Tipărituri vechi

românești sau despre români

Proclamația generalului rus Liders către locuitorii Țării Românești (publicată în Albina Românească, 1848)

Proclamatia generalului Liders, Albina Romaneasca„N. 75

Albina Românească
Gazetă politică și literară

Iașii, Duminică 19 Septemvrie 1848. Anul XX.
____________________

Iașii.

De la Focșeni ne înpărtășesc următoarele:

După sosirea noului comisariu împărătesc la Giurgiu, trupele otomane, supt comanda Ex(celenței) S(ale) Omer-Pașa, au luat poroncă a se înainti asupra Bucureștilor, și în 13 Sept. astă capitală au cuprins-o după o luptă crăncidă. Bataea au urmat și prin uliți, căteva baricade s-au sfărmat de artilerie, iar cazarma, în care se întărisă oastea romănească, s-au luat de Turci cu asalt. Din ambe părți au căzut mulți morți și râniți. În minutul purcederii curierului urma încă agitație. Se așteaptă amănunta descriere acestei întămplări importante.

Comisarii Imperiali, Ex. Sale DD. Generalul Diuhamel și Fuad-Efendi se aflau în București. Desfăcănd locotenența și toată oastea romănească, au numit de caimacan pe D(omnul) Logofătul Cantacuzin.

Ex. Sa generalul Liders, sosind la Focșeni, au rănduit oastei rosiene, ce agiunsese mainainte cu două zile, a păși noaptea spre 16 Sept. peste Milcou, și la ist prilej, au publicat următoatea proclamație.

Locuitorilor țerei Romănești!

Fiind că anarhia, produsă în țara voastră de facționarii, ce au pus măna pe frâile guvernului, poate să prilejască o întindere amenințătoare pentru viitorul țerei Romănești, și actele acestui guvern închipuit, nefiind potrivite nici cu instituțiile cu care se cărmuește acel Prințipat în puterea tractatelor, nici cu ființa politică ce i s-au hărăzit prin aceleș tractate, apoi, M.S. Împăratul a toată Rosia, în unire cu M.S. Sultanul, au hotărât a să pune grabnic capăt la asemine neorânduele, și a se restatornici în țara Romănească un guvern legitim pe baze întemeete.

Prin urmare eu sănt poroncit înpreună cu trupele Sultanului, a ocupa militărește Țara Romănească pre a stavila nenorocita propășire a propagandei răsvrătitoare și a să statornici în țara voastră guvernul legitim.

În deplină încredire că voi locuitorilor țerii Romănești, acii binecugetători, veți cunoaște în pasul acesta nouă și netăgăduită dovadă despre înalta îngrijire a împărăteștii Sale Măriri pentru fericirea patriei voastre, eu vă chem ca să întruniți sirguința voastră spre a înlesni prin toate mijloacele această lucrare însămnată ce mi s-au încredințat de Augustul meu Monarh.

Comendantul corpusului al 5-le Gheneral de Infanterie,
15 Septemvri 1848. Liders.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Single Post Navigation

One thought on “Proclamația generalului rus Liders către locuitorii Țării Românești (publicată în Albina Românească, 1848)

  1. Pingback: MDCCCLIX (O mână de bărbați sau A patra cale) | Drumurile lui Spetcu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: