Tipărituri vechi

românești sau despre români

Pomelnicul de la Bistrița, 1407

”Изкоʌєнїєм ωтьца и съ поспѪшєнїємь сына и съвръшєнїємь скѦтого дȢха, начѦсѦ си помѢникь к ʌѢто 6915 єндиктıон єı крѪг сʌъньцoy кз, ʌоуны иi въ храмѢ oyспѢнїa прѢчистыѦ БʌадычицѪ нашѦ БогородицѪ и приснодѢвы марıѦ ижє на Быстрици”

Cu voia Tatalui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a început acest pomelnic în anul 1407, indictionul 15, crugul Soarelui 27, al lunei 18, în hramul Adormirei Preacuratei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioarei Maria, ce-i la Bistrița […]

Cine va îndrăzni să scrie pe oricine în acest pomelnic fără sfatul egumenului și tuturor celor întru Hristos frați sau pe sine sau pe un altul sau pe părinte sau pe oricine sau va lua ceva de la cineva și va voi aceasta să o scrie, unul ca acela să fie blestemat de Domnul Dumnezeu și de Preacurata Născătoare de Dumnezeu și de cei 12 Sfinți Apostoli și de cei 318 Sfinți Părinți, cei de la Niceia.

”Здє поминаѪтсѦ Бʌагочистивiи господарiє зємʌи моʌдовʌахыискыѦ ижє сѪть си

ПомѢни господи правосʌавныѦ господарѦ зємʌѦ сєѦ”

Aici se pomenesc Binecinstitorii Domni ai Țării Moldovalahiei care sunt aceștia pomenește Doamne pe dreptcredincioșii Domni ai Țării acesteia.

Pomenește Doamne pe Bogdan voevod.
Pomenește Doamne pe Lațco voevod.

Pomenește Doamne pe Costea Voevod.
Pomenește Doamne pe Petru Voevod.
Pomenește Doamne pe Roman Voevod.
Pomenește Doamne pe Ștefan Voevod.
Pomenește Doamne pe Iuga Voevod.
Pomenește Doamne pe dreptcredinciosul domn Alexandru Voevod, adevăratul ctitor al acestui Sfânt lăcaș și pe fratele său Bogdan și pe mama lor: Anastasia, și pe doamna Ana. Pe doamna Maria și pe fiica ei Ana. Pe doamna Maria și pe doamna Vasilisa și pe doamna Anastasia.
Pomenește Doamne pe Ilie Voevod.
Pomenește doamne pe Ștefan Voevod și pe doamna lui Maria și pe fiul lor: Alexandru, și pe fiica lor: Alexandria.

Și pe mama lui: doamna Stana.
Pomenește Doamne pe Roman Voevod Iliașevici.
Pomenește Doamne pe Petru Voevod, fiul lui Alexandru Voevod.
Pomenește Doamne pe Bogdan Voevod.
Pomenește Doamne pe Alexandru Voevod cel Tânăr.

”ПомѢни господи Бʌагочистиваго господарѢ стєфана воєводѪ, сѪнъ Богдана воєводы и матєрє єго ωʌтѢ и сыны єго: AʌєѮандрь, иʌїaша, пєтра, Богдана и Богдана вʌада”

Pomenește Doamne pe Binecinstitorul Domn Ștefan Voevod, fiul lui Bogdan Voevod și pe mama sa: Oltea, și fiii sai: pe Alexandru, pe Iliaș, pe Petru, pe Bogdan și pe Bogdan Vlad, și pe fiica lui: Olena, și pe doamnele sale: Eudochia, Maria și altă Marie și Mărușca, mama lui Alexandru, și pe frații săi: Ioachim, Ion și Cârstea, și pe surorile sale: Maria și Sora.
Pomenește Doamne sufletul robilor Tăi: al lui Radul Voevod și al doamnei lui, Maria (munteni). Al lui Manoil și al doamnei lui, Ana. Al lui Avraam, al Anei, al lui Isac, al lui Iacov, al lui Melhisedec, al lui David (ai Mangopului).

Sursa: Pomelnicul Mănăstirii Bistrița, publicat de Damian Bogdan, București, 1941

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: