Tipărituri vechi

românești sau despre români

Jucăria norocului, Iași, 1816

Jucareaia norocului 1„Jucăreaia Norocului sau Istorisirea pentru Prințipul Menșcikov, carele pe vreamea lui Petru cel Mare au fost slăvit în toată Europa. Acum s-au tălmăcit pe limba Românească cu oarecare adăogite cuvinte, spre podoaba limbii și a bunii înțeleageri. Prin Prea Cucernicul Proto Ierei a toată Moldaviia, Lazar Asachi. În orașul Iașului. La anul 1816.

rsz_jucareaia_norocului_2Înalt Preaosfințitului Kiriu Kir Veniamin, Arhiepiscop și Mitropolit Moldaviei. Ca unui al patriei adevăratului sufletesc Părinte. Cu toată cuceriia să face închinare aceștii Cărticeale ce are titlu Jucăreaia Norocului.

jucareaia norocului (3)Înalt Preaosfințite și plin de îndurări Stăpâne.

Privitoriu fiind eu osârdiei ce arătați fără cruțarea sănătății, în tălmăcirea a fealiuri de Cărți, acelor de Dumnezeu însuflați Sfinți Părinți, spre folosul Norodului aceștii Hristianicești Țări. Și spre adevărată pomenirea Numelui Înalt Arhipăstoriei Voastre. N-am putut rămânea ca sluga cea leaneșă, a nu arăta măcar din parte cuvincioasa slujbă, ci încredințindu-mă, că și din politicești cărți o samă sânt folositoare. M-am îndemnat a face știută în limba noastră pre această Istorie

jucareaia norocului (4)de Cneazul Menșcikov, carele în vreamea căderii sale întrarmându-se sufletească bărbăție ca un creștinesc filosof, cu mierătoare răbdare au purtat greutate înjosirii sale până la moarte. Nădăjduesc dar că pravoslavnicul cetitoriu, din pilda aceștii jalnice povestiri va lua bună învățătură, și cu pavăza legii va putea să se apere de sâlniciia sorții ceii șugubațe. Carea și pe acesta l-au gonit de toate bunătățile tocma atuncea, când socotea a fi sigureisit cu statornicie în cea mai fericită stare. Și pentru ca această a mea osteneală, să fie cu mai multă îmbrățoșare priimită de cătră toți bunii Patrioți. Cu supunire îndrăznesc în loc de pârgă a o închina Înalt Preaosfințiilor Voastre pre care luându-o sup(t) a sa putearnică Protecție. Mă

jucareaia norocului (5)rog să bine voiți a-mi da cutezare cătră mai multe osteneale a tălmăcirii ithiceștilor Cărți, cu care îndeletnicindu-se iubitorii de cetire Patrioții limbii Românești, să se îndeamne a fi următori strămoșilor săi Romani. Acărora măritele fapte până astăzi de toată lumea cu dreptate sânt lăudate.

A Preaosfințiilor Voastre întru tot credinciosul supus.
Proto Ierei Lazar Asachi.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: