Tipărituri vechi

românești sau despre români

Bibliografia românească modernă (1831-1918)

BLAJ

 1. Ioan Rus, Icoana Pământului sau Carte de Geografie, 1842
 2. Ioan Micu Moldovanu, Istoria Ardealului, 1866

BUCUREȘTI

 1. Anton Pann, Îndreptătorul bețivilor, 1832
 2. Lucrările Obicinuitei Obşteşti Adunări din anul 1832
 3. Cezar Bolliac, Operile, 1835
 4. Iosif Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă, 1835
 5. Florian Aaron, Idee repede de Istoria Prințipatului Țării Rumânești, Tomul II, 1837
 6. Vestitele vitejii ale lui Mihaiu Vodă, 1837
 7. Carte ghicitoare a Împăratului Solomon, 1839
 8. Povestiri din Spaimile Vrăjitorești, 1839
 9. Scarlat Tâmpeanu, Geografia Țării Românești, 1840
 10. Anuarul Prințipatului Țării Rumânești, 1842
 11. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, 1847
 12. Anton Pann, Fabule și istorioare auzite și versificate, 1847
 13. Regulamentul organic, 1847
 14. Jonathan Swift, Căllĕtoriile lui Gulliver în țere depărtate, 1848
 15. Ianache Pashal, Dialog în trei limbi, 1849
 16. Reglement ostășesc, 1850
 17. Iosif Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă, 1851
 18. Anton Pann, Culegere de proverburi sau Povestea vorbii, Partea I, 1852
 19. Anton Pann, Spitalul amorului sau Cântătorul dorului, broșurile II-III, 1852
 20. Anton Pann, Nesdrăvăniile lui Nastratin Hogea, 1853
 21. Anton Pann, Memorabilul Focului mare, întâmplat în București în zioa de Paști, anul 1847, 1854
 22. Ioan Penescu, Catehismul bunei creșteri a fetelor, 1854
 23. Istoria și întâmplările Baronului de Miunhausen, 1855
 24. Iulius Barasch, Cursul de igiena populară, 1857
 25. Momente de distracție sau bune aventuri, 1857
 26. George Ioanid, Istoria Moldo-Romăniei, 1858

BUDA

 1. Pavel Vasici, Dietetica sau învățătură a păstra întreaga sănătate, 1831

CERNĂUȚI

 1. Samoil Andrievici, Cuvântare spre mângâierea și îmbărbătarea norodului, 1848
 2. Bucoavnă pentru întrebuințarea junimei moldo-române din Bucovina [1850-1860]

CHIȘINĂU

 1. Ioan Sârbu, Fabule, 1851
 2. Ioan Sârbu, Alcătuirele, 1852
 3. Ioan Doncev, Cursul primitiv de limbă rumânâ, 1865
 4. Pilde și povețe. Întăia carte moldovenească de cetire, 1908

IAȘI

 1. Veniamin Costachi, Funie sau Frânghie întreită, 1831
 2. Iubitoriul de înțelepciune, 1831
 3. Codică țivilă sau politicească a Prințipatului Moldovii, 1833
 4. Gheorghe Săulescu, Gramatică românească, 1833
 5. Veniamin Costachi, Dumnezeieștile liturghii, 1834
 6. Dimitrie Cantemir, Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Tomul I, 1835
 7. Gheorghe Asachi, Poezii, 1836
 8. Iacob Cihac, Istoria Naturală, 1837
 9. Costache Negruzzi, Aprodul Purice, 1837
 10. Ioan Albineț, Macroviotica seau regule pentru păstrarea sănătăței, 1838
 11. Gheorghe Asachi, Elemente de matematică, Partea III, 1838
 12. V. Popescu-Scriban, Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țerii Românești, 1838
 13. Aritmetică sau Învățătura socotelilor, 1839
 14. Vasile Fabian Bob, Gheografia elementară, 1840
 15. Teodor Stamati, Manual de Istoria naturală, 1841
 16. Gheorghe Asachi, Lexicon de conversație, 1842
 17. Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, 200 de rețete cercate, 1842
 18. Mihailic de Hodocin, Proect pentru băi publice și o shoală de înotat, 1843
 19. Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională, 1843
 20. Gheorghe Șincai, Hronica Românilor şi a mai multor neamuri, 1843
 21. Ioan Albineț, Manual de Istoria Principatului Moldavei, Partea I, 1845
 22. Ion Ionescu de la Brad, Calendar pentru bunul gospodar, 1845
 23. Reglementul Organic a Prințipatului Moldovei, 1846
 24. Manolachi Drăghici, Rețete cercate în număr de 500, 1846
 25. Dimitrie Pop, Povățuitorul educației copiilor de amăndoă sexurile, 1846
 26. Proect de reorganizația îmvățeturilor publice în Prințipatul Moldovei, 1847
 27. Gheorghe Săulescu, Abețedariu romănescu, 1847
 28. Povățuiri pentru sătenii Moldovei la tămplare de holeră, 1848
 29. Spițăriea casnică sau de drum, 1848
 30. Encolpiul doctorilor sau Medicina practică, 1849
 31. Teodor Stamati, Fizica elementară pentru clasele colegiale din Prințipatul Moldovei, 1849
 32. Nicolae Istrati, Mihul, 1850
 33. Așăzământ pentru reorganizarea îmvățăturilor publice în Principatul Moldovei, Iași, 1851
 34. Mihail Cantemir Moldovanul, 1851
 35. Vasile Alecsandri, Balade adunate și îndreptate, 1852-1853
 36. Neculae Suțu, Notiții statistice asupra Moldaviei, 1852
 37. Vasile Peltechi, Ențiclopedie ruso-română, 1854
 38. Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Tomul I, 1855
 39. Dispozițiile privitoare de închisorile publice în Moldova, 1856
 40. Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Tomul II, 1856
 41. Gheorghe Asachi, Țiganii. Idilu cu căntice, 1856
 42. Costachi Conachi, Poesii. Alcătuiri și tălmăciri, 1856
 43. Nicolae Istrati, Despre cvestiea dzilei în Moldova, 1856
 44. Elias Regnault, Istorie politică și socială a Principatelor Dunărene, 1856
 45. Teodor Stamati, Disionaraș romănesc de cuvinte tehnice, 1856
 46. Hrisoavele Î.S. Princepelui domnitoriu Grigorie A. Ghica vv., date sf. monastiri Neamțul și Secul, pentru înființarea Seminariului din Monastire, a Gimnasiului și a Internatului din T. Neamțului, 1857
 47. Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei, Tomul I, 1857
 48. Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei, Tomul II, 1857
 49. Costache Negruzzi, Păcatele tinerețelor, 1857
 50. Așăzămăntul coloniilor bulgare, 1858
 51. Doctorul și iconomul casnic, 1858
 52. Teodor Codrescu, Dimitrie Gusti, Istoria românilor, 1860
 53. Constantin Stamati, Muza românească, 1868

MÂNĂSTIREA NEAMȚ

 1. Viața cuviosului stareț Paisie, 1836
 2. Hronograf, 1837
 3. Mineiul lunii lui August, 1846

ODESA

 1. Alexandru Baldescul, Dicționar ruso-moldovenesc, 1896

PARIS

 1. Corespondența secretă a domnului Vogoride, caimacamul Principatului Moldaviei, 1857

SANKT PETERSBURG

 1. Iacob Hâncu, Gramatica valaho-moldovenească, 1840

SIBIU

 1. Anton Pann, Noul Erotocrit, 1837
 2. Vasilie Popp, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări, 1838

VIENA

 1. Aron Pumnul, Lepturariu românesc, Viena, 1862-1863
 2. Abecedariu cu slove cirilice și cu litere romane, 1868
%d blogeri au apreciat asta: