Tipărituri vechi

românești sau despre români

Legiuire pentru Institutul sârmanilor copii (din Regulamentul Organic al Țării Românești, 1847)

institutul sarmanilor copii 1„Secsia III
Pentru priimirea și creșterea copiilor în Institut.

Art: 39. Până la vârstă de trei ani, copii să vor crește afară din Institut plătindu-să din casa Institutului câte lei: 18 de fiecare, iar de la acea vârstă în sus să vor așăza în Institut.
Art: 40. Acești copii vor fi subt îngrijirea unor fămei, ce să vor așăza în Institut într-adins, însă mai mult de patru copii să nu să dea supt îngrijirea unii fămei.
Art: 41. Doă vătășoae să vor așăza în institut care vor fi cu priveghere asupra fămeilor îngrijitoare spre a ținea copii curați și primeniți.
Art: 42. Toți băeții să mănânce la o masă unde va sta față și îngrijitorul; fămeile, ce vor fi pă lângă dânșii vor sluji la masă cu rândul, iar fetele vor mânca la altă masă unde va fi față ajutorul îngrijitorului.
Art: 43. Toți copii sârmani, carii să vor crește într-acest Institut, să

institutul sarmanilor copii 2socotește mai cu osebire ai statului încât stăpânirea după trebuințele sale va putea să-i întrebuințeze după cum va socoti mai cu cuviință, luând în băgare de seamă și fireasca lor aplecare.
Art: 44. De la șapte ani în sus, băeții să se dăspărțească de fete și băeții să înceapă a învăța carte la școala națională.
Art: 45. Când vor ajunge băeții în vârstă de doisprezece ani să se dea la meșteșug, sau la ostășie, fieșcare după aplecarea sa, iar cei ce vor da semne de duh mai înalt și dă silință mai osebită la învățătură, să se așeze în școala națională, ca făcând tot cursul învățăturilor, unii să se trimiță la academiile Evropei ca să aducă în țară științele și meșteșugurile de lipsă, și alți să se întrebuințezi în slujba statului.
Art: 46. Fetele după ce vor ajunge în vârstă de șapte ani să înceapă a învăța carte după împrumutata învățătură la doi dascăli, ce să vor orândui înadins, carii să nu le învețe alt de cât a citi și a scrie curat, Catihismul și cele patru lucrări ale Aritmeticii; acești dascăli să se aleagă cu mare îngrijire, și de să poate să fie trecuți în vârstă, familiști și cu purtări lăudate, asemenea să vor tocmi într-adins doă dascălițe pentru învățătura lor, care să vor așăza în Institut la vremea aceasta, și cărora li să vor plăti lefi din casa rezervii Institutului.
Art: 47. Fetele să se deprinză la cusături, la croitoria fămeiască, la bucătărie, la spălătorie, și la alte asemenea meșteșuguri, cu care să se poată hrăni cu cinste.
Art: 48. Câștigul ce va eși din lucrul fetelor, să se pue la păstrare pă seama lor ca să le slujască drept zestre la întâmplare de măritiș sau altă așăzare cinstită.
Art: 49. Când va cere cinevași din copii Institutului ca să-l ia de suflet, sau numai ca să-l crească, și pă urmă să-l căpătuiască, să i să dea cu legături în scris și chezășii temeinice, însă băeții ori de ce vârstă vor fi, dar fetele de să vor cere de parte bărbătească să se dea numai până la vârstă de opt ani, iar cerându-să de parte fămeiască cunoscută de cinstită și cu oareșcare stare, să i să dea de orice vârstă și // făr’de întârziere, căci sfârșitul acestui Institut fiind buna căpătuire a sârmanilor, nimeni nu trebuie să împiedice norocirea lor […]”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – filiala Iași.

Anunțuri

Single Post Navigation

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: