Tipărituri vechi

românești sau despre români

Stemele reunite ale Moldovei și Țării Românești în secolul al XVIII-lea

Despre datorii, București, 1719 (autor: Nicolae Alexandru Mavrocordat)

Apostol, Buzău, 1743 (contributor: Neofit, Episcopul Râmnicului)

„Stihuri politice 10 asupra prea Înălțatului, Slăvitului, și Blagocestivului Domn, Io Mihai Răcoviță Voevoda.

Aceaste doao peceț, Hristos le găteaște.
Și Domnului Mihail, i le dăruiaște,
Ca să poată stăpăni, cu bună voire,
Îndelungăndu-l pre el, întru norocire,
Buurl, stăpân Moldoavei că ai fost te însemnează
Corbul al Țării Rumănești Domn te adeverează.
Iar Crucea, pravoslaviei bun paznic te arată
Mihaile, cu blăndeațe, cu inimă curată
Aceasta în veaci te va păzi cu cinste și cu pace,
Și pre vrăjmaș îi va surpa, ca praful îl va face.”

Liturghie, București, 1747 (contributor: Neofit, Episcopul Râmnicului)

„Asupra peceții stihuri politice, a Țării Rumânești cu bună ferice

Aceaste doao Peceți, Hristos le găteaște,
Și Domnului Costandin i le dăruiaște.
Ca să poată stăpăni cu bună voire,
Îndălungându-l pre el întru Norocire.”

Molitvenic, Iași, 1749 (contributori: Nichifor Peloponezianul, Mitropolit al Moldovei, Grigore Ghica al II-lea)

„Stihuri politice asupra Stemei prea Luminatului și ‘nălțatului Domn (Grigore Ghica al II-lea)

Spata Buzduganul Armă înpărătească
Coruna și Bourul Domn Moldovei că ești arată
Soarele și Luna cu lumina dau-ți raze,
Corbul Țărâi Rumânești stăpân ca … te însămneadză
Iară sfânta cruce armă sufletească,
Pravoslaviei bun paznic te arată.
Grigorie prea înțăleptule cu inimă curată.
Încinge-ți Doamne această armă de biruință,
Ia-ți pre Hristos săgeată cu bună credință.
Încordează-l spre pizmași cu nădeajde mare
Și Domnul îți va agiuta cel în răzbioiu tare.
Aceasta în veaci de va păzi cu cinste și pace
Pre vrăjmași vei surpa, ca praful s-or face.
După aceastea toate luminate Doamne,
Vei dobândi în ceriu cu sfinții înpărați Făgăduit…”

Ceaslov, Iași, 1750 (contribuitor: Nichifor Peloponezianul, Mitropolit al Moldovei)

„Corbul și cu crucea, adevărat, te încorunează
Că ai oblăduit Vlahie te înfățășază,
Bourul dar Domn Moldaviei te adeverează […]”

Pravoslavnica învățătură, București, 1794 (contributor: Dositei Filitti, Mitropolit al Ungrovlahiei)

„Stihuri Poeticești, asupra Peceții, din Coroana prea Luminatului Domn, Io Alexandru Constantin Muruz Voevod.

Doao Seamne ce-i Peceate s-au însemnat,
Domnului Alexandru i s-au încredințat.
Un Semn c-au fost Domn Moldovei îl arată,
Alt al Țării Rumânești această dată.
Să poată stăpâni cu bună voire,
Îndelungând pre el întru Norocire.”

Liturghie, Iași, 1794 (contributor: Iacob Stamati, Mitropolit al Moldovei)

„Stihuri asupra Peceții Preaînălțatului Domnului nostru

Buorul, și Corbul, carele Stema Moldavii însemnează,
Pre mărie-sa Mihai Costantin Voevod Domn adeverează.

Carele pentru a sa bunătate și multă vrednicie,
Fu ales de Înpărăție, și pus la această Domnie.

Tu dară Doamne Iisuse Hristoase Marele Înpărat,
Carele pre acest Domn Luminat însuți l-ai încoronat.

Păzește-l în pace, cu sănătate, cu viață fericită,
Întru al Moldavii pre înălțat scaun cu domnie slăvită.

Iară după toate aceste vremelnice și trecătoare,
Rugămu-ne ca să dăruești Mării sale și vecinica desfătare.”

Penticostarion, București, 1800 (contributor: Dositei Filitti, Mitropolit al Ungrovlahiei)

„Stihuri poeticești, asupra peceții din Coroana Prea Luminatului și Prea Înălțatului Domn Io Alexandru Constantin Muruzi Voevod.

Doao seamne ce-i Peceate s-au însemnat,
Domnului Alexandru i s-au ăncredințat.
Și un semn că au fost Domn Moldaviei îl arată.
Alt al Țării Rumânești încă și această dată.
Să poată stăpâni cu bună voire.
Îndelungând pre el întru norocire.”

Sursa imaginilor:  http://www.dacoromanica.ro/

Single Post Navigation

2 thoughts on “Stemele reunite ale Moldovei și Țării Românești în secolul al XVIII-lea

  1. Agatârsul/ Chisinau on said:

    Ce bucurie pentru ochii nostri, aceste imagini de la inaintasii nostri.
    Oare mai suntem demni de ei ?
    Ramânând rastigniti in toate partile sub bocancii ocupantilor rusi ?

  2. Uite că ,,cele trei Țări Române” despre care incă le spunem copiiilor la școală au fost, de fapt, două…

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: