Tipărituri vechi

românești sau despre români

Bibliografia românească modernă (1831-1918)

BLAJ

 1. Ioan Rus, Icoana Pământului sau Carte de Geografie, 1842
 2. Ioan Micu Moldovanu, Istoria Ardealului, 1866

BRAȘOV

Pavel Vasici, Neputința și a ei totala vindecare, 1846

BUCUREȘTI

 1. Anton Pann, Îndreptătorul bețivilor, 1832
 2. Lucrările Obicinuitei Obşteşti Adunări din anul 1832
 3. Cezar Bolliac, Operile, 1835
 4. Iosif Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă, 1835
 5. Florian Aaron, Idee repede de Istoria Prințipatului Țării Rumânești, Tomul II, 1837
 6. Vestitele vitejii ale lui Mihaiu Vodă, 1837
 7. Carte ghicitoare a Împăratului Solomon, 1839
 8. Povestiri din Spaimile Vrăjitorești, 1839
 9. Scarlat Tâmpeanu, Geografia Țării Românești, 1840
 10. Înștiințare a Eforii Spitalului Brâncovenesc, 1840
 11. Anuarul Prințipatului Țării Rumânești, 1842
 12. Manual pentru îngrijitorii și îngrijitoarele de bolnavi, 1842
 13. Iosif Genilie, Principe de Geografie și Astronomie, 1847
 14. Anton Pann, Fabule și istorioare auzite și versificate, 1847
 15. Regulamentul organic, 1847
 16. Tâlcuirea viselor, 1847
 17. Jonathan Swift, Căllĕtoriile lui Gulliver în țere depărtate, 1848
 18. Carte de bucate, 1849
 19. Ianache Pashal, Dialog în trei limbi, 1849
 20. Reglement ostășesc, 1850
 21. Iosif Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă, 1851
 22. Anton Pann, Culegere de proverburi sau Povestea vorbii, Partea I, 1852
 23. Anton Pann, Spitalul amorului sau Cântătorul dorului, broșurile II-III, 1852
 24. Anton Pann, Nesdrăvăniile lui Nastratin Hogea, 1853
 25. Săteanul creștin, 1853
 26. Anton Pann, Înțeleptul Archir cu nepotul său Anadam1854
 27. Anton Pann, Memorabilul Focului mare, întâmplat în București în zioa de Paști, anul 1847, 1854
 28. Ioan Penescu, Catehismul bunei creșteri a fetelor, 1854
 29. Istoria și întâmplările Baronului de Miunhausen, 1855
 30. Calendar cu prevestirile adevăratului astronom antic Cazamia pentru anul visect 1856
 31. Iulius Barasch, Cursul de igiena populară, 1857
 32. Momente de distracție sau bune aventuri, 1857
 33. George Ioanid, Istoria Moldo-Romăniei, 1858

BUDA

 1. Pavel Vasici, Dietetica sau învățătură a păstra întreaga sănătate, 1831

CERNĂUȚI

 1. Samoil Andrievici, Cuvântare spre mângâierea și îmbărbătarea norodului, 1848
 2. Bucoavnă pentru întrebuințarea junimei moldo-române din Bucovina [1850-1860]

CHIȘINĂU

 1. Ioan Sârbu, Fabule, 1851
 2. Ioan Sârbu, Alcătuirele, 1852
 3. Ioan Doncev, Cursul primitiv de limbă rumânâ, 1865
 4. Pilde și povețe. Întăia carte moldovenească de cetire, 1908

