Tipărituri vechi

românești sau despre români

Gheorghe Lazăr, Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire, Buda, 1826

Gheorghe Lazar, Povatuitoriul tinerimei 1„Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire, întru acest chip acum întâia oară lucrat de D. Lazar, fostul Profesor a înaltelor școale Romanești din București și acum întâiașdată tipărit cu toată cheltuiala prea cinstitului, prea vrednicului și de mărit neam născutului D.D. Grigorie de Băleanu, marelui Dvornic al Prințipatului Valahiei. La Buda. În Crăiasca tipografie a Universit. Ungariei. 1826

 Din Procuvântare iubiților și fraților miei Romani!

Din Procuvântare iubiților și fraților miei Romani!

[…] Deci văzând eu, cum că numai maximuri Grecești sânt, care înpedecă sporiul cătră înfrumusețarea fericirei noastre și înmulțirea, am hotărât a veni într-acest ales și de Dumnezeu binecuvântat pământ Romanesc, ca să samăn grâul cel curat și fără neghină; apoi deși am aflat într-acest pământ o mulțime de mărăcini! totuși nu me-au trebuit prea multă osteneală de a-i putea curăți, căci toți Patrioții cei adevărați dându-mi ajutoriu, am putut foarte lesne sămăna grăunțele cele adevărate; fără tocmai când dintru semănatele grăunțe, nenumărate mii de flori streluceau pe holdele Romane! iată atuncea și mulțime de lăcuste au venit, căutând, ca sămănăturile încă până a nu aduce doritele fructuri, să le strice. La aceasta nu puțin m-am fost mâhnit, nu atâta căci știam, că lăcustele niciodată vin ca să dea rod, ci să mănânce sudoarea și osteneala pământeanului!! ci mai vârtos căci tare eram încredințat, că unii din neamul Romanesc sânt cu totul predați în limba grecească, și mai bucuros zic

Gheorghe Lazar, Povatuitoriul tinerimei 3Κυριε ελεησον decât Doamne miluește-ne; O! cum de bine au știut Grecii a să lingări cătră Romani, cât i-au făcut chear înprotivitori linbei Romanești; nu-i destul aceasta, ci încă și legile țării le-au stricat, și legi nove au făcut; ba și năravurile fanarioților* s-au făcut de obște, ca o datorie a le urma Romanii întru toate legile țării, și năravurile Romanești încet încet s-au părăsit; și de nu era preaosfințitul Mitropolit Dionisie, și cu alți aleși Patrioți, și școala aceasta Romanească cu totul o dărăpâna; și de nu să trimitea fii de ai Patriei la învățături în Austria, Ghermania, și Franția, rămâneam totdeauna ca viia cea nelucrată, plină de știr și boz, pentru că să încuibase atâtea nedreptăți în țară, cât de ar fi înviiat un Radu Vodă, un Matei Vodă, și un Stefan Vodă al Moldaviei, să vază legile și năravurile Romanilor de acum; încă de s-ar uita, și la portul și modele de acum, cu plâns și cu amar s-ar ruga de Dumnezeu, a-i trimite în adâncimea pământului, a nu mai vedea nedreptatea aceasta ce să face! […]

___________

(*Fanarioții sânt Grecii din Constandinopol.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Publicitate

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: