Tipărituri vechi

românești sau despre români

Biblia de la Blaj (1795)

Biblia de la Blaj

„Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legii vechi și a ceii noao, toate care s-au tălmăcit de pre limba Elinească pre înțălesul limbii Românești. Acum întâiu s-au tipărit româneaște supt stăpânirea Preaînălțatului Înpărat a Romanilor Franțesc al Doilea, Craiului Apostolicesc Mare Prințip al Ardealului și cealea lalte, cu Blagosloveniia Măriii sale Prealuminatului Preasfințitului Domnului Domn Ioann Bob, Vlădicul Făgărașului. În Blsj, la Mitropolie. Anul de la Nașterea lui Hristos 1795.

Biblia de la Blaj, 1795

Cătră cetitoriu

Scriptura Sfântă, carea cu cuvânt elinesc și Biblia să zice, de pre limba elinească din izvodul celor șeapte zeci de dascali, româneaște tălmăcită, la anul 1688 în București s-au fost tipărit, dar cu foarte întunecată și încurcată așezare și întocmire a graiului românesc, și mult osibit de vorba cea de acum obicinuită și mai ales de graiul și de stilul cel din cărțile besericești, care în toate besearicile românești să cetesc, și pentru aceaia pretutindenea tuturor și de toți iaste cunoscut și înțeles; cât acea tălmăcire aceii Biblii mai pre multe locuri neplăcută urechilor auzitorilor iaste și foarte cu anevoe de înțeles, ba pre altele locuri tocma fără de înțeles iaste, care lucru cu mare pagubă sufletească era neamului și Bisericii Românilor. Afară de aciasta aceale vechii Biblii atâta s-au împuținat, cât foarte rar, să nu zic bun credincios creștin, ci preot iaste la carele să află, și nici cu foarte mare preț făr de mare trapăd și osteneală nu să află, ca să-și poată neștine cumpăra. Aciastă pricină au fost îndemnat și prea luminatul și preasfințitul Domn Petru Pavel Aaron, Arhiereul Făgărașului și Vlădica a tot Ardealul, și a părților Țării Ungurești, cât toată S(fânta) Scriptură pre limba românească însuși o au tălmăcit, ci încă mai lipsindu-i mâna și îndreptarea cea mai de pre urmă, Tatăl Ceresc bine au voit a-l chiema la vecinica odihnă; și așea acea tălmăcire numai pre niște hârtii scrisă nesăvârșită și nedată la lumină au rămas; dintre care hârtii după aceaia, pentru multele mutări din loc în loc, unele s-au pierdut. Deci, ca stilul și așezarea graiului întru aceaiași Biblie să nu fie osibit, puindu-se unele dintru acea tălmăcire, altele dintru a altuia, s-au socotit, ca toată Bibliia de unul cu aseamenea stil și așezare a graiului să se tălmăcească. Deci având eu îndeletnicire, m-am îndemnat să mă apuc de atâta lucru și să îndreptez graiul Bibliei ceii mai dinainte româneaște tipărită […]

Samuil Clain, din Mănăstirea Sfintei Troiță de la Blaj”

Sursa: Biblioteca Națională a României

Single Post Navigation

2 thoughts on “Biblia de la Blaj (1795)

  1. Pingback: Fondul de carte veche românească al Academiei Române Filiala Iași, A-D « Tipărituri vechi

  2. Pingback: Noul Testament (Sankt Petersburg, 1819) | Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: