Tipărituri vechi

românești sau despre români

Codicele pribeagului Gheorghe Ștefan voevod, 1665

Codicele pribeagului Gheorghe Stefan 1„Eu robul lui D[u]mn[e]dzău Io Gheorghe Ștefan Voevod, ce am fostu din mila lui D[u]mn[e]dzău Domnu țărăi Moldovei, streinându-mâ D[u]mn[e]dzău după mila sf[i]nții sal[e] din locul mieu și înblănd pin multe țări streine, aducându-ne Dumnedzău și-n această țară a Livonii în tărgul în Perno, fiind foarte loc sălbatec, și depărtat de leagea pravoslavnic[ă], fiindu cu noi puținei creștini de ai noștri muldoveani, carii findu slabi și neînțelegând scriptura după cum ne iaste obiceaiul; găndindu și socotindu înpreună cu rugătoriul nostru Andonie Arhimandritul, cum vom putea să-i mai multu tragem spre înțelegere decăt să să rătâcească după alții, scos-am psalmii vecernii și a demeneții și ceasurile pre limba noastră cărți romăneaște | pentru ca să înțăleagă luându pildâ și din scriptură întâi a 5-a carte a lui Moiseiu, când au dat D[u]mn[e]dzău lui Moiseiu dzicănd: nu cu altâ limbă înainte oamenilor jidovești să cetească, sau să cănte, ce cu limbă jidovească ca să înțăleagă toț[i] ce citesc sau căntâ; și iară David scrie în psalmi: toată facerea să laude pe D[u]mn[e]dzău. Așiderea Pavel ap[o]s[to]lu scrie cătră Coritheni dzicănd: mai bine voiu 5 cuvinte în besearică să grăesc cu limbă înțeleasă decăt o mie de cuvinte într-altă limbă care nu înțeleg oamenii, drept aciaia și noi ne-am îndemnat de am scris, însă nu cu vro măndrie sau țiindu-ne dascali, nefiind învățaț[i] și carte fiind de 35 de ai

Codicele pribeagului Gheorghe Stefan 2lipsit de amănă, mă rog cine va ceti să n-aibă de rău, ce vom fi greșit că nu iaste din simețiia noastră ce din greșeală și din uitare. Dumnedzău cu mila sfinții sale să vă spăsască pe toț[i] pravoslavnicii creștin[i], amin.

Însă izvodul aceștii cărțulii s-au scos în țara Livonii, cum scrie mai sus, iară apoi dacă amu-a venit în țara Pomorscu, în tărgu în Ștetin, mai multu am scos din sărbie pre romănie și o am svrășit de scris aicea la Ștetin a Sfeților vă l[ea]t 7173 (=1665) m[e]s[e]ța martie 12 cănd au fost Paștile 26 martie. | Pisal Antonius Archimandrita din Moldavitza”.

Articol postat prin bunăvoința Bibliotecii Academiei Române – filiala Cluj.

Sursa transcrierii: N. Drăganu, Codicele pribeagului Gheorghe Ștefan, Voivodul Moldovei, publicat în Anuarul Institutului de Istorie Națională, vol. III (1924-1925), Cluj, 1926 (pe www.dacoromanica.ro)

Single Post Navigation

One thought on “Codicele pribeagului Gheorghe Ștefan voevod, 1665

  1. Pingback: Cartea carea să chiamâ Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu (copie manuscrisă) | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: