Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “secolul XIV”

Izvoare statistice privitoare la etniile din Transilvania și Banat

Populația Transilvaniei în 1310, 1572, 1690 și 1853-54. Sursa : Kurzer Ueberblick der Literaturgeschichte Siebenbürgens von der ältesten Zeit bis zu Ende des vorigen Jahrhunderts, Sibiu, 1857 (continuarea mai jos)

Populația Transilvaniei în 1794. Sursa : Versuch einer Erdbeschreibung des Großfürstenthums Siebenbürgen, Sibiu, 1804

Populația Banatului în 1769/1774 (nota de subsol). Sursa : Compendium Hungariae geographicum ad exemplar notitiae Hungariae novae historico-geographicae Matthiae Bel, in partes IV divisum, Bratislava-Košice, 1779

Episcopul Transilvaniei le cere sibienilor să trimită un spion în Țara Românească (1396)

„Chibzuiți bărbați, iubiți prieteni. Iată, aducătorul scrisorii de față, Ioan Tatar, om în slujba curții regești, a fost trimis de domnul nostru, regele, cu anumite și însemnate solii la Vlad voievod. Îndemnăm, dar, prietenia voastră și o rugăm să trimiteți la Vlad, dimpreună cu pomenitul Ioan Tatar, un bărbat chibzuit și destoinic, cunoscător al graiului românesc (idiomate Olachali) și să însărcinați pe acest trimis al vostru să iscodească, în taină și în ascuns, și să știricească despre turci și despre alte noutăți, pe care apoi să binevoiți a ni le vesti și nouă.

Dat la Gilău, în marțea de după duminica Iudica. Maternus, episcopul Transilvaniei.”

Pe verso: „Chibzuiților bărbați, judelui, juraților și bătrânilor orășeni ai orașului Sibiu, prietenilor săi iubiți.”

Sursa foto: Arhiva Medievală a României
Sursa traducerii: Documenta Romaniae Historica, seria D. Relații între Țările Române, vol. I (1222-1456), București, 1977 (pe www.digibuc.ro)

Roman voievod dăruiește lui Ionaș Viteazul trei sate pe Siret (1392)

Roman voievod, 1392„† Marele singur stăpânitor, din mila lui Dumnezeu domn, Io Roman voievod, stăpânind Țara Moldovei de la munte până la mare. Am dat, cu fiii mei, Olecsandro și Bogdan, slugii noastre Ivanăș (Ionaș) Viteazul, pentru credincioasa lui slujbă, 3 sate pe Siret, uric, lui, cu tot venitul, în veac, și copiilor lui, și nepoților lui, și strănepoților lui, și răstrănepoților lui, cu tot dreptul. Numele satelor: Ciorsaceuți și Vladimirăuți și Bucurăuți.

Iar hotarul lor să fie din jos de Marâșeuți, valul care este de-a curmezișul Câmpului, până la Siret, apoi pe cealaltă parte a Siretului, la capătul de jos al poienii, o movilă, și de acolo, drept peste luncă, la fântână, o movilă, și de acolo drept la bucovină, o movilă, și de acolo, pe marginea bucovinei, în sus, până la hotarul lui Șerb(ăn)escu, la tei, o movilă, de acolo către topliță, acolo o movilă, și de acolo către Siret, movila de la mijloc, și de acolo, (peste) Siret, în sus, până la bucovina cea mare, pe unde iese drumul de la Dobrinăuți, la capătul Câmpului, și de acolo, pe marginea bucovinei, pe deal la vale, până la val. Acesta îi este hotarul întregului ocol.

Iar la aceasta este credința mea și credința fiilor mei, credința jupanului Iuga al lui Giurgiu, credința jupanului Stețco și cu frații lui, credința lui Bratul Netedul, credința lui Stanislav, credința panului Drăgoi, credința lui Andriaș și a panului Giurgiu, credința panului Draguș viteazul, credința lui Stravici, credința panului Vlad, a panului Ghidea, a panului Grozea, credința panului Costea, credința lui Oriș, credința tuturor boierilor moldoveni.

Iar pentru tăria acesteia și pentru pomenire, am poruncit să se atârne pecetea noastră cea mare, ca să nu fie clintită aceasta niciodată, în veac.

S-a scris cartea în anul 6900 [1392] deplin, luna martie, în 30 zile, în cetatea noastră, a lui Roman voievod.”

Sursa foto: Arhivele Naționale ale României (pe monasterium.net).
Sursa traducerii: Documenta Romaniae Historica. Seria A. Moldova, vol. I (1384-1448), București, 1975 (pe www.dacoromanica.ro).

Navigare în articole