Tipărituri vechi

românești sau despre români

Întâmplările răsboiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscva, Buda, 1814

„Întâmplările răsboiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscva. Tălmăcite de pre Nemție de un iubitoriu de neamul Românesc. Și cu chieltuiala Dumnealui Alexie Lazaru date în tipariu. La Buda în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești. 1814.

Cătră Cetitoriu!

Nu puțini ani sânt, de când începând franțozii răzmiriță în țeara lor, și de aci înainte nu vrură să aibă Craiu stăpânitoriu preste dânșii, ci își întocmiră Respublică. Cu care a frâncilor grea faptă se ațiță acel Războiu în Europa, acăruia sfârșit abiia acum nădășduim să-l vedem, mulți ani steagurile oștilor franțozești pretutindenea zburdate flutura(u) biruitoare, cât nu numai franțozii se credea(u) pre sine a fi nebiruiți, și cum că preste scurtă vreame ei vor stăpâni preste toată Europa; ci și alți mulți se aluneca cu aceaiași păreare.

Ci cum iaste firea norocului nestatornică, și jocurile lui foarte schimbătoare, iată când gândea(u) franțozii, că ei țin norocul de păr, cât nici odată să nu se poată smulge din biruitoarele lor mâni, iată le veni zburdare ca să se scoale cu războiu asupra muscalilor, carii, venind franțozi cu îndreznire asupra lor, încet, încet, trăgându-să înapoi, feaceră

Întâmplările răsboiului franțozilorcale vrăjmașilor Franțozi cătră cetatea Mosca. Unde ajungând aceștea, cei mai norociți pre lume a fi se socotea, pentru că nu se îndoia, că Muscalul acum va fi silit a ceare, și a face pace după plăcearea lui Bonaparte, și așa Franțozii și de aici se vor înturna biruitori, ci tocma fapta aceaia, cu carea credea Franțozii că vor încorona biruințele sale ceale mai denainte, tocma aceaia fu lor începutul durerilor și a nefericirei. Întâmplările Franțozilor, și fuga lor cea amară din țeara muscalului o puiu eu înaintea cetitorilor Români în Cărticica aceasta, nu pentru ceva dobândă a mea, ci pentru petreacerea cetitorilor și pentru ca și Românilor celor ce nu știu limbi streine, să fie cunoscute aceste mari lucruri ale Europei cu prilejul Fra(n)țozeștii Răzmiriță căzute, și fiește carele să vază schimbările norocului în lumea aceasta, și să se înveață a nu se încredința norocului, carele aceluia, cui părtinește mai tare, pre urmă se face cumplit vrăjmaș.

Veastea sau lauda lui Napolon Bonaparte. Ca a unei Căpetenie mai mare a oștirolor franțozești.

Războaele ceale dintâiu ale lui Napoleon, care le-au făcut el în Italia, i-au întemeiat lauda, acolo au aflat o oaste foarte înprăștiată, răsipită, slab înbrăcată, și cu plată puțină. Napoleon Bonaparte încă de departe arătase ostașilor lui Italia cea bogată, întru carea, de le iaste voia ca să-și mai înalțe starea, de lipsă iaste a întra. Aceasta înțelegând ostașii lui, toate cu o inimă, și cu o voe era(u) gata a le face. // Protivnicii lui, nefiindu-i aseamene, în toate bătăile au fost biruiți, și pentru aceaia au și avut ostașii lui cătră dânsul mare nădeajde și îndrăznire […]”

„Arătare despre întoarcerea înapoi a oștilor Franțozești de la Mosca și despre cumplita  întâmplare a lor la Berețina. Noemvrie în 14. Anul 1812.”

„Arătare despre întoarcerea înapoi a oștilor Franțozești de la Mosca și despre cumplita
întâmplare a lor la Berețina. Noemvrie în 14. Anul 1812.”

Sursa imaginilor: http://www.dacoromanica.ro/

Single Post Navigation

One thought on “Întâmplările răsboiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscva, Buda, 1814

  1. Pingback: Fondul de carte veche românească al Academiei Române Filiala Iași, E-L « Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: