Tipărituri vechi

românești sau despre români

Dionisie Fotino, Istoria Daciei, Viena, 1818 (ucazul țarului Alexandru I)

Vulturul bicefal al Rusiei și stemele Moldovei și Țării Românești.

Vulturul bicefal al Rusiei și stemele Moldovei și Țării Românești.

Istoria Daciei, tomul II, Viena, 1818

Dionisie Fotino, Istoria Daciei, Tomul II, Viena, 1818

Dionisie Fotino (3)„Noi Alexandru I împărat și autocrat al tuturor Rusiilor, etc., etc., Domnului, Mitropoliților,

Dionisie Fotino (4)Episcopilor, monahilor, preoților tuturor bisericilor și mănăstirilor, nobililor, și tuturor din Moldova și Țeara Muntenească, salutare.

Simțemintele părintești și îngrijirea neadormită, care predecesorii noștri au arătat în toate împrejurările, pentru sigurătatea și libertatea bisericașilor, a nobililor și a tuturor locuitorilor Moldovei și Țerei Muntenești, precum și interesarea cu care ei au sprijinit condițiunile stipulate pentru binele vostru, au făcut cu drept cuvânt pe Monarhii Rusiei protectori ai țerilor voastre. Din ora în care ne-am suit pe tron, nu am lipsit a merge pe urmele predecesorilor noștri, îngrijind zi și noapte pentru consolidarea liniștii voastre, sau întrebuințând drepturile noastre căpătate, sau lucrănd după dorința noastră pentru fericirea voastră. Nimeni din voi nu ne cunoaște, că privilegiurile care închezășueau averile și persoanele voastre, pe căt erta natura cărmuirei sub care ați fost, a fost resultatul neadormitei prevegieri a predecesorilor noștri, și a noastre. Disposițiunile ce de căt-va timp a arătat Ministeriului Otoman, faptele sale arbitrare, renunțarea de a respecta stipulăciunile, au grăbit venirea oștirilor noastre în Moldova și Țeara Muntenească. Prin urmare presența acestor oștiri vă vor apăra de toate relele, la care țerile voastre erau să fie supuse, și vă vor întări în libera întrebuințare a religiunei voastre, și în dobândirea drepturilor voastre.

Identicitatea credinței și a datinelor, suvenirea atător servițe reciproce, și dorul atător secoli în fine, vă vor face a privi pe eroii noștri ostași ca membri ai voștri.

Am pus toată silința noastră ca să întimpinăm orice feliu de abusuri, care ar putea veni din partea ostașilor. Generalii noștri și ceilalți Agenți însărcinați cu essecutarea ordinelor noastre, nu vor lipsi a întreținea buna orăndueală, a se consulta cu căpeteniile țerei, și a vă da în toate zilele probe că această espediciune nu are alt scop decăt apărarea intereselor voastre generale.

Scopul nostru este ca să rămăe în lucrarea funcțiunilor lor toate autoritățile statornice, presupuind că ele din partea lor vor înlesni mișcarea oștirilor, precum și lucrările la care s-au orănduit, și care privesc numai consolidarea provințiilor și deplina dobăndire a drepturilor lor.

Orișicare ar fi resultatele, noi vă promitem a vă face să vă bucurați în toate împrejurările de înalta Noastră protecțiune, și că întrebuințând mijloacele noastre proprii, veți contribui și voi la basa măntuitoare ce proectăm, care este ca să se depărteze de la hotarele voastre orice inemici, cari ar voi să turbeze liniștea voastră, și vă veți arăta între toate demni de misiunea ce vă pregătim.

După ordin anume al Mărirei Sale împăratului tuturor Rusiilor, Iassi, 16 Dechemvri 1806.

Comăndantele-generalissim al oștirilor din Moldova și țeara Muntenească, Michelson.”

Sursa traducerii: Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Țerei Muntenesci și a Moldovei de Dionisiu Fotino, traducere de George Sion, Tomul II, Bucuresci, 1859
Sursa imaginilor: www.dacoromanica.ro

Reclame

Single Post Navigation

2 thoughts on “Dionisie Fotino, Istoria Daciei, Viena, 1818 (ucazul țarului Alexandru I)

  1. Pingback: Colecția de carte veche românească de la Casa Dosoftei, din Iași « Tipărituri vechi

  2. Pingback: Fondul de carte românească veche al Academiei Române – Filiala Iași | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: