Tipărituri vechi

românești sau despre români

Biblia de la București (1688)

„Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi şi ale cei noao leage toate care s-au tălmăcit dupre limba elinască spre înţeleagerea limbii rumâneşti, cu porunca prebunului creştin şi luminatului domn Ioan Şărban Cantacozino Basarabă Voievod şi cu îndemnarea dumnealui Costandin Brâncoveanul, marele logofăt nepot de sor al Măriei Sale, carele, după prestăvirea acestui mai suspomenit domnu, Putearnicul Dumnezău, den aleagerea a toatei Ţări Rumâneşti, pre dumnealui l-au coronat cu domnia şi stăpânirea a toată Ţara Ungrovlahiei. Şi întru zilele Măriei Sale s-au săvârşit acest Dumnezăiesc lucru. Carele şi toată cheltuiala cea de săvârşit o au rădicat. Tipăritu-s-au întâiu în scaunul Mitropoliei Bucureştilor în vremea păstoriei Preasfinţitului părinte Chir Theodosie mitropolitul ţării şi exarhu laturilor şi pentru cea de obşte priinţă s-au dăruit neamului rumânesc, la anul de la facerea lumii, 7197, iară de la spăsenia lumii, 1688, în luna lui noiembri în 10 zile.”

„Stihuri 8 asupra stemei prea luminatului și înnălțatului Domn Ioan Șărban C. B. Voevod.

Soarele luna gripsorul și corbul înpreună,
încă și spata cu buzduganul spre laudă să adună
Și aceaste Doamne-ți înpletesc stemă înfrumusețată,
în loc de părinți soarele și luna ți să arată.
Luminătoriu născându-te, neamului și moșiei,
prea vrednic stăpânitoriu țărâi și politiei.
Iară corbul, care au hrănit pre cel flămând Ilie,
aduce-ți Doamne cu crucea puteare și tărie.
Întinde-te ca gripsorului, spre toate stăpâneaște,
și cu spata și cu buzduganul spre vrăjmași izbândeaște
Spre cei văzuți și nevăzuți, cu mare biruință;
precum rugăm pre Dumnezău cu multă umilință
Să te întărească minunat, în domnie slăvită
cu pace și cu liniște, cu viață norocită,
Și întru al său Dumnezăesc lăcaș și fericire
să-ți dea cerescul înpărat, parte de moștenire.

Plecat robul Măriei tale,
Radul logofăt.

Ultima pagină din Biblie

Ultima pagină din Biblie

A tot meșterșugul tipografiei și îndireptării cuvintelor rumănești ostenitoriu, de Dumnezeu iubitoriul Mitrofan Episcopul de Huși. Și s-au început acest dumnezăesc lucru în luna lui Noemvrie, anul de la începutul lumii 7196 și s-au săvârșit în Septemvrie anul 7197.

Pre tine pravoslavnice cititoriu, cu umilință te rugăm, citind pre aciastă sfântă și dumnezeiască carte, unde vei afla niscare lunecături în lucru acesta al nostru să nu blestemi, ce ca un bun și cu bună inemă îndireptează și nu ne pune întru ponos, ce iartă, că și noi suntem oameni, aseamene pătimași ținuți de slabă fire, carea nu lasă nici pre un om a râmănea fără greșeala, că pre cât am putut cu nevoință am lucrat, și pre cum am aflat în izvod așa am dat și în tipariu. Ce te rugăm iartă, ca și tu să dobândești ertăciune de la prea Puternicul Dumnezău, al căruia dar și milă, și noi îl rugăm să fie cu tine pururea.

Acelaș care e scris mai sus
Cu toți ai săi ucenici te roagă.

Precum doresc să sosească la vadul cel cu adăpostire, carii sânt bătuți de valuri întru luciul mării, așa am dorit și eu să sosesc la sfârșitul cărții aceștiia.

Slavă lui Dumnezău celui ce ne-au ajutat după început, de am ajuns și săvârșitul.”

Sursele imaginilor: http://www.dacoromanica.ro/

Biblioteca Națională a României (ultima imagine)

Consultați alfabetul chirilic românesc

Publicitate

Single Post Navigation

4 thoughts on “Biblia de la București (1688)

  1. Pingback: Colecția de carte veche românească de la casa Dosoftei, din Iași « Tipărituri vechi românești

  2. Pingback: Trei colecții de carte veche românească « Tipărituri vechi

  3. Pingback: Fondul de carte veche românească al Academiei Române Filiala Iași, A-D « Tipărituri vechi

  4. Pingback: Biblia de la Blaj (1795) | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: