Tipărituri vechi

românești sau despre români

Voievodul Transilvaniei confiscă posesiunile unor cnezi care se răsculaseră (Hațeg, 1435)

Voievodul Transilvaniei, cnezi din Hateg, 1435„Noi, Ladislau Chaak, voievodul Transilvaniei și comite de Solnoc, dăm de știre multor credincioși ai lui Hristos, care vor vedea scrisoarea de față… și le arătăm prin această scrisoare… că Costea, precum și Stanciu și popa Vâlcu, foștii cneji din Râușor, districtul Hațeg, împreună cu frații și fiii lor, arătând cu nerușinare necredința lor față de demnitatea voievodatului nostru, au pustiit și au devastat moșiile acelui domn al nostru, ținute și stăpânite de către ei până acum în calitate de cneji, apoi refugiindu-se în chip rușinos și necredincios în părțile Moldovei și făcând aceasta pe ascuns, acum, se spune, că ei, împreună cu toți dușmanii și potrivnicii acestui regat, uneltind spre pustiirea și devastarea acestui regat, au săvârșit și săvârșesc multe jafuri, furturi și alte rele de acest fel. Și, deoarece s-a arătat că întreg cnezatul lor, și anume dreapta jumătate a întregului cnezat din moșia Râușor sus-amintită, precum și al satului lor liber numit Șerel, aflătoare în același district, din pricina numitei lor necredințe, a fost trecut și readus, după rânduială, în stăpânirea împăratului nostru și în mâinile noastre; de aceea, noi, împreună cu jurații și cu obștea nobililor și cnezilor acelui district Hațeg, după o chibzuită judecată și după sfatul și învoirea acelora precum și în temeiul autorității și în numele domnului nostru, împăratul, și din deplinătatea puterilor voievodatului nostru, înlăturăm din numitul lor cnezat, avut și aflător în zisa moșie numită Râușor, precum și în zisul sat liber numit Șerel, pe sus-amintiții Costea, Stanciu și popa Vâlcu împreună cu frații și moștenitorii lor, și poruncim să fie dați la o parte cu totul și să fie lipsiți de acest cnezat în veci, și impunem, în numele maiestății sale, tuturor necredincioșilor țării, din luminăția zisului nostru domn, tăcere pe veci […]

De aceea, noi, atât pentru serviciile părintelui, cât și pentru serviciile aceluiași Mihail, Basarab… am hotărât să le dăm sus-amintiților Mihail, Basarab și Ioan, fiii lui Ioan și, prin ei, fiilor lor și moștenitorilor lor și tuturor urmașilor lor… numitul cnezat al des-amintiților Costea, Stanciu și Vâlcu și al fraților și urmașilor lor…, avut și aflător în moșia Râușor și în satul liber Șerel, împreună cu toate folosințele acelui cnezat și cu toate cele ce țin de ele, și anume pământurile de arătură, lucrate și nelucrate, pădurile, dumbrăvile, mărăcinișurile, luncile, fânețurile, apele și râurile curgătoare, câmpurile, dealurile, munții și în general toate întregirile și dependințele folosințelor, care țin cu drept de acesta, și sub aceleași adevărate și vechi hotare și margini, sub care jumătatea întregului cnezat sus-numit a fost ținută și stăpânită și până acum de către pomeniții Costea, Stanciu și Vâlcu, ca în numele sus-amintitului nostru domn împărat și după obiceiul și rânduiala satului liber, ca și după dreptul nostru de danie de mai înainte… să-l țină și să-l stăpânească în veci și nestrămutat și să-l aibă cu drept deplin, iar în ce privește foloasele din cens și din dare regească… a satelor libere, date și hărăzite de noi amintiților Mihail, Basarab și Ioan, în chipul arătat mai sus, am hotărât să-i iertăm și să-i slobozim pe ei și pe urmașii lor pe vechi și chiar îi iertăm și îi slobozim… prin mijlocirea scrisorii noastre […]”

Sursa traducerii: Documenta Romaniae Historica, Seria D. Relații între Țările Române, Vol. I (1222-1456), București, 1977.
Sursă facsimil: Maria Holban, Virginia Sacerdoțeanu, Culegere de facsimile pentru școala de arhivistică, Seria latină, fasc. I, București, 1942.
Ambele lucrări pe www.dacoromanica.ro

Anunțuri

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: