Tipărituri vechi

românești sau despre români

Fondul de carte românească veche al Academiei Române – Filiala Iași

A

 • Aaron, V., Patima și moartea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, Sibiu, 1808
 • Adoleshia Filotheos adică Îndeletnicire iubitoare de Dumnezeu, vol. III-V, București, 1819
 • Adunarea Cazaniilor, Viena, 1793
 • Alfavita cea sufletească, Iași, 1756
 • Alfavita sufletească, Sibiu, 1803
 • Amfilohie Hotiniul, De obște gheografie, Iași, 1795
 • Amfilohie Hotiniul, Elemente aritmetice arătate firești, Iași, 1795
 • Antim, Patriarhul Ierusalimului, Învățătură părintească, Iași, 1822
 • Antologhion, Râmnic, 1705
 • Antologhion, București, 1736
 • Antologhion, Râmnic, 1737
 • Apologhia adică cuvânt sau răspuns împotriva socotelii celor fără Dumnezeu, București, 1819
 • Apostol, București, 1683
 • Apostol, Buzău, 1704
 • Apostol, Râmnic, 1794
 • Atanasie din Paros, Epitome ton theion dogmaton, adică arătare sau adunare pre scurt, Mânăstirea Neamțului, 1816
 • Atanasie Staghiritul, Prescurtarea istoriei universal, vol. I-IV, București, 1826
 • Athanasie cel Mare, Întrebări și răspunsuri teologhicești, București, 1821
 • Atanasie cel Mare, Synopsis, Râmnic, 1783
 • Atârnare în loc de scrisoare asupra tratatului ocheliștilor pentru firea a toată lumea

B

C

D

 • Darvar, Dim., Mai nainte gătire spre cunoștința de Dumnezeu, Buda, 1818
 • Darvareos, Nicolaos, Culegere de înțelepciune, București, 1827
 • Diaconovici-Loga, C., Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, Buda, 1822
 • Dorotheiu, Cuvinte, Râmnic, 1784
 • Dosoftei, Precestnij Akafist I moleben…/Acatistul Născătoarei de Dumnezeu, Uniev, 1673
 • Dosoftei, Psaltirea în versuri, Uniev, 1673
 • Dosoftei, Viața și petrecerea sfinților, Iași, 1682
 • Dositheos, Istoria peri ton en Yerosolimos patriarheus avton…/Istoria patriarhilor Ierusalimului, București, 1715
 • Dovedire împotriva eresului armenilor, București, 1824

E

 • Eisagoghike ekthesia peri ton trion meghistonareton […], Snagov, 1699
 • Eis doxan tes agias, kai omousiu […]/Carte de rugăciuni, Iași, 1809
 • Epitomi ton teion dogmaton adică arătare sau adunare pe scurt a dumnezeieștilor dogme ale credinței alcătuită de Atanasie din Paros, Mânăstirea Neamț, 1816
 • Evanghelie, București, 1742
 • Evanghelie, București, 1760
 • Evanghelie, București, 1682
 • Evanghelie, Râmnic, 1794
 • Evanghelie, Râmnic, 1746
 • Evanghelie, Buda, 1812
 • Evanghelie, Snagov, 1697
 • Evanghelie greco-română, București, 1693
 • Evanghelie învățătoare, Mânăstirea Dealul, 1644
 • Evghenie Vulgaris, Îndeletnicire filosofească, Iași, 1819

F

G

H

 • Heineccius, Gottlieb, Filozofia cuvântului și a năravurilor adică logica și etica elementare. Tradusă de Eufrosin Poteca, Buda, 1829
 • Heineccius, Gottlieb, Stoicheia tes loghikes kai etikes filosofias. Elemente de filozofie, logică și etică, Viena, 1808

I

 • Ioan Gură de Aur, Cuvinte șase pentru preoție și ale altor trei Sfinți Părinți, București, 1820
 • Isaac Syrul, Dusepoleznaia kniga […]/Carte folositoare de suflet, Mânăstirea Neamț, 1813

Î

K

L

M

 • Macarie Egipteanul, Omiliile, București, 1775
 • Macarie Ieromonahul, Anastasimatariu bisericesc, Viena, 1823
 • Macarie Ieromonaul, Irmologhion sau Katavasieriu muzicesc, București, 1823
 • Maior, Petru, Didahii adecă învățături pentru creșterea fiilor, Buda, 1809
 • Maior, Petru, Istoria pentru începuturile românilor în Dacia, Buda, 1812
 • Maior, Petru, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morți, Buda, 1809
 • Manual de patriotism, Iași, 1829
 • Marki Anton, Auzug aus der für Normal und Haupt schulen vorgeschrieben deutsche sprachlehre/Extract din gramatica germano-română, Cernăuți, 1810
 • Mavrocordat, Alexandros, Istoria Sfântă, București, 1716
 • Maxim Peloponeziacul, Carte sau lumină, Snagov, 1699
 • Meletie Pigas, Ortodoxos didaskalia/Învățătura ortodoxă, București, 1769
 • Metastasio, Ahilefs la Schiro, Sibiu, 1797
 • Mineiul pe luna lui Ianuarie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Februarie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Martie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Aprilie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Mai, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Iunie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui August, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Septembrie, Râmnic, 1780
 • Mineiul pe luna lui Octombrie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Octombrie, Râmnic, 1776
 • Mineiul pe luna lui Noiembrie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Noiembrie, Râmnic, 1778
 • Mineiul pe luna lui Decembrie, Buzău, 1698
 • Mineiul pe luna lui Ianuarie, Râmnic, 1779
 • Mineiul pe luna lui Februarie, Râmnic, 1779
 • Mineiul pe luna lui Martie, Râmnic, 1779
 • Mineiul pe luna lui Aprilie, Râmnic, 1780
 • Mineiul pe luna lui Iunie, Râmnic, 1780
 • Mineiul pe luna lui Iulie, Râmnic, 1780
 • Mineiul pe luna lui August, Râmnci, 1780
 • Mineiul pe luna lui Septembrie, Buda, 1804
 • Mineiul pe luna lui Octombrie, Buda, 1804
 • Mineiul pe luna lui Noiembrie, Buda, 1804
 • Mineiul pe luna lui Decembrie, Buda, 1805
 • Mineiul pe luna lui Ianuarie, Buda, 1805
 • Mineiul pe luna lui Februarie, Buda, 1805
 • Mineiul pe luna lui Martie, Buda, 1805
 • Mineiul pe luna lui Aprilie, Buda, 1804
 • Mineiul pe luna lui Mai, Buda, 1804
 • Mineiul pe luna lui Iunie, Buda, 1804
 • Mineiul pe luna lui Iulie, Buda, 1805
 • Mineiul pe luna lui August, Buda, 1804
 • Mâna lui Damaschin, Iași, 1830
 • Molitvenic, Râmnic, 1793
 • Molnar, Ion, Retorică adică învățătura și întocmirea frumoasei cuvântări, Buda, 1798
 • Molnar, Ion, Deutsch-Wallachische sprachlehre, Sibiu, 1810
 • Molnar, Ion, Vovabularium nemțesc și românesc, Sibiu, 1822
 • Montesquieu, Mărimea romanilor, Craiova, 1830
 • Movilă, Petru, Ortodoxas omologhia tes pisteos tes katholikes kai apostolikes ekklesias, Snagov, 1699

N

O

 • Octoih, Buzău, 1700
 • Octoih, Râmnic, 1706
 • Octoih, Râmnic, 1750
 • Octoih, Râmnic, 1776
 • Octoih, Râmnic, 1811
 • Octoih, Buda, 1811
 • Octoihos adecă Optglasnic, Iași, 1818
 • Orânduială pentru sfințirea bisericii, București, 1809
 • Oștirile franțezilor în Rossia la leat 1812, București, 1826

P

R

 • Rumpf, I.D.F., Arătarea caracterului și a stăpânirei lui Alexandru I, Buda, 1815

S

T

U

 • Urmare întru Prea Sfânta Duminică a Paștelui și întru toată săptămâna cea luminată, Iași, 1821
 • Ușa pocăinței adică carte foarte folositoare și de suflet prea folositoare, Brașov, 1812

V

 • Văcărescu, Ianache, Observații sau băgări de seamă asupra regulelor gramaticii românești, Viena, 1787
 • Vamva, Neofit, Elementuri de filozofie morală pentru iubitoarea de învățătură, București, 1827
 • Vasici-Ungureanu, Pavel, Antropologhia sau scurtă cunoștință despre om, Buda, 1830
 • Vasilie cel Mare și Grigorie Bogoslovul, Cuvinte puține oarecare, București, 1826
 • Viața Sfântului Vasilie cel Nou, Râmnic, 1816
 • Viețile Sfinților din luna lui Ianuarie, Mânăstirea Neamț, 1812
 • Viețile Sfinților din luna lui Februarie, Mânăstirea Neamț, 1812
 • Viețile Sfinților din luna lui Martie, Mânăstirea Neamț, 1813
 • Viețile Sfinților din luna lui Aprilie, Mânăstirea Neamț, 1813
 • Viețile Sfinților din luna lui Iunie, Mânăstirea Neamț, 1813
 • Viețile Sfinților din luna lui Iulie, Mânăstirea Neamț, 1814
 • Viețile Sfinților din luna lui August, Mânăstirea Neamț, 1815
 • Viețile Sfinților din luna lui Octomvrie, Mânăstirea Neamț, 1809

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: