Tipărituri vechi

românești sau despre români

Înfruntarea jidovilor, Iași, 1803

Infruntarea jidovilor, Iasi, 1803„Înfruntarea jidovilor asupra legii și a obiciiurilor lor, cu dovediri din sfânta și dumnezeiasca scriptură, atât din cea veche, cât și din cea noao. Acum întâiu întru acestași chip tipărită în zilele pre luminatului și pre înălțatului domnului nostru Alexandru Constandin Moruzi Voevod, întru a doao domnie a Măriei Sale în Moldavie. Cu blagosloveniia și cu toată cheltuiala preosfinției sale Kiriu Kir Iacov, mitropolit a toată Moldaviia, în Iași. La anii de la Hristos 1803, fevruarie 8. S-au tipărit de ieromonahul Kir Macarie, duhovnicul sfintei Mitropolii, și de Gherasim ierodiacon tipografi.

Infruntarea jidovilor 1Taină ascunsă și acum descoperită:
Cap întâi,
Asupra jidovilor pentru sângele carele iau ei de la creștini și ce fac cu dânsul, cu dovediri din sfânta scriptură.

Mulți multe cuvinte au scris înprotiva jidovilor, cu multe și adevărate mărturii din sfânta și dumnezeiasca scriptură, atât pentru venirea Messiei celui adevărat Iisus Hristos, fiiul precuratei fecioarei Mariei, cât și pentru câteva rătăciri ale jidovilor, care acestea s-au scris atât de dascălii bisericii noastre, cât și de dascalii evreești carii au priimit sfântul botez. Însă o taină ce o au între dânșii urâtorii de oameni și de Dumnezeu

Infruntarea jidovilor 2jidovi, care eu nu o am găsit scrise nicăirea, și de o au și scris cinevaș în oarecare chip, dar puțin și acoperit, adecă a ucide jidovii pe creștini și a le lua sângele. Aceasta o au scris mulți, dar pentru ce și ce fac ei cu sângele acesta măcar că nu mi s-au întâmplat a vedea în scris nicăirea. Poate că așteptând întoarcerea jidovilor vreodată cătră credința lui Hristos și ca să nu să scârbiască creștinii pre dânșii și nu i vor priimi  la credință și pentru aceia n-au scris. Dar eu de vreme ce cu darul lui Dumnezeu am priimit sfântul botez și sfântul chip al călugăriei spre înfruntarea semeților și spurcaților jidovi și spre folosul creștinilor, ca unul ce am fost rabbin, învățătoriul lor, au fost descoperite mie și păzite pănă ce am priimit sfântul botez. Iar de la sfântul botez încoace, îmi sânt defăimate și scuipate. Și câteva cu bune dovezi și mărturii scriu descoperit aicea, mai întâi

Infruntarea jidovilor 3să se știe, că această taină nu iaste știută de toți jidovii, ci numai de rabbinii hahaniilor, de cărturarii și fariseii lor, ce să numesc de dânșii haseidem, de aceia iaste știută. Și această taină păzesc ei cu mare scumpete. Dară scoposul pentru care pricină fac ei uciderea aceasta, iaste pentru trei lucruri:

Întâiu pentru mare urăciune ce au ei asupra creștinilor, părându-le că făcând această ucidere aduc jertvă lui Dumnezeu precum și mântuitoriul nostru Iisus Hristos au zis cătră ucenicii săi: Va veni o vreme că cine va ucide pre voi i să va păria că aduce jărtvă lui Dumnezeu.

Al doilea pentru multe desidemonii, adecă pentru farmecele ce fac jidovii cu acest sânge.

Și al treilea că sânt rabbinii la îndoială, poate că au fost Iisus fiiul Mariei cel adevărat Mesiia, și stropindu-se ei cu acel sânge ce iau de la creștini muncit, să // vor mântui […]”

Sursa: Dacoromanica – Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: