Tipărituri vechi

românești sau despre români

Hrisoave pentru înființarea Seminarului Teologic din Mânăstirea Neamțului și a Gimnaziului și Internatului din Târgu Neamț, 1857

Hrisoave, 1857

„Hrisoavele Î.S. Princepelui domnitoriu Grigorie A. Ghica v(oie)v(od), date sf. monastiri Neamțul și Secul, pentru înființarea Seminariului din Monastire, a Gimnasiului și a Internatului din T. Neamțului; însoțite de lucrările desființărei acestor Scoale. No. 1. Iassi. 1857.

Hrisov

Hrisovu

Prea Sănțitului Mitropolit al țerei, D. Sofronie Miclescu, înfățoșindu-ne cererea Sfatului Ocărmuitoriu în săntele Monastiri Neamțul și Secul, presidat de Arhimandritul, însărcinat prin ofisul nostru de împlinitor de Stareț, au adus la cunoștința Domniei Noastre, că: această săntă Lavră pătrunsă de înalta sa chiemare pentru a respunde scopului fericiților titori, înzestrătorii ei, precum și așteptărei poporului bisericei lui Iisus Hristos; pe lăngă ospitalul de bolnavi și Ospițiile de alienați și seraci ce are, fapte ale filantropiei Evangelice, pe care practicăndu-se din început, sințitul cler au meritat după drept epitetul de părinți, și pentru care, Măntuitoriul fericește pe făptuitorii zicănd: fericiți făcătorii de bine, că aciia fiii lui Dumnezeu se vor chiema, și iarăși le zice: veniți binecuvăntații părintelui meu de moșteniți împărățiea gătită lor. – Pre lăngă aceste diregeri ale harităței crestine, au înființat și o Seminarie întru care propuindu-să toate științele cerute pentru aciia carii au a plini dumnezeiasca misie: mergănd învățați toate limbele, să se aprindă

Hrisov. Clasa I

făclia Teologiei, pusă pe baza științelor propedeutice care să lumineze tuturor. Act-feliu, biserica Ortodoxă Romănă să se înzăstreze cu ai săi ierarhi, precum au stătut: Vasilii, Grigorii, Ioanii, Chirilii și Atanasii, carii, ca păstori zeloși se îndrepte turma cea cuvăntătoare cătră măntuire, și ca adevărați păstori, să pună sufletele lor pentru biserică și pentru poporul acestei de Dumnezeu păzite țeri.

Spre acest scop, sfatul soborului Ni-au alăturat prospectul și programele, cuprinzătoare de obiectele ce au a se propune, care cercetăndu-să de cătră prea sănțitul Mitropolit și de cătră Departamentul Cultului și al Instrucției Publice, s-au aprobat și de cătră Noi. Aceste sănt:

A. Programă de obiectele ce au a se propune în cele patru clase de gradul I

Clasa I

Cunoștința literilor, silabirea, cetirea, formarea literilor și scrierea simplă. Numerarea și scrierea numerilor, rugăciunile și căntările bisericești.

Clasa II

Cetirea cu diverse litere de tipariu și de bucăți istorice. Aritmetica: adunarea, subtragerea, înmulțirea, împărțirea, cu numere simple, calcularea de rost. Religia: Semestru I. catihismul cel mic, căntările bisericești. Semestru II. cetirea din Evangelia de la Matei, catehismul cel mic, căntările bisericești. Istoriea: Semestrul I. Biografii din Istoria Romanilor pănă la anul Romei 490. Istoria vechiului Testament partea întăia. Semestrul II. Biografii de Istoria Romanilor pănă la anul 723, Istoria vechiului testament partea II. Geografia: cunoștințe preliminarie

Hrisov. Clasa III

de geografia Moldovei și de geografia sacră. Caligrafia.

Clasa III

Gramatica Romănă, partea analitică; compuneri în scoală și acasă. Cetire în latinește și în grecește. Aritmetica: cele patru speții cu numere compuse, abstrase și concrete; regula de trei, cetirea din Evangelie de la Marcu. Semestrul II. catehismul cel mare, cetirea de la Luca, căntările bisericești. Istoria: semestrul I. Biografii din Istoria Împăraților Romani, pănă la anul lui Hristos 476; Istoria Vechiului Testament partea III. Semestru II. Biografii din Istoria Împăraților Bizantini și a Domnilor Romăni, pănă la anul 1453; Istoria Noului Testament partea I. Geografia: semestru I. geografia Principatelor Romănești și cea săntă pe timpul Apostolilor. Semestru II. geografia țerilor circumvecine și cea sacră, pe timpul lui Constantin marele și Iustinian. Caligrafia.

Clasa IV

Gramatica Romănă, partea Analitică și Sintactică, compuneri în scoală și acasă, eserciție în stil, pentru trebuințele ordinare ale vieței. Gramatica limbei latine și a acelei grecești. Aritmetica: regula de trei simplă și compusă, frănturile, cunoștința măsurilor, greutăților și a monetelor. Religia: semestru I. Datoriile creștinului, cetirea din Evangelie, căntările bisericești. Semestru II. din faptele Apostolilor și din Epistole, Istoria Biblică, căntările bisericești. Istoria: Semestrul I. Biografii din Istoria Domnilor Romăni pănă la anul 1650, Istoria Noului Testament partea II. Semestru II. Biografii din Istoria Domnilor Romăni pănă la anul 1850, Istoria Noului Testament partea III […] ”

Sursa fotocopiei: Biblioteca Academiei Române – filiala Iași

Single Post Navigation

2 thoughts on “Hrisoave pentru înființarea Seminarului Teologic din Mânăstirea Neamțului și a Gimnaziului și Internatului din Târgu Neamț, 1857

  1. businesspentrumoney on said:

    Foarte frumos ce faceti. Puneti la dispozitie informatii pretioase. Felicitari.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: