Tipărituri vechi

românești sau despre români

Molităvnic izvodit din slovenie pre limba rumăniască (Alba Iulia, 1689)

”Molităvnic izvodit din slovenie pre limba rumăniască supt crăirea și biruința Prealuminatului și Milostivului Domn, Mihail Apafi, cel mai Mare, din mila lui Dumnedzău, craiul Ardealului, domnul părților Țărăi Ungurești, șpanul săcuilor i proci, și cu blagosloveniia Prea osfințitului Părinte, Kir Varlaam, Mitropolitul Belgradului [Alba Iulia], și a toatî Țara Ardealului. Tipăritu-s-au în Mitropolia Belgradului. Anii Domnului 1689. April, 22 de dzile.

Molitvenic, 1689Cuvănt cătră cetitori.

Știu iubite cetitorule, că vei afla lipsî în slove, în cuvinte, încă mai tare întru înțeles. Săvai că încăt am putut am silit, iară de n-am și agiuns la înțeles desăvărșit ce de am pus pe frămuseația casei lui Dumnedzău plumb și arame încî cu toatî osărdiia am nevoit. Iară cui au dat Dumnedzău aur și pietri scumpe să pue și să facă, noi încă vom ceti și vom mulțămi.

De la Domnul Hristos Ție tot binele poftitoriu.
Popa Ioann din Vinți.
M.D.

Molitvenic, 1689 (2)Slavă și laudî lui Dumnedzău Unuia în Troițî îi dăm, care bine au vrut de vădzum dupî început și săvârșitul cărții aceștiia ce să dzice Molităvnic. Iară pretine pravoslavnice cetitoriule cu umilințî te rugăm, ca de vei afla nescare greșuri în lucrul acesta al nostru, al Tipografii să nu blastămi, ce cu blăndeațe îndrepteadză și plineaște, căce că și noi sintem oameni aseamene cu neputințe ținuți de slaba fire, care nu lasă pre nice un om a rămănea fărî greșalî. Ce iarî te rugăm pravoslavnice cetitoriule, iartî, iartî, ca și tu să dobândești ertăciune (de la) Domnul nostru I(isu)s H(risto)s, al căruia (dar și) milî și noi ne rugăm lui să fie cu tine (pururea).

Chiriac G. i Tipog(raf) Mol(doveanul).”

 Surse: http://www.dacoromanica.ro/ , Biblioteca Națională a României


Single Post Navigation

One thought on “Molităvnic izvodit din slovenie pre limba rumăniască (Alba Iulia, 1689)

  1. Pingback: Gramatica românească a lui Radu Tempea (Sibiu, 1797) | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: