Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “februarie, 2014”

25 Februarie 1866 – Mihai Eminescu debutează cu poezia „De-aș avea” în revista „Familia” din Pesta

Revista Familia, Pesta, 1866Revista FamiliaRevista Familia (Mihai Eminescu)

Sursa: Biblioteca digitală Transsylvanica

Reclame

John Paget, Ungaria și Transilvania, Londra, 1855

John Paget, Ungaria si Transilvania, Londra, 1855

Țărani români

Țărani români

Casa Pașei din Orșova

Casa Pașei din Orșova

Porțile de Fier

Porțile de Fier

Valea Mehadiei

Valea Mehadiei

Portrete de români

Portrete de români

Biserica din Densuș

Biserica din Densuș

Case românești

Case românești

Românce

Românce

Castelul Huniazilor

Castelul Huniazilor

Brașov

Brașov

Mânăstire românească

Mânăstire românească

Soț și soție din Transilvania

Soț și soție din Transilvania

Turn din Cluj

Turn din Cluj

Sursa: John Paget, Hungary and Transylvania: With Remarks on Their Condition, Social, Political and Economical, vol. II, Londra, 1855

Inscripții de la mânăstirea Bistrița (județul Neamț)

Biserica mânăstirii Bistrița

Biserica mânăstirii Bistrița

Pisania de deasupra ușii de la intrarea în biserică

Pisania de deasupra ușii de la intrarea în biserică

„Cu vrerea Tatălui și cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh s-a zidit această biserică din mănăstirea Bistriței, unde este hramul Adormirii precistei și preabinecuvântatei stăpâne a noastră Maica Domnului și pururea Fecioara Maria, în zilele blagocestivului și de Hristos iubitorului Domn al nostru Io Alexandru Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, în anul 7062 (=1554) curgător, în luna lui Mai 26 de zile.”

Piatra de mormânt a soției lui Alexandru cel Bun

Piatra de mormânt a soției lui Alexandru cel Bun

„Io Ștefan Voevod, cu mila lui Dumnezeu Domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, înfrumuseță această groapă Doamnei Ana, Doamna lui Alexandru Voevod, mama lui Ilie Voevod; care s-a strămutat la veșnicele lăcașuri în anul 6926 (=1418), luna Noiembrie 2. (S-a pus piatra,) fiind egumen popa Grigorie.”

Clopotnița ridicată din porunca șui Ștefan cel Mare

Clopotnița ridicată din porunca lui Ștefan cel Mare

Inscripția de pe clopotnița lui Ștefan cel Mare

Inscripția de pe clopotnița lui Ștefan cel Mare

„Blagocestivul și de Hristos iubitorul Ioan Ștefan Voevod cu mila lui Dumnezeu Domn al Țării Moldovei, fiul lui Bogdan Voevod, a zidit această clopotniță și biserică așeză într-însa întru numele Sfântului mucenic Ioan cel Nou din Cetatea-Albă, pentru rugăciunea sa și a Doamnei sale, Maria, și a copiilor lor, în anul 7006 (=1498), și tot în anul acela le-a și săvârșit, în luna lui Septembrie 13 zile.”

Traducerile din slavonă după Nicolae Iorga, Inscripții din bisericile Romăniei, Fascicula I, București, 1905 (pe www.digibuc.ro)

Post Navigation