Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “aprilie, 2012”

Gheorghe Săulescu, Abețedariu romănescu, Iași, 1847

„Abețedariu romănescu sau întăile cunoștințe de litere și idei pentru tinerimea scoalelor începătoare din Principatul Moldavei. Compus de Cam. Gheorghie Seulescul. Ediția a cincea . Iașii. Tipografia: Institutul Albinei. 1847”

Sursa: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași

Harta etnică a României după Recensământul din 1930

Sursa: Mihăilescu, Vintilă, Blocul carpatic românesc (Cu prilejul unei hărţi istorice : Harta etnică a României după Recensământul românesc din 1930), București, 1942

Românii din Imperiul Țarist sub numele de „volohi”. Hartă etnică din 1871

Hartă etnică a Rusiei Europene

Sursa: Подробный атлас Российской империи с планами главных городов, Sankt Petersburg, 1871 (Atlas detaliat al Imperiului Rus, cu planuri ale orașelor mari)

Navigare în articole