Tipărituri vechi

românești sau despre români

Pomelnicul bisericii din Șcheii Brașovului (1753)

Pomelnic Scheii Brasovului

„La anul 1753 Septem(vrie) 1 s-au întocmit acest pomeanic a sfintei bisearici de la Bolgariia Brașovului, unde iaste hramul Adormirii Preacistii și al sfântului Făcătoriului de minuni Nicolae. S-au scris de Păun izvod de la anul 7184 (=1676).

Pomeneaște Doamne sufletele robilor tăi:

Io Neagoe Voevod i gospodja ego (=și Doamna sa) Despina, i sin ego (=și fiul său) Theodosie; Io Radul Voevod i gospodja ego Voica, Monahia Sofroniia, Neacșa, Anna i sin ego Vlad Voevod; Io Petru Voevod; Io Pătrașcu Voevod i gospodja ego Voica, Mariia; Io Petru Voevod; Io Alixandru Voevod; Io Petru Voevod Dimitrie i gospodja ego Soltana; Ioan Voevod i sin ego Radul; Io Gheorghie Voevod i gospodja Safta; Io Alixandru Voevod; Io Aaron Voevod i gospodja ego Stanca i sin ego Bogdan.

Io Mihai Voevod i gospodja ego Stanca; Io Nicolae Voevod i sestri ego (=sora sa) Floriina; Io Stefan Voevod i gospodja ego Mariia; Io Radul Voevod Șerban i gospodja ego Elena; Io Matei Voevod i gospodja ego Elena; Io Vasilie Voevod; Io Eustratie Voevod i gospodja ego Dafina.

Pomelnic Scheii Brasovului 2Pomenește Doamne sufletele robilor tăi:

Io Duca i gospodja Nastasiia și neamul lor (чд); Io Grigorie Voevod i gospodja ego Mariia; Io Șerban Voevod i gospodja ego Mariia, Solomon, Anna; Io Costantin Voevod i gospodja ego Mariica și neamul lor (чд их); Io Nicolae Voevod i gospodja ego Zmaragda și neamul lor; Io Mihai Voevod i gospodja ego Anna și neamul lor, Manuil i gospodja Bălașa și neamul lor.

Io Grigorie Ghica Voevod i gospodja ego Zoi, Scarlat, Matei, Grigorie, Gheorghie, Smaragda; Io Gheorghie Ghica Voevod i gospodja ego Smada; Io Grigorie Ghica Voevod i gospodja ego Mariia și neamul lor; Matei Voevod i gospodja ego Ruxandra; Io Stefan Voevod i sin ego Grigorie Voevod, Constantin, Catrina, Vasilie i sin ego Sandul Sitha (?) și neamul lor, i sin ego Ioan, Vasilie, Mariia și neamul lor; Io Grigorie Ioan Voevod; Io Costandin Gehan Voevod.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj.

Catavasier, Râmnic, 1747 (cântec de stea)

Catavasier 1„Catavasiiariu acum într-acest chip tipărit în zilele prea luminatului Domn, Io Constantin Nicolae Voevod, cu blagosloveniia prea sfințitului Mitropolit Kir Neofit. Și cu chieltuiala iubitoriului de Dumnezeu Kir Climent episcop Râmnicului. În sfânta Episcopie a Râmnicului. La anul 7255 (=1747). Au tipărit de cucearnicul între preoți Popa Mihai Athanasie Popovici tipograful Râmnicului.

Catavasier 2 (cantec de stea)Aicea la sfârșitul cărții pusem și stehirile ce le cântă copiii când umblă cu steaoa în seara Nașterii lui Hristos, și cetitoriule ce vei ceti și cu poetica vei socoti și de nu vor veni la număr bine să știi, că noi precum le-am găsit așa le-am și tipărit dupre cum s-au obicinuit a să cânta, iar n-am mai umblat a le număra:

Steaoa de sus răsare
Cu o taină mare.
Steaoa străluceaște,
Pre Hristos vesteaște.
Steaoa își dă rază,
Pre maghi îi luminează.
Și maghii grăesc
Grai filosofesc:
Tu ești cea prorocită,
De Valaam vestită,
Că de când pământul
N-au născut Cuvântul.
Și fără de acesta,

Catavasier 3C-au născut Preacista.
Născu pre Hristos
Lumii spre folos.
O stea prea luminoasă,
Din toate aleasă,
Cu a ta ivire,
Ne înveți întocmire.
Și noao ne scrie
În astronomie
Că s-au născut jos
Înpăratul Hristos,
În cetatea lui David,
Pildă arătând.
Și deaca au văzut,
Au călătorit
Trei crai despre răsărit,
În Vithleaem au venit
Și îndată au aflat
Pre cel ce au căutat
Și i s-au închinat
Ca unui înpărat,
Daruri în mâini țiind
Și lui Hristos cântând:

Catavasier 4Cocoane înpărate,
Și prea luminate,
Te știm cine ești mărit
Și în troiță slăvit;
În ce chip ai venit
Și din fecioară te-ai născut,
Din fecioară curată
Și prea nevinovată;
Pentru aceaia ne rugăm ca și de la noi să priimești
Daruri lumești.”

Sursa: www.digibuc.ro

Post Navigation