Țereanii să numesc Rumâni sau Romani, prin care să deosibesc ca printr-un cuvânt de // batjocură de Boeri sau Nobili. Limba lor este o stricare din Latinească, carea seamănă puțintel cu cea Italienească, dar altuită foarte mult cu o amestecare varvară.

Îmbrăcămintea lăcuitorilor celor de acum vara este întocma aceaia cu acelor vechi, asemenea precum este închipuită pre stâlpul lui Traian; un chip sălbatec purtând o cămașe de pânză groasă legată înprejurul brâului; și o păreache de ismeane lungi; un toporaș mic spânzurat la brâu; o peale de oae aruncată preste umărul stâng, și atârnată preste pept; în picioare opinci de peale crudă.”

Lucrarea originală: Thomas Thornton, The Present State of Turkey; Or, A Description of the Political, Civil, and Religious Constitution, Government, and Laws, of the Ottoman Empire, Londra, 1807

Sursa imaginilor: http://www.dacoromanica.ro/

Publicitate

Single Post Navigation

2 thoughts on “Thomas Thornton, Starea de acum a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei, Buda, 1826

  1. Pingback: Fondul de carte veche românească al Academiei Române Filiala Iași, O-V « Tipărituri vechi

  2. Pingback: Fondul de carte românească veche al Academiei Române – Filiala Iași | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: