Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului”

Inscripții de pe biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului

Biserica Sf. Nicolae

Fragmente din pictura exterioara

Foaie pentru minte, inimă și literatură, Brașov, nr. 4 din 21 Ianuarie 1840, în care s-a publicat traducerea inscripțiilor slavone de pe biserica Sf. Nicolae. Sursa foto: Biblioteca Digitală BCU Cluj

„Însemnarea inscripții ce să află săpată în piatră în limba bulgărească deasupra uși(i) sf. biserici ce-i de căpătenie, tradusă pe românie:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-au început și s-au zidit această din lăuntru sfântă biserică, din dumnezeiasca îndemnare de la niște iubitori de Hrstos creștini, cu darea și cu mila blagocestivilor domni de la Moldavia și Valahia în numele adormirei Maici Precesti și Sf. Ierarh și făcătoriu de minuni Nicolae.

După aceia în leat 7092 [=anul 1584] și de la blagocestivul Petru voevod ce să zicea Cercel, văzând aceasta biserică învechită și neînpodobită, cu râvna dumnezeiască s-au aprins, și înpodobind toate cele dumnezeiești și ale sfinților chipuri, au zidit pomenire, și s-au săvârșit și s-au săpat.

După aceasta în leat 7103 [=1595] și iubitoriul de Hristos Domnul Aron voevod stăpânitoriul Moldaviei, au urmat acestor buni domni, au închipuit și pomelnic și au deres toate care să văd, cele dumnezeești și ale sfinților scrise și au zidit. Și de acum pre cine va alege Dumnezeu ca să fie Domn, mai mult să miluiască și să dea spre pomenirea sa. În leat 7107 (de la Hristos 1595 mai 13)[corect: 1599].

Pe stâlpul din dreapta:

Pre aceasta piatră a credinții au întărât Hristos Biserica Sa, carea porțile Iadului nu o vor birui, și s-au săvârșit acest lucru. În leat 7152, de la Hristos 1643 septembrie 15.

Pe stâlpul din stânga:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, s-au zidit acest al optulea stâlp, după asemănarea celor opt veacuri, în carea să săvârșesc cele următoare, și s-au început în anul 7151, de la Hristos 1642.

Împărtășit de Ioan Jipa, cetățean și neguțetoriu.”

Miniatură reprezentând biserica pe „Catalogul sfintei și dumnezăeștii biserici a Șcheailor, carea să află lăngă cetatea ce să chiamă Brașovu, scaunul Bârsei” (1683). Sursa: Muzeul Prima școală românească (aflat în curtea bisericii Sf. Nicolae)

Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, dăruiește un sat bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului (1602)

Nicolae Patrascu, 1602„Adecă noi Io Nicolae Pătrașcu Voevod ce-am fost Domn în toată Țara Rumânească, feciorul răposatului lui Mihail Voevod; și eu Doamna Stanca, a răposatului lu Mihail Voevod, și Doamna Florica, fata răposatului lu Mihail Voevod, scris-am această carte a noastră ca să aibă știre toți Domnii, carii va dărui Dumnezeu cu domnia moșiei noastre Țărei Rumânești și toți boiarii Țărei și mari și mici și toți părinții vlădici și egumenii și preuții și toți creștinii, că de demult a avut usărdie și văeștanie părintele nostru răposatul Mihail Voevod împreună cu noi cătră sfănta beseareca deîn Șcheai de lângă cetatea Brașovului ce iaste hramul uspeniii preacistei vțe și a lui sveti [sfântului] Nicolae, ca să întărim și să miluim acest sfănt hram pentru sufletele noastre și ale părinților noștri, cum au întărit și au miluit și alți Domni creștini ce-au fost nainte de noi și ca să fim și noi ctitori la această sfântă besearecă cum au fost și alți Domni și ctitori.

Dirept aceia cu față luminată și cu inimă curată cu tot sufletul și cu toată vrerea noastră noi am miluit și am dăruit priacistii vțe și lui sveti Nicolae satul anume Micșeneștii deîn județul Ilhovului de lângă Gherghița să fie al sfentei besearece ce este hramul preacistii și a lui sveti Nicolae în Schiai, lângă cetatea Brașovului, cu tot hotarul și cu toată ocina și deîn cânpu și deîn pădure și de apa și cu morile cu toate, și cu tot venitul, c-au fost sat al nostru de moșie, de l-am dat păntru sufletul părintelui nostru Mihail și păntru sufletele părinților noștri și păntru sufletele noastre și să fim și noi ctitori la acest sfănt hram ca și alți Domni și ctitori bătrâni ce-au fost ca să avem rugă și pomeană până în vecie și până ne va ținea Dumnezeu vița și pre noi […] și care se vor nevoi și se vor ispiti a surpa și a strica mila sveti besearece și pomeana aceasta a noastră ce-am faptu noi de bună voia noastră, au va fi Domn au vlădică au boiari au megiași au om săraci, pre acela să-l strice și să-l surpe Dumnezeu și să-l desrădăcinească de pre pământ și pre el și pre feciorii lui și pre toată ruda lui și să-i stea părăși înaintea lui Dumnezeu preacista și sveti Nicolae și rugăciunea aceștii sfinte beseareci și în acest viac și în cela ce va să fie și să fie prăclet și afurisit întăiu de sfănta troiță […]

După aceștia mulți șchiai, mai mult de o sută de bărbați și mueri, mărturisim și noi mai vârtos cu sufletele noastre și cu pecețile noastre de credință. Și s-au scris această carte în cetatea Brașovului. Văleat ot săzdanie miru 7110. A ot rojdstva Hsva 1602 mesița Septemvrie 28 dnii. Pis az pop. Neagoslav ot varoș ot Floci.

Io Nicola Voevoda.”

Sursa transcrierii: I. Lupaș, Documente istorice transilvane, Vol. I. 1599-1699, Cluj, 1940.
Sursa foto: I. Bianu, N. Cartojan, Album de paleografie românească (scriere chirilică), București, 1926 (pe Dacoromanica).

Pomelnicul bisericii din Șcheii Brașovului (1753)

Pomelnic Scheii Brasovului

„La anul 1753 Septem(vrie) 1 s-au întocmit acest pomeanic a sfintei bisearici de la Bolgariia Brașovului, unde iaste hramul Adormirii Preacistii și al sfântului Făcătoriului de minuni Nicolae. S-au scris de Păun izvod de la anul 7184 (=1676).

Pomeneaște Doamne sufletele robilor tăi:

Io Neagoe Voevod i gospodja ego (=și Doamna sa) Despina, i sin ego (=și fiul său) Theodosie; Io Radul Voevod i gospodja ego Voica, Monahia Sofroniia, Neacșa, Anna i sin ego Vlad Voevod; Io Petru Voevod; Io Pătrașcu Voevod i gospodja ego Voica, Mariia; Io Petru Voevod; Io Alixandru Voevod; Io Petru Voevod Dimitrie i gospodja ego Soltana; Ioan Voevod i sin ego Radul; Io Gheorghie Voevod i gospodja Safta; Io Alixandru Voevod; Io Aaron Voevod i gospodja ego Stanca i sin ego Bogdan.

Io Mihai Voevod i gospodja ego Stanca; Io Nicolae Voevod i sestri ego (=sora sa) Floriina; Io Stefan Voevod i gospodja ego Mariia; Io Radul Voevod Șerban i gospodja ego Elena; Io Matei Voevod i gospodja ego Elena; Io Vasilie Voevod; Io Eustratie Voevod i gospodja ego Dafina.

Pomelnic Scheii Brasovului 2Pomenește Doamne sufletele robilor tăi:

Io Duca i gospodja Nastasiia și neamul lor (чд); Io Grigorie Voevod i gospodja ego Mariia; Io Șerban Voevod i gospodja ego Mariia, Solomon, Anna; Io Costantin Voevod i gospodja ego Mariica și neamul lor (чд их); Io Nicolae Voevod i gospodja ego Zmaragda și neamul lor; Io Mihai Voevod i gospodja ego Anna și neamul lor, Manuil i gospodja Bălașa și neamul lor.

Io Grigorie Ghica Voevod i gospodja ego Zoi, Scarlat, Matei, Grigorie, Gheorghie, Smaragda; Io Gheorghie Ghica Voevod i gospodja ego Smada; Io Grigorie Ghica Voevod i gospodja ego Mariia și neamul lor; Matei Voevod i gospodja ego Ruxandra; Io Stefan Voevod i sin ego Grigorie Voevod, Constantin, Catrina, Vasilie i sin ego Sandul Sitha (?) și neamul lor, i sin ego Ioan, Vasilie, Mariia și neamul lor; Io Grigorie Ioan Voevod; Io Costandin Gehan Voevod.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj.

Post Navigation