Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Date demografice”

Structura confesională a populației Transilvaniei în 1857

Statistische ubersichten uber die bevolkerung und den viehstand von Osterreich nach der zahlung vom 31. october 1857

Recensământul populației și șeptelului din Austria realizat în 1857 și publicat la Viena în 1859

Recensamant Transilvania 1857

Catolici Neuniți Evanghelici
Latini Greci Armeni Greci Armeni Luterani Reformați
Sibiu

(capitala provinciei)

3.976 723 34 1.883 94 6.923 342
Districtul

Bistrița

6.018 96.698 157 27.403 7 36.480 18.423
D. Orăștie 7.127 42.132 22 174.179 9 1.331 5.263
D. Dej 7.387 128.577 2.519 32.143 2 232 21.350
D. Sibiu 4.840 51.294 797 155.248 66 92.960 3.224
D. Alba Iulia 7.280 59.751 20 100.065 13 3.495 10.592
D. Cluj 13.213 86.431 127 35.498 17 1.192 44.476
D. Brașov 44.773 24.244 14 110.562 23 52.415 52.070
D. Șimleul Silvaniei 7.913 103.888 162 12.506 3 492 45.978
D. Odorheiul Secuiesc 108.294 16.492 1.675 9.241 8 206 31.503
D. Târgu Mureș 24.921 62.422 106 21.166 34 618 77.000
TOTAL 237.742 674.654 5.633 679.896 276 196.375 312.223

Estimarea populației Transilvaniei pe etnii:

români: 1.354.550 (ortodocși, greco-catolici – 62,3%)
unguri: 598.078 (romano-catolici, reformați, unitarieni – 27,5%)
sași: 196.375 (luterani – 9%)
evrei: 18.796
armeni: 5.909
TOTAL: 2.173.708

Bibliografie:
1. Ioan Bolovan, Organizarea administrativă şi dinamica populaţiei Transilvaniei între revoluţia de la 1848 şi primul război mondial, în: Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca. Seria Historia, 1998, vol. XXXVII.
2. Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1857. Transilvania, Cluj, 1996.
3. ***Statistische übersichten über die bevölkerung und den viehstand von Österreich nach der zählung vom 31. october 1857, Viena, 1859 (sursa imaginilor)

Anunțuri

Românii din Bulgaria în recensăminte din perioada 1881-1926

Rezultatele recensământului din 1881. Valahi: 49.063 (2,44%), din care procentul cel mai ridicat s-a înregistrat în districtul Vidin (23%).

Rezultatele recensământului din 1881. Valahi: 49.063 (2,44% din populația totală), din care procentul cel mai ridicat s-a înregistrat în districtul Vidin (23%).

Sursa: Resultats generaux du recensement de la population du 1/13 janvier 1881 / Общи резултати от преброяване на населението на 1 януари 1881 година (Sofia, 1884)

Rezultatul recensământului din 1893.

Rezultatele recensământului din 1893. Românii formează 25,22% din populația districtului Vidin.

Rezultatele recensământului din 1893. Români: 62.628 (1,89%).

Rezultatele recensământului din 1893. Populația totală de români din Bulgaria: 62.628 (1,89%)

Sursa: Resultats generaux du denombrement de la population de la Principaute de Bulgarie au 1-er janvier 1893 / Общи резултати от преброяване на населението в Княжество България на 1 януари 1893 година (Sofia, 1897)

Rezultatele recensământului din 1910. Români: 96.365

Rezultatele recensământului din 1910. Români: 96.365

Sursa: Resultats generaux du recensement de la population dans le Royaume de Bulgarie au 31 Decembre 1910 : T. I / Общи резултати от преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1910 г. : Кн. I

Rezultatele recensământului din 1926. Români: 83.746.

Rezultatele recensământului din 1926. Români: 83.746

Sursa: Resultats generaux du recensement de la population dans le Royaume de Bulgarie au 31 Decembre 1926 : T. I / Общи резултати от преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1926 г. : Кн. I (Sofia, 1931)

Harta Ungariei și a țărilor învecinate. Descriere a Transilvaniei (Albina Românească, Iași, 1849)

harta ungariei si a tarilor invecinate

„Suplement la Albina Romănească. No. 26 din 31 Martie 1849. Teatrul resboiului cu harta Ungariei și a țerilor învecinate.”

Albina Romaneasca, Transilvania„Transilvania, Ardeal, Siebenbürgen așa numită de la munții Siebengebürge lăngă Rin, de unde s-au desțerat lăcuitorii, era o parte a Daciei. Numele latin însamnă o țară așezată dincolo de codri, Ardeal: Romăn (are deal) de la munții ce o încungiură. Astă țară, ca toată Dacia fu colonizată de Romani; după tragerea legeoanelor Romane, poporul romăn, rămas fără apărare, se revarsă între munți unde se guverna de ai săi Domnitori, ce s-au păstrat și în epoha înrumperii varvarilor. Stefan I al Ungariei supusă Transilvania la 1004 și o guvernă prin un Duca (voevod) după schimbaria multor dinastii; și după nenumărate încălcări și resboae crunte, la 1535 au agiuns Transilvania a fi un Prințipat suveran sprijinit de Turcia. Leopold I al Austriei o supusă schiptrului imperial, și Mariea Teresia o înălță la rang de mare prințipat. În țară locuesc 13 feliurite seminții. Cele trei de căpitenie, de constituție recunoscute, sănt: Ungurii, Sașii și Secuii (deviitori de Peceneghi). Ear Romănii, dintre toți cei mai numeroși și cei întăi locuitori a țerei, sănt nație numai tolerată (îngăduită). Încăt spre a pute agiunge la rang sau avere Romănii disgiurau (se lepădau) de a lor naționalitate, și prin ist mod aici și în Ungaria au agiuns a fi magnații țării și dregători înalți precum: Mailat, Căndeifi, Iosica Lazar și mulți barbați cu carii astiz se înmăndrește nația Ungară sănt de uric Romăn. Țara se înparte după Așăzămănt politic în 1) țara Ungurilor spre apus, cu 11 comitate, 2) țara Secuilor spre răsărit cu 5 scaune, 3) țara Sașilor spre amează cu 9 scaune. Clujul este rezidenția guvernatorului civil, Sibiul (Ermanstadt) acel militar. Carlsburg (Cetatea Albă) este o cetate cu tărie și are o monederie. Bistrița, Vașarheli, Blajul, Mediaș, Vașarhei sănt însemnate politii, dar acea mai comerțială este Brașovul de Sași și Romăni locuită. Aici în giurul ei sănt Romăni cei mai industrioși așezați la șepte sate. De aici Romănii cu deasă împoporare militară țăn încinsă Transilvania cu arme spre țara Romănă, Banatul și Ungaria păn la Carpați păn se unesc cu acei din Maramureș, precum Secuii țăn cuprinsă pe marginea spre Moldova păn în Bucovina. Afară de religia catolică și acea ortodoxă, mai sănt Romăni uniți, Unguri și Secui reformați, Evanghelici și Luterani. Marginile Transilvaniei în întindere de 253 mile cvadrate se păzesc de 5 regimente mărginene, între care 2 de Romăni.

Transilvania are 2.383.880 locuitori din care 250.000 Sași, 200 Bulgari, 660.000 Unguri-Secui, 1.397.180 Romăni, 60.000 Țigani, 9.000 Armeni, 7.000 Evrei.”

Sursa: Dacoromanica – Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Post Navigation