Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Rugăciunea Tatăl nostru”

Opiniile istoricului sas Martin Schmeizel despre romanitatea românilor (sec. XVIII)

„Românii (Wallachi) (4) sunt urmașii și părți ai coloniilor romanilor aduse aici în timpul lui Traian după înfrângerea dacilor; originea aceasta o dovedesc cu cea mai mare claritate limba lor, dar mai ales numele lor, ei numindu-se Romuny, adică Romani.”

Martin Schmeizel, Versuch zu einer Historie der Gelehrtheit, 1728

Martin Schmeizel, Versuch zu einer Historie der Gelehrtheit, Jena, 1728

„VI. Limba valahă și moldovenească

Rugăciunea Tatăl nostru în limba română cu alfabet latin, în nota de subsol

Rugăciunea Tatăl nostru în limba română cu alfabet latin, în ortografie germană, în nota de subsol (13).

este una singură, o limbă romană stricată; de altfel și aceste nații se numesc și astăzi încă Romuny și ele sunt fără îndoială resturile coloniilor romane transplantate pe aceste meleaguri în vremea lui Traian.”

Sursa traducerilor: Adolf Armbruster, Dacoromano-saxonica. Cronicari români despre sași. Românii în cronica săsească, București, 1980.

Rugăciunea Tatăl nostru în Evangheliarul slavo-român de la Sibiu (1551-1553)

Filip Moldoveanul, Evangheliarul slavo-roman 1„Tată nostru cine eși în cer, svințiască-se Numele Teu, șă se vie înparația Ta, șă se fie voia

Filip Moldoveanul, Evangheliarul slavo-roman 2Ta, cum în cer așa șă pre pomănt. Pita noastră sațiosă dă-ne astădzi șă ne iartă noo datoriele noastre cum iartăm șă noi datornicilor noștri. Șă nu ne du în ispită, însă izbăveaște-ne de reu, că a ta iaste înparația șă putere șă slava în vecie. Amin.”

Sursa: Emil Petrovici, L. Demeny, Evangheliarul slavo-român de la Sibiu. 1551-1553, București, 1971.

Rugăciunea Tatăl nostru în limba română cu alfabet latin în sec. XVI

Stanisław Sarnicki, Statuta y metrika przywileiow koronnych (Statutele și metrica privilegiilor coroanei), Cracovia, 1594

Wołoska y Multanska zemia (Moldova și Muntenia). Przyśięgá Wołoskiégo woiewody (jurământul de vasalitate al voievodului moldovean). Przyśięgá Multánskiégo woiewody (jurământul de vasalitate al voievodului muntean)

Pacierz Wołosky (Rugăciune românească)

Transcrierea rugăciunii în alfabetul latin este atribuită logofătului moldovean Luca (Lupu) Stroici (Panaitescu, Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, 1965).

Sursa: Dolnośląska Digital Library (Biblioteca Digitală a Sileziei Inferioare)

Post Navigation