Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “iulie, 2012”

Steme atribuite Valahiei în Cronica Conciliului din Konstanz (sec. XV)

Ulrich von Richental, Concilium zu Konstanz (ediție tipărită în Augsburg la 1483)

Purtător de ochelari

Arderea pe rug a lui Jan Hus

Participanții la Conciliu

Sursa imaginilor: Digitale Sammlungen Darmstadt

Bucvar, Iași, 1755

„Bucvar sau înceapere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești, ce s-au tipărit acum întâi, cu porunca Preaosfințitului Mitropolit al Moldovii, Kir Iacov [Iacob Putneanul]. În Sfinta Mitropolie în Iași. Leat 1755”

Buchi sau slove

„Alcătuire din doao slove ce să... din Glasnice”

„Alcătuire din doao slove ce să… din Glasnice”

Sursa: http://www.dacoromanica.ro/

Dosoftei, Dumnezeiasca Liturghie, Iași, 1679

Dumnezeiasca liturghie 1„Dumnedzăiasca Liturghie, acmu întăi tipăritâ rumăniaște, cu multă osărdie, să-nțăliagă toți spăseniia lui Dumnedzău cu întreg înțăles. Tipăritu-s-au la svânta Mitropolie în Iași, mesiță mai, în anul 7187.

Dumnezeiasca liturghie 2Stihuri la luminatul gherb al Țărâi Moldovei

Capul cel de buor, de fiară vestită,
Sămneadză putiare țărăi nesmintită,
Pre câtu-i de mare fiara și buiacă,
Coarnele-m pășune la pământ îș pleacă
De pre chip să viade buorul ce-i place,
C-ar vria-n toată vriamia să stia țara-m pace.

Dumnezeiasca liturghie 3Cuvânt depreună cătră toată semințiia rumâniască

Luminatul întru pravoslavie și credincios în Părintele și Fiiul și Svântul Duh, Troiță într-o ființă și nedespărțâtă, unul Dumnedzău totputiarnic, făcător vădzutelor tuturor și nevădzutelor, Ioan Duca Voevoda, cu mila lui Dumnedzău Domn și oblăduitoriu a toată Țara Moldovei, dar, milă, pace, sănătate a toată semențiia româniască, tutinderia ce să află-ntr-această limbă pravoslavnici, cu toată inema ciarem de la Domnul Dumnedzău și izbăvitoriul nostru Is. Hs. Din cât s-au îndurat Dumnedzău de ni-au dăruit mila Sa, dăruim și noi acmu deodată acest dar limbii rumânești, svinta Liturghie, scoasă pre limbă rumâniască de pre

Dumnezeiasca liturghie 4elinească, de lauda lui Dumnedzău să-nțăliagă toți carii nu-nțăleg sârbiaște sau eliniaște. Caria priimind ca un odor cel mai scump ceresc, pre Dumnedzău să lăudaț și pre noi la svinta rugă nu uitareți și fiți sănătoși.

Aflat-am pe David, robul Meu; în Sfânta Mea milă l-am uns pe el (traducere din greacă).

Prealuminatului întru Iisus Hristos Ioan Duca Voevoda, Domnului și oblăduitoriului a toată Moldovlahiia, de la milostivul Dumnedzău Măriii tale poftim pace și sănătate într-ai mulți.”

Sursa: Dacoromanica. Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Navigare în articole