IAȘI

 1. Veniamin Costachi, Funie sau Frânghie întreită, 1831
 2. Iubitoriul de înțelepciune, 1831
 3. Codică țivilă sau politicească a Prințipatului Moldovii, 1833
 4. Gheorghe Săulescu, Gramatică românească, 1833
 5. Veniamin Costachi, Dumnezeieștile liturghii, 1834
 6. Dimitrie Cantemir, Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Tomul I, 1835
 7. Gheorghe Asachi, Poezii, 1836
 8. Iacob Cihac, Istoria Naturală, 1837
 9. Manuil Drăghici, Iconomia rurală și domesnică, 1837
 10. Costache Negruzzi, Aprodul Purice, 1837
 11. Reglementul Organic a Prințipatului Moldovei, 1837
 12. Ioan Albineț, Macroviotica seau regule pentru păstrarea sănătăței, 1838
 13. Gheorghe Asachi, Elemente de matematică, Partea III, 1838
 14. V. Popescu-Scriban, Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țerii Românești, 1838
 15. Aritmetică sau Învățătura socotelilor, 1839
 16. Vasile Fabian Bob, Gheografia elementară, 1840
 17. Gheorghe Asachi, Itineraru sau Călăuzul la Pion, 1840
 18. Teodor Stamati, Manual de Istoria naturală, 1841
 19. Gheorghe Asachi, Lexicon de conversație, 1842
 20. Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, 200 de rețete cercate, 1842
 21. Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Germania, Englitera şi Franţia spre întroducerea planului pentru urzirea unui spital central în Iaşi, 1842
 22. Observații asupra pădurilor din Valea Bistriței, 1842
 23. Mihailic de Hodocin, Proect pentru băi publice și o shoală de înotat, 1843
 24. Mihail Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie națională, 1843
 25. Gheorghe Șincai, Hronica Românilor şi a mai multor neamuri, 1843
 26. Ioan Albineț, Manual de Istoria Principatului Moldavei, Partea I, 1845
 27. Ion Ionescu de la Brad, Calendar pentru bunul gospodar, 1845
 28. Reglementul Organic a Prințipatului Moldovei, 1846
 29. Manolachi Drăghici, Rețete cercate în număr de 500, 1846
 30. Dimitrie Pop, Povățuitorul educației copiilor de amăndoă sexurile, 1846
 31. Proect de reorganizația îmvățeturilor publice în Prințipatul Moldovei, 1847
 32. Gheorghe Săulescu, Abețedariu romănescu, 1847
 33. Povățuiri pentru sătenii Moldovei la tămplare de holeră, 1848
 34. Spițăriea casnică sau de drum, 1848
 35. Encolpiul doctorilor sau Medicina practică, 1849
 36. Teodor Stamati, Fizica elementară pentru clasele colegiale din Prințipatul Moldovei, 1849
 37. Nicolae Istrati, Mihul, 1850
 38. Așăzământ pentru reorganizarea îmvățăturilor publice în Principatul Moldovei, Iași, 1851
 39. Mihail Cantemir Moldovanul, 1851
 40. Vasile Alecsandri, Balade adunate și îndreptate, 1852-1853
 41. Neculae Suțu, Notiții statistice asupra Moldaviei, 1852
 42. Gheorghe Șincai, Hronica românilor și a mai multor neamuri, 1853
 43. Vasile Peltechi, Ențiclopedie ruso-română, 1854
 44. Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Tomul I, 1855
 45. Dispozițiile privitoare de închisorile publice în Moldova, 1856
 46. Manualul administrativ al Principatului Moldovei, Tomul II, 1856
 47. Gheorghe Asachi, Țiganii. Idilu cu căntice, 1856
 48. Costachi Conachi, Poesii. Alcătuiri și tălmăciri, 1856
 49. Nicolae Istrati, Despre cvestiea dzilei în Moldova, 1856
 50. Elias Regnault, Istorie politică și socială a Principatelor Dunărene, 1856
 51. Teodor Stamati, Disionaraș romănesc de cuvinte tehnice, 1856
 52. Hrisoavele Î.S. Princepelui domnitoriu Grigorie A. Ghica vv., date sf. monastiri Neamțul și Secul, pentru înființarea Seminariului din Monastire, a Gimnasiului și a Internatului din T. Neamțului, 1857
 53. Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei, Tomul I, 1857
 54. Manolachi Drăghici, Istoriea Moldovei, Tomul II, 1857
 55. Costache Negruzzi, Păcatele tinerețelor, 1857
 56. Așăzămăntul coloniilor bulgare, 1858
 57. Doctorul și iconomul casnic, 1858
 58. Teodor Codrescu, Dimitrie Gusti, Istoria românilor, 1860
 59. Constantin Stamati, Muza românească, 1868

MÂNĂSTIREA NEAMȚ

 1. Viața cuviosului stareț Paisie, 1836
 2. Hronograf, 1837
 3. Mineiul lunii lui August, 1846

ODESA

 1. Alexandru Baldescul, Dicționar ruso-moldovenesc, 1896

PARIS

 1. Corespondența secretă a domnului Vogoride, caimacamul Principatului Moldaviei, 1857

SANKT PETERSBURG

 1. Iacob Hâncu, Gramatica valaho-moldovenească, 1840

SIBIU

 1. Anton Pann, Noul Erotocrit, 1837
 2. Vasilie Popp, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări, 1838

VIENA

 1. Aron Pumnul, Lepturariu românesc, Viena, 1862-1863
 2. Abecedariu cu slove cirilice și cu litere romane, 1868
%d blogeri au apreciat: