Tipărituri vechi

românești sau despre români

Pravila de la Govora, 1640

Pravila de la Govora (titlu)

„Pravila acesta iaste direptătoriu de leage, tocmelea sfinților apostoli tocmite de 7 săboară cătrî aceasta și a preacuvioșilor părinți învățătorilor lumie. Tipăritu-se-au în tipari prealuminatului domn Io Matei Basarabî voevodî a toatî Țara Ungrovlahiei, în mănăstir Govora, văleato 7149, iarî de la nașterea lui H(risto)s 1640.

Pravila de la Govora (predoslovie)

Predoslovie cătră toți nastavnici sfintei biseareci

Prealuminaților arhiepiscopi, mitropoliților și iubitorilor de Dumnezeu, episcopilor, și preoților, și tuturor duhovnicilor, carii cu puteare preoțeasca de la Dumnezeu sănt sfințiți.

Teofil, cu mila lui Dumnezeu arhiepiscopul și mitropolit a toatî Țara Rumăneascî, pace și spăsenie, priimiți Duh Sfânt cărora veți lăsa

Pravila de la Govora

păcatele, lăsase-vor lor și cui le veți ținea, ținea-se-vor lor.

Socotit-am, că mai toate limbâle au carte pre limba lor; cu aceai cugetaiu și eu, robul Domnului mieu, lui Iisus Hristos, să scoț ceastî cărte, anume pravilî pre limba rumăneascî, sfințiilor voastre frați duhovnici rumănești, carii sânteți păstori oilor celor cuvăntătoare a turmei lui Hristos, carea are întru sine multe fealiuri de vindecări sufletelor creștinești, celor ce sănt rănite cu păcate, însî mai vrătos și cale la înpărățiia ceriului.

Însî mî rog sfințiilor voastre cu mare milî, la care mănî va cădea aceastî sfântî carte, acela să aibî a o ținea în mare cinste și să se învețe dintru ia în tainî, cum va vindeca sufletele oamenilor de păcate. Iarî întru mănî de mirean să nu se dea, nice la măscărici. să nu fie tocmealele sinților apostoli și a sfinților părinți batjocurite, că apoi milostiva ta veri da samă frate duhovnice, eu nu voi avea treabă […]”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: